zorlama :
1.Zorlamaq”dan f.is.
2. zərf Zorla, güclə, zor işlədərək.