z : Azərbaycan əlifbasının otuz ikinci hərfi. Bax ze.