• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of 's (178 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
placing at smb.'s disposal təqdim noun general
pulling smb.'s leg dolama noun general
wounding smb.'s feelings deeply dağlama noun general
person who takes smb.'s thing without permission naxünəkçi noun general
call of mullah informing about smb.'s death minacat noun general
fall into smb.'s arms bir kəsin ağuşuna atılmaq verb general
hurt smb.'s pride bir kəsin vüqarına toxunmaq verb general
wound smb.'s self-esteem qeyrətinə dəymək verb general
wound smb.'s feelings deeply dağlamaq verb general
meet smb.'s demand bir kəsin tələbini yerinə yetirmək verb general
be worthy of smb.'s confidence etibar qazanmaq verb general
take smb.'s side bir kəsin tərəfində durmaq verb general
abuse smb.'s confidence bir kəsin etibarından sui-istifadə etmək verb general
break smb.'s peace bir kəsin sakitliyini pozmaq verb general
take smb.'s temperature bir kəsin qızdırmasını ölçmək verb general
rub smb.'s body kisə çəkmək verb general
rise in smb.'s opinion bir kəsin nəzərində böyümək verb general
obey smb.'s will bir kəsin iradsinə tabe olmaq verb general
prohibit smb.'s visiting ayağını kəsmək verb general
try smb.'s patience kimisə hövsələdən çıxarmaq verb general
uncover smb.'s defect eybini açmaq verb general
rub smb.'s nose in burnunu ovuşdurmaq verb general
get on smb.'s nerves qıcıqlatmaq verb general
escape smb.'s attention nəzərdən qaçmaq verb general
fall into smb.'s hand çənginə keçmək verb general
whet smb.'s appetite iştahasını açmaq verb general
withdraw smb.'s candidature namizədliyini geri götürmək verb general
read smb.'s thought kiminsə fikrini oxumaq verb general
do smb.'s hair bir kəsin saçını daramaq verb general
reach smb.'s ears qulağına dəymək verb general
cuff smb.'s ears şillə vurmaq verb general
be smb.'s enemy düşmən kəsilmək verb general
seize smb.'s foot ayaqdan tutmaq verb general
hurt smb.'s heart bir kəsin ürəyinə dağ çəkmək verb general
speak in smb.'s favor birinin lehinə danışmaq verb general
tell smb.'s fortune bir kəsin falına baxmaq verb general
save smb.'s life bir kəsin həyatını xilas etmək verb general
put obstacles in smb.'s way bir kəsə maneçilik törətmək verb general
put forward smb.'s candidature bir kəsin namizədliyini irəli sürmək verb general
put handcuffs on smb.'s hand əlinə qandal vurmaq verb general
twist smb.'s arm bir kəsin qolunu qanırmaq verb general
win smb.'s confidence bir kəsin e'tibarını qazanmaq verb general
follow hard on smb.'s heel bir kəslə dabanbasma getmək verb general
follow on smb.'s heels arxasınca qarabaqara getmək verb general
do smb.'s bidding bir kəsin əmrini yerinə yetirmək verb general
dress smb.'s hair bir kəsin saçını daramaq verb general
worm into smb.'s confidence qəlbinə yol tapmaq verb general
be touched with smb.'s words söz dəymək verb general
meet smb.'s needs bir kəsin tələbatını ödəmək verb general
hurt smb.'s feelings bir kəsin qəlbini yaralamaq verb general
share smb.'s opinion bir kəsin fikrinə şərik olmaq verb general
share smb.'s views bir kəsin baxışına şərik olmaq verb general
shake smb.'s hand bir kəsin əlini silkələmək verb general
open smb.'s eyes bir kəsin gözünü açmaq verb general
enjoy smb.'s help kömək görmək verb general
mark the fortieth day of smb.'s death qırx vermək verb general
