• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of çıxarıb başqa yerə əkmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
birihəmlini yerə qoyma accouchement noun general
burnunu hər yerə soxan busybody noun general
bir yerə cəmləşdirmə concentration noun general
bir yerə toplama concentration noun general
bir yerə yığma concentration noun general
bir yerdən başqa yerə keçmə displacement noun general
başqa çaydan axan çay effluent noun general
başqa qoldan axan çay effluent noun general
başqa exception noun general
hər yerə özünü soxma xasiyyəti foxery noun general
tədricən bir vəziyyətdən başqa bir vəziyyətə keçmə graduation noun general
bir yerə həmişə gələn habitue noun general
bir yerə girmək üçün baca hatch noun general
bir yerə girmək üçün dəlik hatch noun general
bir yerə yığışma mob noun general
başqa dövlətin təbəəliyinə keçmə naturalisation noun general
atom silahını başqa ölkələrə vermə haqqında öhdəlik non-dissemination noun general
yerə enmədən olan non-stop noun general
bir yerə köçüb məskunlaşan ilk adam settler noun general
bir yerə köçüb yerləşən ilk adam settler noun general
boş yerə mübahisə squabble noun general
başqa şəklə düşmə transfiguration noun general
çıxarıb başqa yerə əkmə transplantation noun general
başqa yerə qoyma transposition noun general
üç yerə ayırma trichotomy noun general
küləyin yerə saldığı meyvə windfall noun general
özünü hər yerə soxan wriggler noun general
müalicə məqsədilə ağrıyan yerə qoyulan yaş sarğı pledget noun general
bir yerə yığılma accumulation noun general
başqa another person noun general
bir yerə sığmaz fikirlər incompatible ideas noun general
cinayət zamanı müttəhimin cinayət yerində deyil, başqa yerdə olması alibi noun law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə imza atan şəxs cosignatory noun law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə qol çəkən şəxs cosignatory noun law
yerə enmə touch-down noun aeronautics
yerə oturma touch-down noun aeronautics
yerə enərkən atlanma bounce noun general
bir yerə toplanma centralisation noun general
bir yerə yığılma centralisation noun general
bir yerə toplanma centrality noun general
başqa dinə keçmə conversion noun general
başqa dini qəbul etmə conversion noun general
bir musiqi əsərinin hissələri arasında çalınan başqa kiçik musiqi pyesi interlude noun general
bir şeyi bir yerə çatdıra bilməmə miscarriage noun general
bir yerə çata bilməmə miscarriage noun general
bir yerə köçüb yerləşən ilk adam pioneer noun general
başqa yerə qoyma rearrangement noun general
başqa cür qoyma restatement noun general
başqa tərəfə keçmək turnabout noun general
paraşütlə yerə enmə pancake noun spoken language
bir tondan başqa tona keçmə transposition noun music
təzə yerə köçürülmüşlər frontierman noun history
yerə tökülmüş quru budaqlar brushwood noun general
nahaq yerə sərf etmə waste noun general
başqa şəklə düşmə transformation noun mathematics
yerə enmə landing noun general
yerə oturma landing noun general
başqa hərflə ayırma accentuation noun painting
yerə qoşma grounding noun electrical engineering
başqa planetlər world noun general
bir yerə toplamaq aggregate verb general
əkmək beget verb general
yəhərdən yerə salmaq buck off verb general
bir yerə yığmaq bulk verb general
kol əkmək bush verb general
başqa cür danışmaq change one's tune verb general
kvadrat yuva üsulu ilə əkmək checkrow verb general
qrup halında əkmək clump verb general
bir yerə cəmləşdirmək concentrate verb general
əkmək cultivate verb general
başqa vaxta keçirmək defer verb general
başqa-başqa fikirdə olmaq differ verb general
başqa yerə qoymaq displace verb general
başqa istiqamətə yönəltmək divert verb general
başqa ölkəyə köçmək emigrate verb general
bir yerə yığışmaq forgather verb general
bir yerə yığışmaq get together verb general
ot əkmək grass verb general
dırnaqlarını yerə vurmaq hoof verb general
gəmidən yükləri yerə boşaltmaq jettison verb general
cərgə ilə əkmək line verb general
havayı yerə xərcləmək mis-spend verb general
başqa sözlə ifadə etmək periphrase verb general
əkmək plant verb general
əkmək plough verb general
bir yerə toplamaq pool verb general
şitil əkmək prick off verb general
şitil əkmək prick out verb general
başqa yerə qoymaq rearrange verb general
başqa yerdə yerləşdirmək redeploy verb general
başqa yerdə yerləşmək redeploy verb general
