zülmkarcasına : zərf Zalımcasına, insafsızcasına, amansızcasına.