zəncirbənd : is. [fars.] Zəncirlə bağlı, zəncirə vurulmuş, zəncirli.