zərinə : is. [fars.] Zərli, qiymətli paltar, qızıl bəzək. ..Xalxallı cariyələr və zərinələrə bürünmüş kənizlər Azərbaycan heyətinə xidmət edirdi. M.S.Ordubadi.