zina : is. [ər.] köhn. Qeyri-qanuni cinsi əlaqə. _ Zina etmək (eləmək) – qeyriqanuni cinsi əlaqədə olmaq. ...Bu rəvayət bir kişi ilə bir arvadın zina eləməyi barəsindədir. C.Məmmədquluzadə.