• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of çıxış etmək hüququ (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
özünüidarə hüququ autonomy noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
ilkinlik hüququ birthright noun general
birincilik hüququ birthright noun general
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate noun general
vətəndaşlıq hüququ civics noun general
müəlliflik hüququ copyright noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
çıxış egress noun general
çıxış exit noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
səsvermə hüququ franchise noun general
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel noun general
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
çıxış outgoing noun general
pasterizə etmək pasteurize noun general
patent hüququ patentright noun general
boşboğazlıq etmək perorate noun general
naqqallıq etmək perorate noun general
məhkəmədə çıxış edən vəkil pleader noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
təmir etmək recondition noun general
həll etmək üçün göndərmə relegation noun general
serenada ifa etmək serenade noun general
təhkimçilik hüququ serfdom noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
müəyyən etmək specification noun general
pyesi səhnəyə qoyma hüququ stage-right noun general
sükanı idarə etmək steering noun general
səsvermə hüququ suffrage noun general
əlavə etmək supplement noun general
istifadə etmək utilisation noun general
çıxış nöqtəsi benchmark noun general
islah etmək amend the text noun general
cığallıq etmək bax: cığallamaq noun general
cinayət hüququ criminal law noun general
birinci çıxış debut noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
ehtiyat çıxış emergency exit noun general
inhisar hüququ exclusive rights noun general
güzəşt etmək excuse noun general
çıxış exit noun general
sərf etmək expend noun general
səs hüququ franchise noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
qəsd etmək ill will noun general
mühakimə hüququ jurisdiction noun general
qanunvericilik hüququ legislative right noun general
inhisar hüququ monopoly noun general
təchiz etmək outfit noun general
parazitlik etmək parasitology noun general
güzəşt etmək pardon noun general
patent hüququ patent-right noun general
patrul patrol; patrulluq etmək noun general
çıxış performance noun general
yiyəlik etmək play the master noun general
reaksiya reaction; reaksiya etmək noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
veto hüququ right of veto noun general
sərf etmək spend noun general
çıxış street door noun general
seçki hüququ suffrage noun general
icarə hüququ tenant right noun general
sifraq etmək vomit noun general
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
toxunulmazlıq hüququ immunity noun law
mülkiyyət hüququ təsdiqləyən sənəd title-deed noun law
ifraz etmək secrete noun physiological
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
toxunulmazlıq hüququ extraterritoriality noun diplomatic
izolə etmək üçün material insulation noun electrical engineering
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
kəskin çıxış assault noun general
vətəndaşlıq hüququ citizenship noun general
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier noun general
istifadə etmək embrace noun general
ədalət hüququ equity noun general
kirayə vermə hüququ almış kinoteatr sahibi exhibitor noun general
həbs etmək üçün order fiddle noun general
çıxış gate noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
giriş və ya çıxış orifice noun general
çıxış out noun general
çıxış yolu out noun general
bayıra çıxış deşiyi outcome noun general
bayıra çıxış dəliyi outcome noun general
çıxış outcome noun general
çıxış outing noun general
çıxış outlet noun general
giriş və ya çıxış dəliyi outlet noun general
məğlub etmək overthrow noun general
məhv etmək overthrow noun general
mülkiyyət hüququ ownership noun general
patent hüququ patent noun general
mülkiyyət hüququ property noun general
çıxış speech noun general
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl noun general
əmlakdan mərhum etmək eviction noun law
otlaq hüququ herbage noun law
vətəndaşlıq hüququ olmama incapacity noun law
vətəndaşlıq hüququ olmama incompetence noun law
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
birgə istifadə hüququ common noun general
elliklə istifadə hüququ common noun general
təltif etmək decorate noun general
çıxış entrance noun general
təntənəli surətdə çıxış entry noun general
dar çıxış jaw noun general
kəskin çıxış thrust noun general
çıxış məntəqəsi basis noun general
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation noun general
səsvermə hüququ vote noun general
sərnişinlərin və yüklərin keçiddən daşınması və ona görə haqq alınma hüququ ferry noun law
mülkiyyət hüququ title noun law
mülkiyyət hüququ verən sənəd title noun law
düşməncəsinə çıxış hit noun general
icad etmək manufacture noun general
müəllif hüququ copyright noun computer
çıxış verilənləri output noun computer
çıxış output noun computer
çıxış appearance noun general
çıxış etmə appearance noun general
çıxış etmək hüququ floor noun general
iştirak etmək üçün ərizə entry noun general
tərk etmək abandon verb general
pərt etmək abash verb general
ixtisar etmək abbreviate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate from verb general
nifrət etmək abhor verb general
ləğv etmək abolish verb general
nifrət etmək abominate verb general
ixtisar etmək abridge verb general
ləğv etmək abrogate verb general
təhqir etmək abuse verb general
yanaşı etmək abut verb general
