• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of özünü bir şeydən bərk saxlamaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
özünü saxlama abstention noun general
özünü saxlama abstinency noun general
özünü inandırma autosuggestion noun general
özünü təlqin etmə autosuggestion noun general
özünü gözləmə avoidance noun general
özünü itirmə bewilderment noun general
özünü öyən boaster noun general
kitabı saxlamaq üçün dayaq bookholder noun general
özünü öymə brag noun general
özünü öyən braggart noun general
inkubatordan çıxmış cücələri isti saxlamaq üçün cihaz brooder noun general
yandırılmış meyitin külünü saxlamaq üçün vazşəkilli qab cinerary noun general
kömür saxlamaq üçün zirzəmi coal-hole noun general
pul saxlamaq üçün sandıqça coffer noun general
zinət şeyləri saxlamaq üçün sandıqça coffer noun general
özünü bəyənmə complacence noun general
özünü bəyənmə complacency noun general
özünü itirmə confusion noun general
bədəni düz saxlamaq üçün geyilən enli kəmər corset noun general
bədəni düz saxlamaq üçün geyilən enli kəmər corslet noun general
bərk sərxoşluqdan sonra süstləşmə crapulence noun general
bərk yorğun deadbeat noun general
özünü aparma qaydası deportment noun general
hər şeydən şübhələnən doubter noun general
bərk qorxu dread noun general
ancaq özünü sevən egoism noun general
özünü itirmə embarrassment noun general
bir şeydən əmma çıxaran faultfinder noun general
özünü saxlaya bilməyən fly-away noun general
özünü bəyənmə foppery noun general
özünü bəyənmə foppishness noun general
hər yerə özünü soxma xasiyyəti foxery noun general
bərk qızma glow noun general
bərk sıxma grasp noun general
bərk tutma grasp noun general
bərk yapışma grasp noun general
bərk tutma grip noun general
bərk isti heat noun general
bərk qucaqlama hug noun general
özünü saxlaya bilməmə incontinence noun general
özünü təhlil introspection noun general
özünü müşahidə introspection noun general
hər şeydən əmma çıxaran nagger noun general
özünü bəyənmə narcism noun general
özünü sevmə narcism noun general
özünü bəyənmə narcissism noun general
özünü sevmə narcissism noun general
özünü sevən adam narcissist noun general
özünü itirmə nonplus noun general
hər şeydən xəbərdar olma omniscience noun general
bərk ürək döyünməsi palpitation noun general
həb saxlamaq üçün qutu pill-box noun general
özünü başqalarında üstün tutan prig noun general
özünü başqalarında yuxarı tutan prig noun general
saxlamaq üçün vermə reposition noun general
qapıçının şaybanı saxlamaq save noun general
bərk isti gün scorcher noun general
özünü alçaltma self-abuse noun general
özünü suçlama self-accusation noun general
özünü təqsirləndirmə self-accusation noun general
özünü itriməmə self-control noun general
özünü saxlama self-control noun general
özünü aldatma self-deceit noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü həlak etmə self-destruction noun general
özünü məhv etmə self-destruction noun general
özünü öldürmə self-destruction noun general
öz-özünü izah etmə self-expression noun general
özünü çəkmə self-importance noun general
özünü qoruma self-preservation noun general
özünü mühafizə etmə self-preservation noun general
özünü saxlama self-preservation noun general
özünü qınama self-reproach noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
özünü tülkülüyə vurma simulation noun general
suyu saxlamaq və lazım olduqca buraxmaq üçün mütəhərrik qapı sluice noun general
özünü aristokratlara oxşatmağa çalışan snobbery noun general
bərk qar düşmə snowfall noun general
bərk qar yağma snowfall noun general
bərk məzəmmət snub noun general
özünü öldürmə suicide noun general
bərk zərbə swipe noun general
özünü öyən thraso noun general
özünü öymə vaunt noun general
havanı isti saxlamaq üçün qapının, pəncərəsin arasına qoyulan keçə weather-strip noun general
