• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of çətin işi yerinə yetirmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
yerinə yetirilmə accomplishment noun general
yerinə yetirilməmiş sifarişlər backlog noun general
çətin vəziyyətdən çıxma breakout noun general
boş vaxt yerinə yetirilən iş bywork noun general
arzusu yerinə yetməmə dissatisfaction noun general
çox asan yerinə yetirilə bilən tapşırıq doddle noun general
çətin vəziyyət encumbrance noun general
yerinə yetirmə execution noun general
vəsiyyətnaməni yerinə yetirən executor noun general
cinayətin törənmə yerinə extradition noun general
yerinə yetirmə fullfilment noun general
axmaq yerinə qoymaq hoodwink noun general
yerinə yetirməmə non-observance noun general
çətin vəziyyət nonplus noun general
yerinə yetirmə observance noun general
artıqlaması ilə yerinə yetirmə overfulfilment noun general
yerinə yetirmə performance noun general
yerinə yetirən performer noun general
yerinə düşmə pertinence noun general
yerinə düşmə pertinency noun general
çətin məsələ poser noun general
çətin tapşırıq poser noun general
çətin vəziyyət predicament noun general
yerinə pro noun general
yerinə yetirmə pursuance noun general
çətin sual puzzle noun general
çətin tapşırıq puzzle noun general
çətin məsələ puzzler noun general
çətin vəziyyət quandary noun general
yerinə yetmə realisation noun general
yerinə yetirmək relegation noun general
başqasının yerinə qoyma transposition noun general
uzaq və çətin yol trudge noun general
içinə isti su tökülüb bədənin ağrıyan yerinə qoyulan rezin qovuq warmer noun general
yerinə yetmə implementation noun general
özünü başqasının yerinə qoya bilmə empathy noun general
çətin tapşırıq arduous task noun general
çətin doğuş difficult birth noun general
çətin vaxt hard times noun general
çətin vəziyyət strait noun general
çətin vəziyyət fix noun spoken language
çətin vəziyyət foul-up noun spoken language
təsərrüfat işlərinin yerinə yetirilməsinə çağırış fatigue-call noun military
yerinə yetirmə completion noun general
yerinə yetirilməmə desertion noun general
yerinə yetirmə dispensation noun general
qanunların yerinə yetirilməsinə nəzarət enforcement noun general
çətin vəziyyət entanglement noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
yerinə düşməmə incongruity noun general
oyuncaq yerinə qoyulan adam joke noun general
çətin iş nut noun general
çətin müalicə olunma obstinacy noun general
çətin sağalma obstinacy noun general
ətrafa nəzər yetirmək üçün imkan yaradan yer overlook noun general
çətin vəziyyət perplexity noun general
yerinə yetirmə prosecution noun general
çətin vəziyyət quagmire noun general
gülünc yerinə qoyma scoff noun general
çətin vəziyyət stalemate noun general
çətin məsələ tickler noun general
çətin məsələ teaser noun general
çətin iş job noun spoken language
çətin vəziyyət jam noun American
çətin vəziyyət morass noun figurative meaning
oyuncaq yerinə qoyulma pillory noun figurative meaning
çətin vəziyyət impasse noun french
yerinə yetirmə acquittal noun general
pul yerinə verilən kağız chit noun general
məhkəmənin göstərişini yerinə yetirməmə contempt noun general
çətin məsələ hump noun general
yerinə yetirmə redemption noun general
keçilməsi çətin olan dolambaç küçə warren noun figurative meaning
yerinə yetirmə discharge noun general
yerinə yetirilmə effect noun general
yerinə yetirmə exercise noun general
yerinə yetirmə persuit noun general
çətin yoxuş pull noun general
tətil edən işçilərin yerinə işləyən adam roper noun general
çox çətin imtahan sualı floorer noun jargon
yerinə yetirməmə failure noun general
çətin vəziyyət need noun general
çətin vəziyyət hole noun spoken language
yerinə yetirmək accomplish verb general
siyasi motivə görə qətlə yetirmək assassinate verb general
axmaq yerinə qoymaq befool verb general
yerinə yetirmək carry through verb general
yerinə yetirmək complete verb general
yerinə yetirmək comply verb general
çətin vəziyyətə salmaq confound verb general
çətin vəziyyətə salmaq cumber verb general
öhdəliyini yerinə yetirməmək default verb general
təəhhüdünü yerinə yetirməmək default verb general
yalan olduğunu sübuta yetirmək disprove verb general
axmaq yerinə qoymaq dupe verb general
