• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of ölüm hökmünün icrasının təxirə salınması haqqında sərəncam (224 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
təxirə salınma abeyance noun general
təxirə salma adjournment noun general
əkinçilik haqqında elm agronomy noun general
kənd təsərrüfatı haqqında elm agronomy noun general
təhlükə haqqında xəbərdarlıq alarm noun general
hesab haqqında bilik arithmetic noun general
baş-beyin haqqında elm cerebrology noun general
sərəncam circular noun general
sərəncam command noun general
sərəncam commandment noun general
ölüm death noun general
ölüm decease noun general
sərəncam decree noun general
sərəncam dictate noun general
ölüm dying noun general
yoluxucu xəstəliklər haqqında elm epidemiography noun general
ölüm exit noun general
ölüm fatality noun general
ov qaydaları və od müddəti haqqında parlament aktı game-act noun general
ov heyvanlarının mühafizəsi və onların ovlanması qaydaları haqqında qanunlar game-law noun general
Yer haqqında elm geodesy noun general
sosial islahatların tədricən həyata keçilirməsi haqqında təlim gradualism noun general
sərəncam injuction noun general
öz maraqları haqqında düşünən introvert noun general
alqı-satqı haqqında nəzəriyyə marketing noun general
maliyyə haqqında qanun layihəsi money-bill noun general
ölüm mortality noun general
ölüm halı mortality noun general
ölüm miqdarı mortality noun general
ölüm kağızı mourning-paper noun general
imtiyaz haqqında sənəd muniment noun general
atom silahını başqa ölkələrə vermə haqqında öhdəlik non-dissemination noun general
göz xəstəlikləri haqqında elm ophthalmology noun general
sərəncam ordinance noun general
təxirə salma postponement noun general
sərəncam prescription noun general
qiymətlərin aşağı salınması price-cutting noun general
təxirə salma procrastination noun general
ölüm quietus noun general
ölüm hökmünün icrasını təxirə salma reprieve noun general
ölüm hökmünün möhlətini uzatma reprieve noun general
özü haqqında yüksək fikirdə olma self-importance noun general
üslub haqqında nəzəriyyə stylistics noun general
səyahət haqqında film travel-film noun general
sərəncam injunction noun general
ölüm yatağı bed of death noun general
doğum haqqında şahadətnamə birth certificate noun general
ölüm cəzası capital punishment noun general
kəbin haqqında şahadətnamə certificate of marriage noun general
ölüm düşərgəsi death camp noun general
ölüm hökmü death sentence noun general
ölüm təri death sweat noun general
ölüm yatağı deathbed noun general
torpaq haqqında dekret Decree on land noun general
sülh haqqında dekret Decree on Peace noun general
sərəncam disposal noun general
ölüm vahiməsi fear of death noun general
sağlamlıq haqqında arayış health certificate noun general
şəxsiyyət haqqında şahadətnamə identification card noun general
şəxsiyyət haqqında şahadətnamə identity card noun general
əmək haqqında qanunvericilik labor laws noun general
qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə mutual assistance pact noun general
hücum etməmək haqqında müqavilə non-aggression pact noun general
ölüm-dirim mübarizəsi struggle for existence noun general
lapdan ölüm sudden death noun general
faciəli ölüm tragic death noun general
nominal qiymətlərin aşağı salınması write-down noun medical
həbs haqqında order capias noun law
özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid earwitness noun law
sərəncam vərəqəsi writ noun law
ölüm əzabı agony noun general
xəstəliyin səbəbləri haqqında elm causation noun general
sərəncam vermə ixtiyarı disposal noun general
ölüm doom noun general
ölüm end noun general
ölüm fate noun general
ölüm cəzası gallows noun general
sərəncam vermə instruction noun general
təsadüfi ölüm manslaughter noun general
şəxsin öz həyatı haqqında yazdığı qeydlər memoir noun general
miflərin tədqiqi haqqında təlim mythology noun general
müqaviləni pozmaq haqqında xəbərdarlıq notice noun general
əsirin müharibədə iştirak etməmək haqqında verdiyi iltizam parole noun general
ölüm hökmünün icrasının təxirə salınması haqqında sərəncam reprieve noun general
istefa haqqında ərizə resignation noun general
sərəncam resolution noun general
kurs qurtarmaq haqqında arayış certificate noun American
məktəb qurtarmaq haqqında arayış certificate noun American
işi təxirə salma ampliation noun law
asılmaqla ölüm cəzası hanging noun law
məhkəmə dinləməsinin dayandırılması haqqında ərizə caveat noun law
hər hansı bir elm haqqında elementar bilik alphabet noun figurative meaning
ölüm grave noun figurative meaning
ölüm rest noun figurative meaning
ölüm expiry noun archaism
geri çəkilmə haqqında siqnal retreat noun military
ölüm cəzasına layiq capital noun general
ölüm cəzası death noun general
ölüm cəzası execution noun general
tərəflərin razılığı ilə müqavilənin nizama salınması transaction noun general
həmişə keçmiş haqqında fikrə dalan adam brooder noun general
əmlaka sahib olma haqqında akt settlement noun law
təxirə salınma extension noun general
təxirə salma extension noun general
sərəncam hand noun general
ölüm pass noun general
imtina haqqında bildiriş disclaimer noun computer
ordudan tərxis olunma haqqında şəhadətnamə ticket noun military
yüksək unter-ofiser rütbəsi verilməsi haqqında əmr warrant noun military
sərəncam order noun general
sərəncam charge noun general
