zirinc : is. [fars.] bot.
1. Yarpaqlarının bir hissəsi tərsinə çevrilmiş, çiçəyi açıq-sarı rəngli, meyvəsi turşməzə olan kol bitkisi. [Ev sahibi] burada cavan şiv zirinc ağacından qırıb gətirər, ocaqda ütüb çəkiclə döyər, özü üçün lopa düzəldərdi.. S.Rəhimov. [S.Vurğun] ayaq saxlayıb bir zirinc kolunun dibində bitmiş gülxətmi çiçəklərindən dərdi.. Aşıq Şəmşir.
2. Həmin bitkinin ədviyyə kimi xörəyə qatılan turşməzə meyvəsi.