yerinə yetirmək effect verb general
yerinə yetirmək execute verb general
yerinə salmaq fit in verb general
axmaq yerinə qoymaq fox verb general
yerinə yetirmək fullfil verb general
çətin tələffüz eləmək gasp out verb general
çətin demək gasp out verb general
göz yetirmək glance over verb general
zərər yetirmək harm verb general
axmaq yerinə qoymaq hoodwink verb general
yerinə yetirmək implement verb general
kütləvi şəkildə qətlə yetirmək massacre verb general
öz yerinə qoymamaq mislay verb general
yerinə qoymamaq misplace verb general
ağır iş yerinə yetirmək moil verb general
qətlə yetirmək murder verb general
çətin vəziyyətə salmaq nonplus verb general
diqqət yetirmək note verb general
diqqət yetirmək notice verb general
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate verb general
artıqlaması yerinə yetirmək overfulfil verb general
göz yetirmək peek verb general
yerinə yetirmək perform verb general
çətin vəziyyət salmaq puzzle verb general
yerinə yetirmək realise verb general
əvvəlki yerinə qoymaq replace verb general
yerinə salmaq reset verb general
çətin vəziyyətdə qoymaq stymie verb general
başqasının yerinə qoymaq transpose verb general
yetirmək be in time verb general
özünü yetirmək be in time verb general
yetirmək be successful verb general
yerinə qor dolmaq be very anxious verb general
yerinə qor tökülmək be very anxious verb general
ərsəyə yetirmək breed verb general
kama yetirmək bring to perfection verb general
ərsəyə yetirmək bring up verb general
boya-başa yetirmək bring up verb general
sona yetirmək carry through verb general
xəsarət yetirmək cause to damage verb general
özünü yetirmək come just on time verb general
insan yerinə qoymaq consider a man verb general
xətər yetirmək damage verb general
oxumaq (çətin oxunan yazını) decipher verb general
yetirmək deliver verb general
xətər yetirmək do harm verb general
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding verb general
yetirmək do well verb general
asmaqla qətlə yetirmək execute by hanging verb general
tapşırığı yerinə yetirmək fulfill a task verb general
vədini yerinə yetirmək fulfill one's promise verb general
yetirmək get on well verb general
ərsəyə yetirmək grow verb general
incə yerinə toxunmaq hint where it hurts verb general
xətər yetirmək injure verb general
axmaq yerinə qoymaq make a fool verb general
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand verb general
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
artıqlamasilə yerinə yetirmək overfulfil verb general
nəzər yetirmək pay attention verb general
diqqət yetirmək pay attention verb general
nəzər yetirmək pay heed verb general
kama yetirmək perfect verb general
əsgəri vəzifəsini yerinə yetirmək perform soldier's duty verb general
özünü axmaq yerinə qoymaq pretend to be a fool verb general
isbata yetirmək prove verb general
yerinə yetirmək put through verb general
ərsəyə yetirmək raise verb general
ərsəyə yetirmək rear verb general
vədini yerinə yetirmək redeem one's pledge verb general
yetirmək ripen verb general
salam yetirmək send one's best regards verb general
yerinə işəmək wet one's bed verb general
çətin vəziyyətdə qoymaq flummox verb spoken language
oyuncaq yerinə qoymaq guy verb spoken language
çətin vəziyyətə salmaq stump verb spoken language
abrını verib yerinə oturtmaq transfix verb figurative meaning
borcunu yerinə yetirməkdən boyun qaçırmaq scrimshank verb nautical
diqqət yetirmək attend verb general
axmaq yerinə qoymaq besot verb general
axmaq yerinə qoymaq besott verb general
çətin vəziyyətə salmaq bungle verb general
planı yerinə yetirmək carry out verb general
yerinə yetirmək carry out verb general
dini ayinləri yerinə yetirmək church verb general
mərasimləri yerinə yetirmək church verb general
qətlə yetirmək dispatch verb general
vəzifəni yerinə yetirmək function verb general
yetirmək give verb general
diqqət yetirmək mind verb general
yerinə yetirməmək neglect verb general
yerinə yetirmək obey verb general
göz yetirmək peer verb general
yerinə yetirmək perfect verb general
yerinə yetirmək satisfy verb general
çətin vəziyyətə salmaq stalemate verb general
çətin vəziyyətdə qalmaq strand verb general
yerinə yetirməyi tələb etmək summon verb general
göz yetirmək tend verb general
