1. Ayrı, ayrıca, tək;
2. Izolyasiya edilmiş, izolyasiyalı;
3. Tək-tək, nadir, təsadüfi