başqa ünvana göndərmək redirect verb general
başqa yerə köçürtmək relocate verb general
başqa yerə köçürtmək remove verb general
başqa sözlərlə ifadə etmək rephrase verb general
başqa yerə qoymaq resettle verb general
başqa sözlərlə ifadə eləmək reword verb general
bir yerə tikmək seam together verb general
başqa yerə köçürmək shift verb general
boş yerə küsüşmək squabble verb general
yerə tökmək topple verb general
yerə tökülmək topple verb general
çıxarıb başqa yerə əkmək transplant verb general
başqa yerə qoymaq transpose verb general
boş yerə sərf etmək waste verb general
yerə sərilmək welter verb general
bir şeyi bir yerə qoymaq lay down verb general
arxası yerə dəymək be defeated verb general
kürəyi yerə vurulmaq be defeated verb general
başını əkmək do away verb general
gözünü yerə dikmək drop one's eyes verb general
lobya əkmək grow beans verb general
başını əkmək kill verb general
silahı yerə qoymaq lay down arms verb general
gözünü yerə dikmək look down verb general
başqa əllərə keçmək pass into other hands verb general
yerə batmaq perish verb general
lobya əkmək plant beans verb general
əkmək pot verb general
başqa lövbərə durmaq put about verb general
əkmək seed verb general
əkmək send away verb general
əkmək set verb general
salmaq (qapalı bir yerə) shut up verb general
başını yerə qoymaq sleep verb general
əkmək sow verb general
boş yerə vaxt itirmək dally verb spoken language
yerə dəymək flop verb spoken language
məcburi yerə enmək crash-land verb aeronautics
məcburi yerə enmək force-land verb aeronautics
məcburi yerə oturmaq force-land verb aeronautics
əkmək bed verb general
bir yerə toplayıb bağlamaq bind verb general
vurub yerə salmaq bring down verb general
tənha bir yerə çəkilmək cloister verb general
bir yerə toplanmaq club verb general
bir yerə yığılmaq club verb general
iki mətni bir yerə birləşdirmək conflate verb general
iki mətni bir yerə qatmaq conflate verb general
yerə enərkən qəzaya uğramaq crash-land verb general
başqa yerə köçürmək emigrate verb general
başqa yerə köçmək flit verb general
başqa dövlətin təbəəliyinə keçmək naturalise verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalise verb general
başqa dövlətin təbəəliyinə keçmək naturalize verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalize verb general
bir yerə toplaşmaq overcrow verb general
bir yerə yığışmaq overcrow verb general
dibçəkdə əkmək pot verb general
başqa cür qoymaq restate verb general
bir yerə toplamaq rivet verb general
boş yerə itmək waste verb general
əkmək morris verb spoken language
bir tondan başqa tona keçmək transpose verb music
başqa hesaba yazmaq transfer verb book-keeping
mənasız yerə öldürmək butcher verb general
bir yerə köçürmək chum verb general
bir yerə yığmaq drift verb general
bir yerə yığmaq huddle verb general
başqa yerə köçürmək re-establish verb general
yerə dəyib geri qayıtmaq bound verb general
boş yerə xərcləmək dissipate verb general
bir yerə yığılmaq huddle verb general
başqa stansiyanın verilişinə əngəl törətmək jam verb general
başqa stansiyanın verilişinə maneə törətmək jam verb general
başqa yerə getmək leave verb general
başqa fikirdə olmaq oppose verb general
qovalayıb bir yerə yığmaq whip verb general
bir yerə toplaşmaq pile verb spoken language
kürəklərini yerə vurmaq pin verb sport
başqa instansiyaya göndərmək remit verb law
bir yerə yetişmək catch verb general
bir yerə yığılmaq pack verb general
əkmək put verb general
kürəyini yerə vurmaq throw verb sport
yerə enmək hit verb aeronautics
yerə oturmaq hit verb aeronautics
əkmək set verb general
bədənin bir yerindən başqa yerinə keçən ambulant adjective general
bir yerə sığa bilən compatible adjective general
bir yerə toplanmış conglomerate adjective general
bir yerə toplamaq cumulate adjective general
bir yerə yığmaq cumulate adjective general
başqa yerə köçən emigrant adjective general
yerə istiqamətləndirilmiş groundward adjective general
yerə yönəldilmiş groundward adjective general
bir yerə toplanmış intent adjective general
bir yerdən başqa bir yerə aparıla bilən movable adjective general
bir yerdən başqa yerə aparıla bilməyən non-transportable adjective general
başqa cür düşünən otherwise-minded adjective general
başqa cür fikirləşən otherwise-minded adjective general
başqa cür ifadə edilmiş twice-born adjective general