swear smb.'s reputation birisin yaxşı adını ləkələndirmək verb general
take smb.'s party bir kəsin tərəfində olmaq verb general
gain smb.'s sympathy bir kəsin rəğbətini qazanmaq verb general
follow smb.'s advice bir kəsin məsləhətini eşitmək verb general
fall into smb.'s hands bir kəsin əlinə keçmək verb general
comb smb.'s hair bir kəsin saçını daramaq verb general
turn at smb.'s voice bir kəsin səsinə geri dönmək verb general
get on smb.'s nerves bir kəsin əsəblərinə toxunmaq verb general
return smb.'s kindness xəcalətdən çıxmaq verb general
act on smb.'s will ağzına baxmaq verb general
wound smb.'s feelings xatirə dəymək verb general
offend smb.'s feelings incitmək verb general
win smb.'s favor könlünü açmaq verb general
take smb.'s part qahmar durmaq verb general
get on smb.'s nerves qıcıqlandırmaq verb general
fall on smb.'s fate bəxtə çıxmaq verb general
box smb.'s ears şillə vurmaq verb general
wound smb.'s feelings incitmək verb general
seize smb.'s shin baldırlamaq verb general
arrest smb.'s attention nəzərə çarpmaq verb general
ask after smb.'s health halını sormaq verb general
close smb.'s eyes yummaq verb general
enhance smb.'s importance başını uca etmək verb general
kiss smb.'s lips dodaqlarından maç etmək verb general
offend smb.'s pride şərəfinə toxunmaq verb general
offend smb.'s honor qeyrətinə toxunmaq verb general
take smb.'s part qahmar çıxmaq verb general
beg smb.'s pardon ayağa düşmək verb general
get on smb.'s nerves darıxdırmaq verb general
stick smb.'s meal boğazortağı olmaq verb general
grasp smb.'s shin baldırlamaq verb general
follow smb.'s advice sözə baxmaq verb general
wound smb.'s feelings könül qırmaq verb general
set smb.'s mind at rest arxayınlatmaq verb general
reveal smb.'s secret ayıbını üzünə demək verb general
take smb.'s arm qoltuqlamaq verb general
hurt smb.'s feelings könlünü qırmaq verb general
snatch by smb.'s lap ətəkləmək verb general
justify smb.'s hopes üzünü ağ etmək verb general
beg smb.'s pardon üzr istəmək verb general
attract smb.'s attention başını qarışdırmaq verb general
beg smb.'s pardon üzrxahlıq etmək verb general
shake smb.'s hand sıxmaq verb general
on smb.'s account kiminsə hesabına adverb general
on smb.'s invitation bir kəsin dəvətinə əsasən adverb general
in smb.'s absence qiyabi adverb general
at smb.'s request bir kəsin tələbi üzrə adverb general
under smb.'s nose burnunun ucunda adverb general
at smb.'s request bir kəsin təvəqqesinə görə adverb general
at smb.'s request kiminsə xahişinə görə adverb general
in smb.'s view nəzərincə adverb general
buyer 's market alıcı üçün əlverişli phrases medical
grease smb.'s palm bir kəsə rüşvət vermək phrases general
thorn in smb.'s flesh bir kəsin başının daşı phrases general
grease smb.'s fist ələ almaq phrases general
gain smb.'s heart kiminsə ürəyinə hakim olmaq phrases general
be under smb.'s influence saqqalı ələ vermək phrases general
wipe smb.'s eye bir kəsin burnunu ovmaq phrases general
make smb.'s heart quake qorxutmaq phrases general
lick smb.'s boots dəsmallamaq phrases general
relieve smb.'s mind bir kəsə təsəlli vermək phrases general
read smb.'s mind bir kəsin fikrini oxumaq phrases general
quieten smb.'s fears bir kəsə ürək-dirək vermək phrases general
give smb.'s hand a shake bir kəsin əlini sıxmaq phrases general