çətin işi yerinə yetirmək travail verb general
qətlə yetirmək scupper verb general
yerinə yetirmək acquit verb general
yerinə yetirmək acquitt verb general
zərər yetirmək affect verb general
yetirmək arrest verb general
sübuta yetirmək avouch verb general
diqqət yetirmək consult verb general
yetirmək convey verb general
yerinə yetirmək do verb general
yerinə yetirmək enforce verb general
yerinə çatdırmaq fit verb general
yerinə keçirmək fit verb general
yerinə taxmaq fit verb general
çətin vəziyytə salmaq hegde verb general
təsərrüfat işlərini yerinə yetirmək fatigue verb military
yerinə yetirmək answer verb general
yerinə yetirmək exercise verb general
yerinə yetirmək redeem verb general
süquta yetirmək topple verb general
yerinə qoymaq organise verb spoken language
yerinə qoymaq organize verb spoken language
yerinə yetirmək translate verb figurative meaning
özünü ... yerinə qoymaq affect verb general
yerinə yetirmək fill verb general
yerinə yetirmək follow verb general
göz yetirmək see verb general
yerinə yetirildi done verb computer
yetirmək bend verb general
yetirmək carry verb general
yerinə yetirmək exercise verb general
çətin vəziyyətə salmaq pose verb general
yetirmək render verb general
təcili surətdə yerinə yetirmək rush verb general
təxirəsalınmaz surətdə yerinə yetirmək rush verb general
yerinə yetirmək serve verb general
yetirmək do verb general
çətin vəziyyətə salmaq get verb general
çətin vəziyyətə salmaq stick verb general
yerinə salmaq set verb general
çətin başa düşülən abstruse adjective general
bədənin bir yerindən başqa yerinə keçən ambulant adjective general
çətin arduous adjective general
çətin baffling adjective general
çətin bristly adjective general
çətin bəyənən choiceful adjective general
çətin bəyənən choosy adjective general
çətin complicated adjective general
çətin vəziyyətə salınmış confused adjective general
çətin difficult adjective general
çətin olmayan easy adjective general
çətin embarrassing adjective general
yerinə yetirilə bilən executable adjective general
çətin bəyənən finical adjective general
çətin bəyənən finicking adjective general
çətin oxunan illegible adjective general
yerinə yetirilə bilməyən impracticable adjective general
çətin inaccessible adjective general
çətin həzm edilən indigestible adjective general
çətin involved adjective general
çətin laboursome adjective general
çətin fərqləndirilən nondescript adjective general
çətin onerous adjective general
yerinə düşən opportune adjective general
çətin vəziyyətə salan perplexing adjective general
çətin problematic adjective general
çətin problematical adjective general
işi tam vaxtında yerinə yetirən punctual adjective general
yerinə yetirilə bilən realisable adjective general
çətin toilful adjective general
çətin trying adjective general
yerinə yetirilməmiş undischarged adjective general
yerinə yetirilməmiş unfulfilled adjective general
çətin nəzarət edilən unmanageble adjective general
yerinə qoyulmamış unplaced adjective general
çətin oxunan unreadable adjective general
yerinə yetirilməmiş unredeemed adjective general
çətin wearisome adjective general
çətin grueling adjective general
çətin gruelling adjective general
çətin əriyən refractory adjective general
çətin tələffüz edilən crackjaw adjective spoken language
çətin başa düşülən abstract adjective general
çətin complex adjective general
anlaşılması çətin convoluted adjective general
çətin vəziyyətə düşmüş cornered adjective general
çətin formidable adjective general
çətin anlaşılan impalpable adjective general
çətin başa düşülən impalpable adjective general
çətin anlaşılan indigestible adjective general
çətin başa düşülən indigestible adjective general
çətin intractable adjective general
çətin knotty adjective general
çətin narrow adjective general
çətin vəziyyətə salınmış necessitude adjective general
yerinə yetirən observant adjective general
çətin sağalan onstinate adjective general
müalicəsi çətin olan onstinate adjective general
çətin peevish adjective general
çətin perplexed adjective general
çətin ponderous adjective general
çətin robust adjective general
çətin thorny adjective general
çətin tough adjective general
yerinə yetirilməmiş unfilled adjective general
vero