zərurilik : is.
1. Zəruri olma, vaciblik, lazımlıq, lüzum. Nizam və qaydanın zəruriliyi.
2. Labüdlük, məcburilik.