• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of özünü çəkmə (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
canına çəkmə absorbing noun general
canına çəkmə absorption noun general
özünə çəkmə absorption noun general
özünü saxlama abstention noun general
özünü saxlama abstinency noun general
dünya ləzzətindən əl çəkmə asceticism noun general
nəfəs çəkmə aspiration noun general
özünü inandırma autosuggestion noun general
özünü təlqin etmə autosuggestion noun general
özünü gözləmə avoidance noun general
özünü itirmə bewilderment noun general
su çəkmə blotting noun general
xəcalət çəkmə blush noun general
özünü öyən boaster noun general
avar çəkmə boating noun general
çəkmə boot noun general
çəkmə boğazı bootleg noun general
özünü öymə brag noun general
özünü öyən braggart noun general
kanal çəkmə canalisation noun general
çəkmə chafing noun general
özünü bəyənmə complacence noun general
özünü bəyənmə complacency noun general
özünü itirmə confusion noun general
çəkmə construction noun general
çarmıxa çəkmə crucifix noun general
özünü aparma qaydası deportment noun general
layihə çəkmə designing noun general
yana çəkmə diversion noun general
cizgi çəkmə draftsmanship noun general
pərdə çəkmə drapery noun general
çəkmə drawing noun general
ancaq özünü sevən egoism noun general
özünü itirmə embarrassment noun general
naxış çəkmə embroidery noun general
çəkmə extension noun general
üz çəkmə facing noun general
aclıq çəkmə famishment noun general
naxış çəkmə fancywork noun general
özünü saxlaya bilməyən fly-away noun general
özünü bəyənmə foppery noun general
özünü bəyənmə foppishness noun general
hər yerə özünü soxma xasiyyəti foxery noun general
çəkmə haul noun general
çəkmə haulage noun general
iribaşlı çəkmə mıxı hobnail noun general
özünü saxlaya bilməmə incontinence noun general
özünü təhlil introspection noun general
özünü müşahidə introspection noun general
uzunboğaz çəkmə jackboot noun general
özünü bəyənmə narcism noun general
özünü sevmə narcism noun general
özünü bəyənmə narcissism noun general
özünü sevmə narcissism noun general
özünü sevən adam narcissist noun general
özünü itirmə nonplus noun general
çəkmə overshoe noun general
avar çəkmə paddle noun general
çəkmə pluck noun general
özünü başqalarında üstün tutan prig noun general
özünü başqalarında yuxarı tutan prig noun general
layihəsini çəkmə projection noun general
çəkmə pull noun general
əl çəkmə recantation noun general
əl çəkmə renunciation noun general
peşmançılıq çəkmə repentance noun general
əl çəkmə repudiation noun general
təkrarən çəkmə retake noun general
yenidən çəkmə retake noun general
suya çəkmə rinse noun general
özünü alçaltma self-abuse noun general
özünü suçlama self-accusation noun general
özünü təqsirləndirmə self-accusation noun general
özünü itriməmə self-control noun general
özünü saxlama self-control noun general
özünü aldatma self-deceit noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü həlak etmə self-destruction noun general
özünü məhv etmə self-destruction noun general
özünü öldürmə self-destruction noun general
öz-özünü izah etmə self-expression noun general
özünü çəkmə self-importance noun general
özünü qoruma self-preservation noun general
özünü mühafizə etmə self-preservation noun general
özünü saxlama self-preservation noun general
özünü qınama self-reproach noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
çəkmə şotkası shoe-brush noun general
çəkmə shrug noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
özünü tülkülüyə vurma simulation noun general
burnunu çəkmə sniff noun general
özünü aristokratlara oxşatmağa çalışan snobbery noun general
aclıq çəkmə starvation noun general
özünü öldürmə suicide noun general
suya çəkmə swill noun general
özünü öyən thraso noun general
hündür çəkmə top-boot noun general
çəkmə twitch noun general
özünü öymə vaunt noun general
baş çəkmə visitation noun general
geri çəkmə withdrawal noun general
özünü hər yerə soxan wriggler noun general