həmhüdud etmək abut verb general
vurğulu etmək accentuate verb general
etiraf etmək accept verb general
qəbul etmək accept verb general
müşayiət etmək accompany verb general
icra etmək accomplish verb general
izah etmək account verb general
vəkil etmək accredit verb general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
ittiham etmək accuse of verb general
müqəssir hesab etmək accuse of verb general
əldə etmək achieve verb general
etiraf etmək acknowledge verb general
tanış etmək acquaint verb general
əldə etmək acquire verb general
azad etmək acquit of verb general
hərəkət etmək act verb general
əlavə etmək add verb general
xarab etmək addle verb general
mühakimə etmək adjudicate verb general
həll etmək adjust verb general
idarə etmək administer verb general
ehtimal etmək admit verb general
fərz etmək admit verb general
mümkün hesab etmək admit verb general
qəbul etmək admit verb general
pərəstiş etmək adore verb general
yaltaqlıq etmək adulate verb general
zina etmək adulterize verb general
müdafiə etmək advocate verb general
təsir etmək affect verb general
təsdiq etmək affirm verb general
imkan əldə etmək afford verb general
təhqir etmək affront verb general
ovqatını təlx etmək aggrieve verb general
narahat etmək agitate verb general
kömək etmək aid verb general
yardım etmək aid verb general
xəbərdarlıq etmək alarm verb general
təsdiq etmək allege verb general
irəlicədən təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
irəlicədən təyin etmək allott verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
isnad etmək allude verb general
istinad etmək allude verb general
müraciət etmək allude verb general
qeyd etmək allude verb general
mübahisə etmək altercate verb general
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate verb general
heyran etmək amaze verb general
pusqudan hücum etmək ambush verb general
azad etmək amove verb general
kənar etmək amove verb general
məşğul etmək amuse verb general
analogiyadan istifadə etmək analogize verb general
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize verb general
analiz etmək analyse verb general
ayırd etmək analyse verb general
təhlil etmək analyse verb general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
ilhaq etmək annex verb general
qəsb etmək annex verb general
zəbt etmək annex verb general
ləğv etmək annihilate verb general
tamamilə məhv etmək annihilate verb general
yox etmək annihilate verb general
bəyan etmək announce verb general
elan etmək announce verb general
bezar etmək annoy verb general
ovqatını təlx etmək annoy verb general
pərt etmək annoy verb general
ləğv etmək annul verb general
məhv etmək annul verb general
antologiya tərtib etmək anthologize verb general
etinasız etmək apathize verb general
meymunluq etmək ape verb general
təqlid etmək ape verb general
xəyanət etmək apostatize verb general
müraciət etmək appeal verb general
xahiş etmək appeal verb general
sakit etmək appease verb general
əlavə etmək append verb general
applikasiya etmək applique verb general
müraciət etmək apply verb general
xahiş etmək apply verb general
təyin etmək appoint verb general
müəyyən etmək appoint verb general
təsnif etmək apportion verb general
dəyərini müəyyən etmək appraise verb general
həbs etmək apprehend verb general
xəbərdar etmək apprise verb general
doğru hesab etmək approve verb general
təsdiq etmək approve verb general
təsvib etmək approve verb general
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate verb general
bəhs etmək argue verb general
mübahisə etmək argue verb general
məhkəməyə cəlb etmək arraign verb general
ittiham etmək arraign verb general
həbs etmək arrest verb general
dikbaşlıqla tələb etmək arrogate verb general
israrla tələb etmək arrogate verb general
təkəbbürlə tələb etmək arrogate verb general
aydın tələffüz etmək articulate verb general
dəqiq tələffüz etmək articulate verb general
aşkar etmək ascertain verb general
müəyyən etmək ascertain verb general
sübut etmək ascertain verb general
təyin etmək ascertain verb general
yəqin etmək ascertain verb general
ayırd etmək ascertain verb general
aid etmək ascribe verb general
istinad etmək ascribe verb general
bədnam etmək asperse verb general
biabır etmək asperse verb general
rüsvay etmək asperse verb general
nəfəsli tələffüz etmək aspirate verb general
cəhd etmək aspire verb general
eşşək kimi hərəkət etmək ass verb general
eşşəklik etmək ass verb general
hücum etmək assail verb general
qəflətən həmlə etmək assault verb general
qəflətən hücum etmək assault verb general
müdafiə etmək assert verb general
təntənəli surətdə bəyan etmək asseverate verb general
təyin etmək assign verb general
həzm etmək assimilate verb general
kömək etmək assist verb general
yardım etmək assist verb general
təsnif etmək assort verb general
qəbul etmək assume verb general
əmin etmək assure verb general
valeh etmək astound verb general
bənd etmək attach verb general
həmlə etmək attack verb general
hücum etmək attack verb general
cəhd etmək attempt verb general
səy etmək attempt verb general
iştirak etmək attend verb general
şahidlik etmək attest verb general
təsdiq etmək attest verb general
cəzb etmək attract verb general
aid etmək attribute verb general
istinad etmək attribute verb general
izah etmək attribute verb general
təftiş etmək audit verb general
sübut etmək authenticate verb general
təsdiq etmək authenticate verb general
kömək etmək avail verb general
açıq elan etmək avow verb general
etiraf etmək avow verb general
bəxş etmək award verb general
təltif etmək award verb general
vağ-vuğ etmək babble verb general
müdafiə etmək back verb general
vero