özünü hər yerə soxan wriggler noun general
bərk xiffət yearning noun general
özünü başqasının yerinə qoya bilmə empathy noun general
bərk-boş adversities noun general
bərk şaxta bitter frost noun general
bərk-boş difficulties noun general
bərk cild hard cover noun general
bərk rezin hard rubber noun general
bərk bişmiş yumurta hard-boiled egg noun general
özünü mühafizə etmə instinkti instinct of self-preservation noun general
bərk soyuq piercing cold noun general
bərk yanacaq solid fuel noun general
bərk məhsul solid product noun general
bərk benzin solidified gasoline noun general
bərk töhmət wigging noun general
özünü öyən blowhard noun spoken language
bərk sərxoşluqdan sonra süstləşmə hangover noun spoken language
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover noun spoken language
bərk yıxılma mucker noun spoken language
bərk zərbə whack noun spoken language
bərk məzəmmət wigging noun spoken language
bərk qəbizlik obstipation noun medical
bərk cisim solid noun physics
nədəsə bərk inamlı olmaq feel it in one's bones noun idiomatic
özünü öyən blower noun general
özünü öyən blusterer noun general
özünü öyən brag noun general
özünü saxlaya bilmə continence noun general
özünü itirməmə countenance noun general
özünü saxlama countenance noun general
özünü itirmə discomfiture noun general
bərk tənqid excoriation noun general
vasitələri sabit vəziyyətdə saxlamaq üçün xüsusi qurğu fin noun general
bərk burulmuş parik frizz noun general
bərk torpaq ground noun general
özünü öyən hector noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
dar bərk çarpayı pallet noun general
özünü bir şeyə həsr edən pursuer noun general
bir şeyi dik halda saxlamaq üçün qurğu rack noun general
özünü küllüyə qoyan adam sham noun general
özünü öldürən suicide noun general
özünü öyən adam whiffler noun general
bərk arzu yen noun general
bərk həvəs yen noun general
bərk istək yen noun general
bərk şövq yen noun general
özünü müdafiə vasitəsi weapon noun biological
bərk oner noun sport
özünü saxlama chastity noun general
özünü dərk etmə consciousness noun general
özünü öyən cracker noun general
özünü müdafiə edən tərəf defence noun general
özünü gözə soxma display noun general
özünü öyən flash noun general
özünü öymə flash noun general
özünü tərifləyən flash noun general
özünü çəkmə frill noun general
bərk ağrı wring noun general
özünü gözləməmə excess noun general
bərk soyuq freezing noun general
tərəvəz saxlamaq üçün çala pit noun general
tərəvəz saxlamaq üçün quyu pit noun general
torpağın altında saxlamaq üçün tərəvəz topası clamp noun general
özünü saxlama holding noun general
saxlamaq aliment verb general
bərk qorxutmaq appal verb general
bərk qorxutmaq appall verb general
özünü gözləmək avoid verb general
tərəfini saxlamaq back verb general
müvazinət saxlamaq balance verb general
pulu bankda saxlamaq bank verb general
özünü aparmaq behave verb general
özünü gözləmək beware verb general
bərk içmək bib verb general
anbarda saxlamaq bin verb general
bunkerdə saxlamaq bin verb general
çəndə saxlamaq bin verb general
daqqada saxlamaq bin verb general
bərk siqnal vermək blare verb general
özünü öymək boast verb general
özünü tərifləmək boast verb general
özünü öymək brag verb general
özünü tərifləmək brag verb general
saxlamaq break off verb general
suyun üzündə saxlamaq buoy up verb general
pul ilə özünü azad etdirmək buy off verb general
bərk-bərk tutmaq catch at verb general
bərk-bərk yapışmaq catch on verb general
anbarda saxlamaq cellar verb general
zirzəmidə saxlamaq cellar verb general
bərk-bərk yapışmaq cling verb general
saxlamaq coerce verb general
tutub saxlamaq coerce verb general
əlaqə saxlamaq company verb general
ünsiyyət saxlamaq company verb general
gizli saxlamaq conceal verb general
saxlamaq conserve verb general
əlaqə saxlamaq consort verb general
