• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of özünü axmaq yerinə qoymaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
özünü saxlama abstention noun general
özünü saxlama abstinency noun general
yerinə yetirilmə accomplishment noun general
özünü inandırma autosuggestion noun general
özünü təlqin etmə autosuggestion noun general
özünü gözləmə avoidance noun general
yerinə yetirilməmiş sifarişlər backlog noun general
özünü itirmə bewilderment noun general
axmaq blockhead noun general
axmaq blunderer noun general
özünü öyən boaster noun general
axmaq booby noun general
özünü öymə brag noun general
özünü öyən braggart noun general
axmaq bufflehead noun general
boş vaxt yerinə yetirilən iş bywork noun general
özünü bəyənmə complacence noun general
özünü bəyənmə complacency noun general
özünü itirmə confusion noun general
hədd qoymaq delimitation noun general
özünü aparma qaydası deportment noun general
arzusu yerinə yetməmə dissatisfaction noun general
çox asan yerinə yetirilə bilən tapşırıq doddle noun general
axmaq dolt noun general
axmaq dunce noun general
ancaq özünü sevən egoism noun general
özünü itirmə embarrassment noun general
yerinə yetirmə execution noun general
vəsiyyətnaməni yerinə yetirən executor noun general
cinayətin törənmə yerinə extradition noun general
axmaq featherhead noun general
özünü saxlaya bilməyən fly-away noun general
axmaq fool noun general
axmaq hərəkət foolery noun general
özünü bəyənmə foppery noun general
özünü bəyənmə foppishness noun general
hər yerə özünü soxma xasiyyəti foxery noun general
yerinə yetirmə fullfilment noun general
axmaq yerinə qoymaq hoodwink noun general
axmaq söz hooey noun general
axmaq idiot noun general
özünü saxlaya bilməmə incontinence noun general
özünü təhlil introspection noun general
özünü müşahidə introspection noun general
axmaq lunatic noun general
özünü bəyənmə narcism noun general
özünü sevmə narcism noun general
özünü bəyənmə narcissism noun general
özünü sevmə narcissism noun general
özünü sevən adam narcissist noun general
axmaq natural noun general
axmaq ninny noun general
yerinə yetirməmə non-observance noun general
özünü itirmə nonplus noun general
axmaq söz nonsense noun general
axmaq oaf noun general
axmaq adam oaf noun general
yerinə yetirmə observance noun general
artıqlaması ilə yerinə yetirmə overfulfilment noun general
bir şeyin üstünə qoymaq overlay noun general
bir şeyin üzərinə qoymaq overlay noun general
yerinə yetirmə performance noun general
yerinə yetirən performer noun general
yerinə düşmə pertinence noun general
yerinə düşmə pertinency noun general
duza qoymaq üçün tərəvəz pickler noun general
marinada qoymaq üçün tərəvəz pickler noun general
özünü başqalarında üstün tutan prig noun general
özünü başqalarında yuxarı tutan prig noun general
yerinə pro noun general
yerinə yetirmə pursuance noun general
yerinə yetmə realisation noun general
yerinə yetirmək relegation noun general
özünü alçaltma self-abuse noun general
özünü suçlama self-accusation noun general
özünü təqsirləndirmə self-accusation noun general
özünü itriməmə self-control noun general
özünü saxlama self-control noun general
özünü aldatma self-deceit noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü həlak etmə self-destruction noun general
özünü məhv etmə self-destruction noun general
özünü öldürmə self-destruction noun general
öz-özünü izah etmə self-expression noun general
özünü çəkmə self-importance noun general
özünü qoruma self-preservation noun general
özünü mühafizə etmə self-preservation noun general
özünü saxlama self-preservation noun general
özünü qınama self-reproach noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
axmaq yaxud lovğa gülüş simper noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
özünü tülkülüyə vurma simulation noun general
