zooloq : [yun.] Zoologiya (heyvandarlıq) mütəxəssisi.