nasosla çəkmə pumpage noun general
özünü başqasının yerinə qoya bilmə empathy noun general
özünü mühafizə etmə instinkti instinct of self-preservation noun general
çəkmə jackboot noun general
suvaq çəkmə plastering noun general
çəkmə kremi shoe polish noun general
itiburun çəkmə shoes with pointed toes noun general
çəkmə topboot noun general
özünü öyən blowhard noun spoken language
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover noun spoken language
hov çəkmə inflammation noun medical
özünü öyən blower noun general
özünü öyən blusterer noun general
qəhqəhə çəkmə boohoo noun general
özünü öyən brag noun general
öz tərəfinə çəkmə bribe noun general
qəhqəhə çəkmə cackle noun general
film çəkmə cinematography noun general
baş çəkmə circuit noun general
özünü saxlaya bilmə continence noun general
özünü itirməmə countenance noun general
özünü saxlama countenance noun general
çarmıxa çəkmə cross noun general
özünü itirmə discomfiture noun general
sürüyüb çəkmə drag noun general
çəkmə extraction noun general
aclıq çəkmə famine noun general
qaz çəkmə gasification noun general
dara çəkmə gibbet noun general
özünü öyən hector noun general
nərə çəkmə hoot noun general
qıy çəkmə hoot noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
keşik çəkmə patrol noun general
patrul çəkmə patrol noun general
çəkmə mıxı peg noun general
boru kəməri çəkmə pipage noun general
özünü bir şeyə həsr edən pursuer noun general
nəfəs çəkmə respiration noun general
özünü küllüyə qoyan adam sham noun general
papiros çəkmə smoke noun general
siqaret çəkmə smoke noun general
özünü öldürən suicide noun general
özünü öyən adam whiffler noun general
qıy çəkmə whoop noun general
özünü müdafiə vasitəsi weapon noun biological
çəkmə suction noun technical
keşik çəkmə beat noun general
xətt çəkmə blank noun general
yerini çəkmə calibration noun general
özünü saxlama chastity noun general
özünü dərk etmə consciousness noun general
özünü öyən cracker noun general
özünü müdafiə edən tərəf defence noun general
özünü gözə soxma display noun general
çəkmə entanglement noun general
özünü öyən flash noun general
özünü öymə flash noun general
özünü tərifləyən flash noun general
özünü çəkmə frill noun general
qıçını çəkmə hitch noun general
çəkmə incrustation noun general
cızıq çəkmə ruling noun general
xətt çəkmə ruling noun general
nəfəs çəkmə sniff noun general
astar çəkmə undercoat noun general
özünü gözləməmə excess noun general
pis yola çəkmə pollution noun general
suvaq çəkmə rendering noun building
çəkmə diversion noun general
özünü saxlama holding noun general
avar çəkmə row noun general
baş çəkmə attendance noun general
üz çəkmə coat noun general
avar çəkmə pull noun general
baş çəkmə round noun general
baş çəkmə call noun general
şəkil çəkmə drawing noun general
odlu silahın çaxmağını çəkmə pull noun general
özünü gözləmək avoid verb general
özünü aparmaq behave verb general
özünü gözləmək beware verb general
özünü öymək boast verb general
özünü tərifləmək boast verb general
çəkmə geymək boot verb general
özünü öymək brag verb general
özünü tərifləmək brag verb general
pul ilə özünü azad etdirmək buy off verb general
özünü kənara çəkmək dodge verb general
özünü saxlamaq eschew verb general
özünü həsr etmək espouse verb general
özünü gözləmək evade verb general
yalandan özünü göstərmək feign verb general
özünü bəyəndirməyə çalışmaq flirt verb general
özünü saxlamaq forbear verb general
özünü əzib büzmək grimace verb general
özünü əzmək grimace verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
özünü düçar etmək incur verb general
özünü öyrəşdirmək inure verb general
özünü xəstə kimi göstərmək malinger verb general
özünü xəstəliyə qoymaq malinger verb general
özünü xəstəliyə vurmaq malinger verb general
özünü şəhid etmək martyr verb general
özünü göstərmək masquerade verb general
özünü pis aparmaq misbehave verb general
özünü meymun kimi aparmaq monkey verb general
özünü öymək peacock verb general
