Bir müddətdir üzərində çalışdığımız söz bazasının yenilənməsi çalışmaları sona çatdı. Çalışmamızın nəticəsində bazamıza 15,000- dən çox zooloji, botanik, İT terminlər, coğrafi adlar  və bir çox yeni sözlər əlavə olunmuşdur. Bir çox heyvan, quş və bitki adlarının ingilis dilində birəbir qarşılıqları müxtəlif mənbələrdən yoxlanılaraq sayta yerləşdirilib. Coğrafi adlar olaraq da ölkələrin azərbaycan dilindəki  rəsmi qarşılıqları saytda öz əksini tapmışdır. IT terminlərin hazırlanmasında isə əsasən Microsoft Terminlər Lüğəti və tərcüməçilərimizin şəxsi təcrübələrindən yararlanılmışdır. İstifadəyə verilmiş 1500-dən çox İT termini, ümid edirik bundan sonra proqram və sayt lokallaşdırılmasında tərcüməçilərin işini asanlaşdıracaq və bu sahədə görülən işləri artıracaqdır. Bundan başqa, söz bazası yenidən gözdən keçirilmiş, bazadakı gözdən qaçan xətalar düzəldilib və çoxsaylı yeni sözlər əlavə olunmuşdur. Nəticə etibarilə, istifadəçilər daha geniş və dəqiq bazayla təmin olunmuşdur.