başqa şəklə düşmüş twice-born adjective general
başqa şəklə salınmış twice-born adjective general
başqa-başqa variant adjective general
başqa-başqa different adjective general
bir yerə sığmaz incompatible adjective general
başqa-başqa various adjective general
başqa borrowed adjective general
bir yerə sığmayan contradictory adjective general
başqa different adjective general
başqa other adjective general
bir yerə sığışmayan repugnant adjective general
silahını yerə qoymaq unarm adjective general
başqa fikirdə olan divided adjective general
başqa rəydə olan divided adjective general
hər yerə yol tapan wide-awake adjective spoken language
başqa yerdə fəaliyyət göstərən out adjective general
başqa new adjective general
boş yerə abortively adverb general
hər yerə about adverb general
başqa cür alias adverb general
bir yerə anywhere adverb general
bundan başqa besides adverb general
başqa else adverb general
başqa yerdə elsewhere adverb general
başqa cür elsewise adverb general
boş yerə fruitlessly adverb general
əbəs yerə fruitlessly adverb general
hədər yerə fruitlessly adverb general
nahaq yerə fruitlessly adverb general
bundan başqa furthermore adverb general
boş yerə in vain adverb general
əbəs yerə in vain adverb general
nahaq yerə in vain adverb general
bundan başqa moreover adverb general
boş yerə needlessly adverb general
faydasız yerə needlessly adverb general
lüzumsüz yerə needlessly adverb general
səbəbsiz yerə needlessly adverb general
başqa cür other adverb general
başqa cür otherwise adverb general
bundan başqa thereto adverb general
boş yerə vainly adverb general
əbəs yerə vainly adverb general
nahaq yerə vainly adverb general
başqa vaxt another time adverb general
əbəs yerə for no reason adverb general
başqa fasonda in a different fashion adverb general
başqa təhərlə in a different way adverb general
başqa tərzdə in a different way adverb general
başqa cür in a different way adverb general
bihudə yerə in vain adverb general
başqa cür other than adverb general
başqa sayaq other than adverb general
başqa gün some other day adverb general
başqa vaxt some other time adverb general
bihudə yerə uselessly adverb general
bihudə yerə vainly adverb general
başqa again adverb general
başqa cür anew adverb general
heç yerə anywhere adverb general
başqa yerə elsewhere adverb general
bundan başqa further adverb general
heç yerə nowhere adverb general
hər yerə all-over adverb spoken language
ondan başqa again adverb general
başqa halda otherwise adverb general
başqa şəraitdə otherwise adverb general
başqa vəziyyətdə otherwise adverb general
ondan başqa then adverb general
başqa other pronoun general
başqa another pronoun general
elə yerə where conjunction general
bundan başqa besides conjunction general
ondan başqa besides conjunction general
bundan başqa except conjunction general
başqa but conjunction general
başqa another preposition general
başqa bir another preposition general
başqa besides preposition general
başqa but preposition general
başqa except preposition general
başqa save preposition general
... başqa saving preposition general
başqa outside preposition general
başqa beyond preposition general
başqa beside preposition general
hansı yerə? whereabouts interrogative adverb general
başqa məsələ another pair of shoes phrases general
xam torpağı əkmək break fresh ground phrases general
silahı yerə qoymaq bury the hatchet phrases general
gözlərini yerə dikmək cast down one's eyes phrases general
başqa ələ keçmək change hands phrases general
başqa ölkəyə köçmək expatriate oneself phrases general
nahaq yerə sərf etmək go waste phrases general
başqa sözlə in other words phrases general
iki yerə in two phrases general
havayı yerə baş sındırmaq lash the waves phrases general
havayı yerə çalışmaq lash the waves phrases general
havayı yerə işləmək lash the waves phrases general
yerə yıxmaq lay out phrases general
yerə salmaq let off phrases general
başqa evə köçmək move house phrases general
başqa mənzilə köçmək move house phrases general
özünü o yerə qoymamaq not to turn a hair phrases general
zaman başqa, adət başqa other times, other manners phrases general
əkmək plant out phrases general
bir yerə yığılıb məsləhətləşmək put heads together phrases general
mənasız yerə özündən çıxmaq quarrel with one's own shadow phrases general