özünü aristokratlara oxşatmağa çalışan snobbery noun general
özünü öldürmə suicide noun general
özünü öyən thraso noun general
axmaq tomfool noun general
başqasının yerinə qoyma transposition noun general
özünü öymə vaunt noun general
içinə isti su tökülüb bədənin ağrıyan yerinə qoyulan rezin qovuq warmer noun general
özünü hər yerə soxan wriggler noun general
yerinə yetmə implementation noun general
özünü başqasının yerinə qoya bilmə empathy noun general
axmaq-uxmaq fools noun general
axmaq goof noun general
özünü mühafizə etmə instinkti instinct of self-preservation noun general
səhnəyə qoymaq produce noun general
özünü öyən blowhard noun spoken language
axmaq blunderhead noun spoken language
axmaq doodle noun spoken language
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover noun spoken language
axmaq imbecile noun spoken language
axmaq mutt noun spoken language
təsərrüfat işlərinin yerinə yetirilməsinə çağırış fatigue-call noun military
axmaq ass noun general
özünü öyən blower noun general
özünü öyən blusterer noun general
axmaq boob noun general
özünü öyən brag noun general
yerinə yetirmə completion noun general
özünü saxlaya bilmə continence noun general
özünü itirməmə countenance noun general
özünü saxlama countenance noun general
yerinə yetirilməmə desertion noun general
özünü itirmə discomfiture noun general
yerinə yetirmə dispensation noun general
axmaq dupe noun general
qanunların yerinə yetirilməsinə nəzarət enforcement noun general
özünü öyən hector noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
yerinə düşməmə incongruity noun general
oyuncaq yerinə qoyulan adam joke noun general
axmaq davranış nonsense noun general
axmaq hərəkət nonsense noun general
axmaq patsy noun general
yerinə yetirmə prosecution noun general
axmaq adam pumpkin noun general
özünü bir şeyə həsr edən pursuer noun general
gülünc yerinə qoyma scoff noun general
özünü küllüyə qoyan adam sham noun general
axmaq sheep noun general
özünü öldürən suicide noun general
özünü öyən adam whiffler noun general
axmaq jackass noun general
özünü müdafiə vasitəsi weapon noun biological
axmaq cabbage-head noun spoken language
axmaq coot noun spoken language
axmaq adam gander noun figurative meaning
axmaq moke noun figurative meaning
oyuncaq yerinə qoyulma pillory noun figurative meaning
axmaq nit noun jargon
axmaq noodle noun jargon
axmaq söz tripe noun rude word
axmaq asshole noun vulgar
yerinə yetirmə acquittal noun general
axmaq səhv boob noun general
axmaq bullhead noun general
özünü saxlama chastity noun general
pul yerinə verilən kağız chit noun general
axmaq clod noun general
özünü dərk etmə consciousness noun general
məhkəmənin göstərişini yerinə yetirməmə contempt noun general
özünü öyən cracker noun general
özünü müdafiə edən tərəf defence noun general
özünü gözə soxma display noun general
özünü öyən flash noun general
özünü öymə flash noun general
özünü tərifləyən flash noun general
özünü çəkmə frill noun general
şey qoymaq üçün tor rack noun general
yerinə yetirmə redemption noun general
axmaq turnip noun general
yerinə yetirmə discharge noun general
yerinə yetirilmə effect noun general
özünü gözləməmə excess noun general
yerinə yetirmə exercise noun general
yerinə yetirmə persuit noun general
tətil edən işçilərin yerinə işləyən adam roper noun general
yerinə yetirməmə failure noun general
özünü saxlama holding noun general
axmaq söhbət bull noun general
axmaq dope noun general
başlı-başına qoymaq abandon verb general
vurğu qoymaq accent verb general
yerinə yetirmək accomplish verb general
yoluna qoymaq adjust verb general
mat qoymaq amaze verb general
əvvəlki tarixi qoymaq antedate verb general
qiymət qoymaq appraise verb general
vergi qoymaq assess verb general
mat qoymaq astound verb general
özünü gözləmək avoid verb general
kisəyə qoymaq bag verb general