özünü basmaq plump down verb general
yalandan özünü ... göstərmək pretend verb general
yalandan özünü ... qoymaq pretend verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq pretend verb general
özünü ora-bura vurmaq prowl verb general
özünü saxlamaq refrain verb general
yalandan özünü ... göstərmək sham verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq sham verb general
yalandan özünü ... vurmaq sham verb general
özünü ... kimi göstərmək simulate verb general
yalandan özünü göstərmək simulate verb general
yalandan özünü oxşatmaq simulate verb general
özünü göstərmək sport verb general
özünü öymək vaunt verb general
özünü tərifləmək vaunt verb general
özünü saxlamaq withold verb general
özünü alçaltmaq abase oneself verb general
özünü əzib büzmək be affected verb general
xoşnudluqdan özünü hiss etməmək be beside oneself with joy verb general
qeyzindən özünü bilməmək be beside oneself with rage verb general
özünü yetirmək be in time verb general
hiddətdən özünü bilməmək be transported with rage verb general
özünü açıq-saçıq aparmaq be unduly familiar verb general
özünü büsbütün itirmək be wholly at a loss verb general
özünü isbatsız aparmaq behave improperly verb general
özünü yetirmək come just on time verb general
özünü biabır etmək defame verb general
özünü həsr etmək devote oneself verb general
özünü oda-közə vurmaq do one's best verb general
özünü zövqdən məhrum etmək do oneself out of pleasure verb general
özünü bərkitmək eat much verb general
özünü xilas etmək escape verb general
özünü zora salmaq exert oneself verb general
özünü günahkar hiss etmək feel guilty verb general
özünü kimsəsiz hiss etmək feel lonely verb general
özünü lap yaxşı hiss etmək feel quite well verb general
özünü tülkülüyə qoymaq feign verb general
özünü azad etmək liberate oneself verb general
özünü alçaltmaq lower oneself verb general
özünü əzdirmək mince verb general
özünü zora salmaq overstrain oneself verb general
özünü yormaq overwork verb general
özünü axmaq yerinə qoymaq pretend to be a fool verb general
özünü isti-soyuqdan qorumaq protect oneself from the heat and cold verb general
özünü bərkitmək refresh oneself verb general
özünü qınamaq reproach oneself verb general
özünü fəda etmək sacrifice oneself verb general
özünü təmkinli olmağa alışdırmaq school oneself patience verb general
özünü ölülüyə vurmaq sham dead verb general
özünü biabır etmək shame verb general
özünü süni aparmaq show off verb general
özünü göstərmək show oneself verb general
özünü günəşə vermək sun oneself verb general
özünü küləyə vermək take an airing verb general
özünü oda-közə atmaq work hard verb general
özünü şəhid etmək work with favor verb general
özünü basmaq flop verb spoken language
özünü gicliyə vurmaq footle verb spoken language
özünü dolaşdırmaq bungle verb general
özünü ələ almaq control verb general
özünü saxlamaq control verb general
yalandan özünü göstərmək counterfeit verb general
özünü göstərmək display verb general
özünü əzib büzmək flaunt verb general
özünü yaxşı nəzərə çarpdırmağa çalışmaq flaunt verb general
özünü atmaq fling verb general
özünü apara bilməmək forget verb general
özünü yüngül aparmaq fribble verb general
özünü gözə soxmaq insinuate verb general
özünü qorumaq mind verb general
özünü həyasızcasına aparmaq outface verb general
özünü yekəxana aparmaq outface verb general
özünü çəkdirmək scale verb general
özünü atmaq slump verb general
özünü alçaltmaq stoop verb general
özünü gözə soxmaq worm verb general
yalandan özünü göstərmək dissemble verb general
özünü kənara çəkmək duck verb general
özünü görməməzliyə vurmaq gratify verb general
özünü saxlamaq guard verb general
özünü təqdim etmək identify verb general
özünü çırpmaq nuzzle verb general
özünü vurmaq nuzzle verb general
özünü kraliça kimi aparmaq queen verb general
özünü saxlamaq resist verb general
özünü ora-bura vurmaq scour verb general
özünü günəşə vermək bake verb general
özünü ələ almaq govern verb general
özünü saxlamaq govern verb general
vero