təxirə salmaq adjourn verb general
qiymət haqqında mübahisə etmək chaffer verb general
təxirə salmaq defer verb general
sərəncam vermək enact verb general
nəticə haqqında qabaqcadan qərar vermək forejudge verb general
təxirə salmaq postpone verb general
təxirə salmaq procrastinate verb general
yeni sərəncam vermək reorder verb general
ölüm hökmünün icrasını təxirə salmaq reprieve verb general
ölüm ayağında olmaq be dying for verb general
bir şey haqqında nagüman olmaq be hopeless about verb general
təxirə düşmək be postponed verb general
ölüm cəzasına məhkum etmək condemn to death verb general
bir kəs haqqında epiqram yazmaq epigrammatize about smb. verb general
özü haqqında yüksək fikirdə olmaq have a high opinion of oneself verb general
haqqında anlayışı olmaq have an idea verb general
bir şey haqqında heç bir təsəvvürü olmamaq not to have the faintest idea of smth. verb general
təxirə salmaq set aside verb general
bir kəsin haqqında pis danışmaq speak ill of smb. verb general
bir kəs haqqında fəna danışmaq speak ill of smb. verb general
bir kəsin haqqında yaxşı danışmaq speak well of smb. verb general
siyasət haqqında danışmaq talk politics verb general
qeyriləri haqqında düşünmək think of others verb general
sərəncam vermək boss verb general
təxirə salmaq call off verb general
təxirə salmaq cancel verb general
təxirə salmaq delay verb general
təxirə salmaq hold over verb general
təxirə salmaq pigeon-hole verb general
təxirə salmaq shelve verb general
təxirə salmaq stave off verb general
müvəqqəti təxirə salmaq waive verb general
müvəqqəti təxirə yubatmaq waive verb general
təxirə salmaq abandon verb general
xəstə olmağı haqqında şəhadət vermək certify verb general
sərəncam vermək order verb general
təxirə salmaq reserve verb general
sərəncam vermək bid verb general
sərəncam vermək charge verb general
təxirə salmaq put off verb general
gəlmək haqqında xəbərdar vermək warn verb military
təxirə salmaq recess verb general
təxirə salmaq suspend verb computer
təxirə salmaq break verb general
ölüm death adjective general
təxirə salınmış deferred adjective general
ölüm demise adjective general
ölüm-dirim fierce adjective general
ölüm-dirim life-and-death adjective general
ölüm mortality adjective general
ölüm qorxusuna düşmüş homicidal adjective general
əhalinin etnik tərkibi haqqında ethnically adverb general
haqqında hereof adverb general
təxirə salmadan promptly adverb general
təxirə salmadan pronto adverb general
ölüm-zülüm anyhow adverb general
ölüm-zülüm with great difficulty adverb general
təxirə salma aside adverb general
haqqında hereupon adverb general
haqqında on partical grammatical
haqqında concerning preposition general
haqqında regarding preposition general
haqqında respecting preposition general
haqqında about preposition general
haqqında toward preposition general
haqqında of preposition general
haqqında against preposition general
haqqında round preposition general
şəxsiyyət haqqında şahadətnamə ID abbreviation general
havanın normal hala salınması air-conditioning phrases general
ölüm mələyi angel of death phrases general
ölüm cəzası capital punishment phrases general
ölüm cəzası capital sentence phrases general
ölüm hökmü capital sentence phrases general
haqqında care of phrases general
ölüm elanı death notice phrases general
ölüm cəzası death penalty phrases general
ölüm faizi death rate phrases general
ölüm miqdarı death rate phrases general
ölüm cəzası death sentence phrases general
ölüm hökmü death sentence phrases general
gələcək haqqında proqnoz vermək forecast weather phrases general
fermerlərin maraqlarının qorunması haqqında qanunlar granger legislation phrases general
Bu işdən ölüm qoxusu gəlir hangin matter phrases general
ancaq bir şey haqqında düşünmək have something on the brain phrases general
sərəncam vermək issue an order phrases general
pornoqrafiya haqqında qanunlar laws on pornography phrases general
bir şeyin müzakirəsini təxirə salmaq lay smth. on the table phrases general
hücum etməmə haqqında müqavilə non-agression pact phrases general
ölüm anı one's hour phrases general
ölüm saatı one's hour phrases general
iclası təxirə salmaq postpone a meeting phrases general
vaxtsız ölüm premature death phrases general
ölüm faizi rate of mortality phrases general
ölüm cəzası sentence of death phrases general
ölüm hökmü sentence of death phrases general
təxirə salmaq shift off phrases general
xəstəlik haqqında arayış sick voucher phrases general
bir kəs haqqında yaxşı fikirdə olmaq think better of smb. phrases general
bir kəs haqqında pis fikirdə olmaq think poorly of smb. phrases general
bir kəs haqqında pis fikirləşmək think poorly of smb. phrases general
vaxtsız ölüm untimely death phrases general
vaxtsız ölüm untimely grave phrases general
ölüm-dirim müharibəsi war to the knife phrases general
batmaq nəticəsində ölüm watery death phrases general
dənizdə baş verən ölüm watery death phrases general
batmaq nəticəsində ölüm watery grave phrases general
dənizdə baş verən ölüm watery grave phrases general
bir müddətə təxirə salmaq wind smth. down phrases general
Qulluğunda olum! I'm at your service! phrases general
cinayətkarın verilməsi haqqında müqavilə extradition treaty phrases law
ölüm cəzası extreme penalty phrases law
həyatla ölüm arasındakı hədd the Great Divide phrases poetical