İstifadə Şərtləri

1. Xidmətin Göstərilməsi

AzerDict bir veb servisidir. Siz başa düşür və qəbul edirsiniz ki, bu xidmət "olduğu kimi" təqdim/təklif olunur. AzerDict xidmət zamanı baş verə biləcək hər hansı gecikmələrə, qeyri-dəqiqliyə, informasiyanın silinməsi və itməsinə görə heç bir məsuliyyət daşımır. AzerDict istədiyi zaman və hər hansı bir səbəb göstərmədən veb servis xidmətini dayandıra bilər.

2. Düzgün İstifadə

Siz qəbul edir və razılaşırsınız ki, xidmətdən göstərilən qaydalar çərçivəsində istifadə edəcəksiniz. AzerDict, öz səlahiyyəti çərçivəsində, Gizlilik Siyasətini və İstifadəçi Şərtlərini istədiyi zaman dəyişə və müvafiq dəyişikliklər edə bilər. Siz bu dəyişiklikləri qəbul edir və onlara əməl edəcəyinizə razılıq verirsiniz. Edilən dəyişiklikləri mütəmadi olaraq gözdən keçirmək sizin öhdəliyinizdədir. Hər hansı bir maddənin pozuntusu zamanı Razılaşma Sözləşməsi ləğv olunur və siz qanun qarşısında hüquqi məsuliyyət daşıyırsınız. Biz sizdən AzerDict-dən müvafiq qaydalar çərçivəsində istifadə etməyinizi gözləyirik.

3. Gizlilik

Xidmətin istifadə şərtləri çərçivəsində, siz AzerDict-in ən Gizlilik Siyasəti şərtlərini qəbul edirsiniz. Xatırladaq ki, Gizlilik Siyasəti aradabir dəyişdirilə bilər və siz istifadə zamanı qüvvədə olan qaydalara görə məsuliyyət daşıyırsınız.

4. Xidmətin Məzmunu

AzerDict xidmətin paylaşılmasının dayandırılması haqqına sahibdir. AzerDict bu qaydalara görə öz haqlarını icra edib etməməsinə görə məsuliyyət daşımır.

5. Əqli Mülkiyyət Hüququ

Siz qəbul edirsiniz ki, lüğət AzerDict-lə bağlı olan bütün haqlara, həmçinin əqli mülk haqlarına ("AzerDict Haqları") sahibdir. Həmçinin, siz razılaşırsınız ki, AzerDict-in verdiyi xidmətin hər hansı bir hissəsini köçürməyəcək, çoxaltmayacaq, dəyişdirməyəcək, dəyişdirərək başqa yerlərdə istifadə etməyəcəksiniz. AzerDict , öz səlahiyyətləri çərçivəsində, hər hansı bir Məzmunu qəbul etmə, paylaşma və yayımlama hüququna malikdir.

6. Xidmət Yenidən Satışı Qadağandır

AzerDict-də açıq şəkildə qeyd edildiyi kimi, siz razılaşırsınız ki, lüğətdəki məlumatı və ya onun hər hansı bir hissəsini çoxaltmayacaq, satmayacaq və hər hansı bir ticari məqsədlə istifadə etməyəcəksiniz. Həmçinin, (a) xidmətin hər hansı bir hissəsini, (b) xidmətin istifadəsini və (c) xidmətə girişi ticari məqsədlər üçün istifadə etməyəcəyinizi qəbul edirsiniz.

7. Təmsil və Zəmanət

Siz bəyan edir və zəmanət verirsiniz ki, (a) sizin tərəfinizdən AzerDict-ə verilən və AzerDict-in xidmətində istifadə olunacaq məlumatlar cari və doğrudur və (b) siz İstifadəçi Razılaşmasını qəbul etmək üçün lazımi hüquq və haqlara sahibsiniz.

8. Razılaşmanın Ümumi Müddəaları

Bu, siz və AzerDict arasındakı ümumi razılaşmanı təyin edir və sizin lüğətdən istifadənizi idarə edir. Həmçinin, siz AzerDict-in başqa xidmətlərindən yararlanarkən də bu Razılaşmanın maddələrindən başqa əlavə şərt və qaydalara məruz qala bilərsiniz.

9. Müəlliflik Hüququ

Lüğətdə AzerDict adı altında göstərilən xidmətlər və mənbələr (AzerDict adı və müəlliflik haqqı) AzerDict-ə məxsusdur. Müəlliflik hüququnun pozulması qəbul olunmazdır. Əks təqdirdə, pozuntuya səbəb olan şəxs qanun qarşısında məsuliyyət daşıyacaqdır.

10. Təminatdan Azad

Siz qəbul edir və razılaşırsınız ki; a. Sizə AzerDict onlayn lüğət xidməti "olduğu kimi" təqdim olunur; b. AzerDict təminat vermir ki, göstərilən xidmət sizin tələblərinizə tam cavab verəcək və xidmət dəqiq, operativ və qüsursuz olacaq; c. AzerDict onlayn lüğət xidmətindən istifadə zamanı dəyən zərərə görə AzerDict heç bir məsuliyyət daşımır. Siz dəyən zərərə görə şəxsən özünüz cavabdehsiniz; d. AzerDict sizə xidmətdən istifadəyə görə birbaşa və ya bilavasitə dəyən (və ya dəyə biləcək) hər hansı zərərə görə məsuliyyət daşımır.