thorn in smb.'s side bir kəsin başının daşı phrases general
wind oneself into smb.'s trust bir kəsin qılığına girmək phrases general
lick smb.'s boots bir kəsin dabanını yalamaq phrases general
buyer 's market bazarın vəziyyəti phrases medical
get smb.'s goat cinləndirmək phrases general
catch smb.'s eyes kiminsə diqqətini cəlb eləmək phrases general
be in the smb.'s shoes bir kəsin vəziyyətində olmaq phrases general
pull smb.'s leg oynamaq phrases general
pull smb.'s leg sarımaq phrases general
play on smb.'s nerves bir kəsin əsəblərilə oynamaq phrases general
lick smb.'s boots yalmanmaq phrases general
at smb.'s whistle bir fitə bənd olma phrases general
be at smb.'s service bir kəsin xidmətində olmaq phrases general
grease smb.'s fist aldatmaq phrases general
lick smb.'s boots küçüklənmək phrases general
make smb.'s mouth water bir kəsin ağzını sulandırmaq phrases general
thrust oneself into smb.'s society bir kəsin boğazına keçmək phrases general
talk behind smb.'s back arxasınca danışmaq phrases general
lick smb.'s boots yarınmaq phrases general
grease smb.'s palm ovcuna basmaq phrases general
twist smb.'s tail quyruğunu basmaq phrases general
pull smb.'s leg adam oynatmaq phrases general
give smb.'s hand a shake bir kəsin əlini silkələmək phrases general
feel smb.'s pulse bir kəsin nəbzini yoxlamaq phrases general
drop out of smb.'s sight bir kəsin gözündən itmək phrases general
in smb.'s clutches kiminsə pəncəsində phrases general
grease smb.'s fist öz tərəfinə çəkmək phrases general
relieve smb.'s mind bir kəsi sakitləşdirmək phrases general
gain smb.'s heart könlünü ələ almaq phrases general
fall to smb.'s lot öhdəsinə düşmək phrases general
pull smb.'s leg bir kəsi dolamaq phrases general
spoil smb.'s game kələfini dolaşdırmaq phrases general
be at smb.'s disposal ixtiyarında olmaq phrases general
put smb.'s back up kükrətmək phrases general
turn smb.'s stomach ürəyi gəlmək phrases general
grease smb.'s palm rüşvət yemək phrases general
make smb.'s heart quake bir kəsi qorxuya salmaq phrases general
disturb smb.'s slumbers bir kəsin yuxusuna haram qatmaq phrases general
beat up smb.'s quarter təklifsiz bir kəsə baş çəkmək phrases general
oil smb.'s palm bir kəsə rüşvət vermək phrases general
make smb.'s heart quake bir kəsi vahiməyə salmaq phrases general
queer smb.'s pitch bir kəsə qarşı nacinslik etmək phrases general
relieve smb.'s mind bir kəsə təskinlik vermək phrases general
be at smb.'s disposal kiminsə sərəncamında phrases general
queer smb.'s pitch bir kəsə quyu qazmaq phrases general
for smb.'s sake bir kəsin xatirinə phrases general
in smb.'s claws bir kəsin caynağında phrases general
put pipe smb.'s out bir kəsin işini korlamaq phrases general
queer smb.'s pitch bir kəsə qarşı əclaflıq etmək phrases general
queer smb.'s pitch bir kəsə qarşı alçaqlıq etmək phrases general
at smb.'s whistle ilk çağırışdan phrases general
step on smb.'s toes bir kəsin yaralı yerinə toxunmaq phrases general
wind oneself into smb.'s affection bir kəsin qılığına girmək phrases general
thumb under smb.'s thumb bir kəsin tam hökmü altında phrases general
behind smb.'s back bir kəsdən oğrunca phrases general
wipe smb.'s eye təhqir etmək phrases general
put pipe smb.'s out bir kəsi məhv etmək phrases general
wipe smb.'s eye alçaltmaq phrases general