zərifləşmək : f. Zərif olmaq; nazikləşmək, incələşmək.