torbaya qoymaq bag verb general
səsə qoymaq ballot verb general
yasaq qoymaq ban verb general
sarğı qoymaq bandage verb general
banka pul qoymaq bank verb general
axmaq yerinə qoymaq befool verb general
özünü aparmaq behave verb general
masqaraya qoymaq bemock verb general
mat qoymaq bemuse verb general
skamya qoymaq bench verb general
lövbərə qoymaq berth verb general
özünü gözləmək beware verb general
qiymət qoymaq bid verb general
qan axmaq bleed verb general
özünü öymək boast verb general
özünü tərifləmək boast verb general
özünü öymək brag verb general
özünü tərifləmək brag verb general
duza qoymaq brine verb general
duzlu suya qoymaq brine verb general
xəlvəti mikrofon qoymaq bug verb general
himini qoymaq build upon verb general
əsasını qoymaq build upon verb general
pul ilə özünü azad etdirmək buy off verb general
lağa qoymaq caricature verb general
masqaraya qoymaq caricature verb general
yerinə yetirmək carry through verb general
şəlalə kimi yuxarıdan aşağı axmaq cascade verb general
qutuya qoymaq case verb general
yeşiyə qoymaq case verb general
araya qoymaq chaff verb general
lağa qoymaq chaff verb general
qutuya qoymaq chest verb general
sandığa qoymaq chest verb general
tabuta qoymaq coffin verb general
yerinə yetirmək complete verb general
yerinə yetirmək comply verb general
hədd qoymaq confine verb general
çox vəziyyətdə qoymaq confound verb general
müzakirəyə qoymaq consider verb general
qarşı-qarşıya qoymaq contrast verb general
çarpaz qoymaq criss-cross verb general
tac qoymaq crown verb general
tarix qoymaq date verb general
xaraba qoymaq decimate verb general
öhdəliyini yerinə yetirməmək default verb general
təəhhüdünü yerinə yetirməmək default verb general
sonraya qoymaq defer verb general
ad qoymaq denominate verb general
banka qoymaq deposit verb general
əmanət kassasına qoymaq deposit verb general
lağa qoymaq deride verb general
masqaraya qoymaq deride verb general
xaraba qoymaq desolate verb general
xaraba qoymaq devastate verb general
diaqnoz qoymaq diagnoses verb general
fərq qoymaq differentiate verb general
təfavüt qoymaq differentiate verb general
fərq qoymaq discriminate verb general
təfavüt qoymaq discriminate verb general
qaba qoymaq dish verb general
başqa yerə qoymaq displace verb general
fərq qoymaq distinguish verb general
təfavüt qoymaq distinguish verb general
özünü kənara çəkmək dodge verb general
günbəz qoymaq dome verb general
qübbə qoymaq dome verb general
nöqtə qoymaq dot verb general
damcı-damcı axmaq dribble verb general
axmaq drip verb general
axmaq dripp verb general
damcı-damcı axmaq drop verb general
axmaq yerinə qoymaq dupe verb general
yerinə yetirmək effect verb general
axmaq effuse verb general
embarqo qoymaq embargo verb general
futlyara qoymaq encase verb general
qutuya qoymaq encase verb general
üzərinə qoymaq encharge verb general
tabuta qoymaq encoffin verb general
tac qoymaq encrown verb general
təhlükə altında qoymaq endanger verb general
silosa qoymaq ensilage verb general
üzərinə qoymaq entrust verb general
özünü saxlamaq eschew verb general
özünü həsr etmək espouse verb general
özünü gözləmək evade verb general
qiymət qoymaq evaluate verb general
aksiz vergisi qoymaq excise verb general
yerinə yetirmək execute verb general
qoymaq exhibit verb general
qoymaq expose verb general
yalandan özünü göstərmək feign verb general
sarğı qoymaq fillet verb general
yerinə salmaq fit in verb general
qabıq qoymaq flake off verb general
özünü bəyəndirməyə çalışmaq flirt verb general
axmaq flow verb general
axmaq flux verb general
zorla boynuna qoymaq foist verb general
özünü saxlamaq forbear verb general
əsasını qoymaq found verb general
axmaq yerinə qoymaq fox verb general
lağa qoymaq frump verb general
masqaraya qoymaq frump verb general
yerinə yetirmək fullfil verb general
tıxac qoymaq gag verb general