zilli : sif. Zil tökülmüş, zil qarışmış, zil ilə örtülü (bax zil3).