zəncirləmə :
1.Zəncirləmək”dən f.is.
2. sif. Zəncir kimi bir-birinə bağlı, silsilə kimi fasiləsiz.
3. is. məc. dan. Dəli. Lap zəncirləmədir.