ünsiyyət saxlamaq consort verb general
bərk qorxutmaq consternate verb general
əlaqə saxlamaq contact verb general
saxlamaq detain verb general
saxlamaq deter verb general
tutub saxlamaq deter verb general
saxlamaq discontinue verb general
gizli saxlamaq dissemble verb general
özünü kənara çəkmək dodge verb general
bərk islanmaq drench verb general
işdə saxlamaq employ verb general
bağlı saxlamaq enlock verb general
özünü saxlamaq eschew verb general
nəfəsini saxlamaq eschew verb general
özünü həsr etmək espouse verb general
özünü gözləmək evade verb general
yalandan özünü göstərmək feign verb general
bərk hirslənmək flame out verb general
bərk hirslənmək flame up verb general
özünü bəyəndirməyə çalışmaq flirt verb general
özünü saxlamaq forbear verb general
nəfəsini saxlamaq forbear verb general
saxlamaq force back verb general
saxlamaq forfend verb general
işğal edilmiş ölkənin əhalisi ilə ünsiyyət saxlamaq fraternise verb general
özünü əzib büzmək grimace verb general
özünü əzmək grimace verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
nəfsini saxlamaq hold back verb general
tabelikdə saxlamaq hold down verb general
bir qədər uzaqda saxlamaq hold off verb general
aralıda saxlamaq hold off verb general
saxlamaq hold out verb general
saxlamaq hold over verb general
bərk qorxutmaq horrify verb general
özünü düçar etmək incur verb general
tərk-silah edib ölkə daxilində saxlamaq intern verb general
özünü öyrəşdirmək inure verb general
yadda saxlamaq learn verb general
saxlamaq leave verb general
saxlamaq lodge verb general
qoruyub saxlamaq maintain verb general
özünü xəstə kimi göstərmək malinger verb general
özünü xəstəliyə qoymaq malinger verb general
özünü xəstəliyə vurmaq malinger verb general
özünü şəhid etmək martyr verb general
bərk təəccüblənmək marvel verb general
özünü göstərmək masquerade verb general
özünü pis aparmaq misbehave verb general
özünü meymun kimi aparmaq monkey verb general
yas saxlamaq mourn verb general
saxlamaq orient verb general
bir şeydən irəli çıxmaq overhang verb general
bir şeydən kənara çıxmaq overhang verb general
bir şeydən hündür olmaq overtop verb general
bərk çırpınmaq palpitate verb general
bərk vurmaq palpitate verb general
özünü öymək peacock verb general
mal-qaranı ağılda saxlamaq pinfold verb general
özünü basmaq plump down verb general
müvazinəti saxlamaq poise verb general
tarazlığı saxlamaq poise verb general
yalandan özünü ... göstərmək pretend verb general
yalandan özünü ... qoymaq pretend verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq pretend verb general
özünü ora-bura vurmaq prowl verb general
karantində saxlamaq quarantine verb general
nəfəsini saxlamaq refrain verb general
özünü saxlamaq refrain verb general
saxlamaq rein back verb general
saxlamaq rein in verb general
yadda saxlamaq remember verb general
saxlamaq reposit verb general
saxlamaq reserve verb general
qoruyub saxlamaq retain verb general
bərk getmək scamper verb general
bərk qaçmaq scamper verb general
bərk qorxutmaq scare verb general
bərk ürkütmək scare verb general
bərk getmək scud verb general
bərk qaçmaq scud verb general
bir müddət saxlamaq və s. season verb general
yalandan özünü ... göstərmək sham verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq sham verb general
yalandan özünü ... vurmaq sham verb general
saxlamaq shelter verb general
dayaq vurub saxlamaq shore verb general
tərəfini saxlamaq side verb general
özünü ... kimi göstərmək simulate verb general
yalandan özünü göstərmək simulate verb general
yalandan özünü oxşatmaq simulate verb general
qoruyub saxlamaq spare verb general
qənaət edib saxlamaq spare verb general
saxlamaq spare verb general
özünü göstərmək sport verb general
bərk inildəmək squeal verb general
bərk qışqırmaq squeal verb general
heyvanı bordaqda saxlamaq stall verb general
saxlamaq stop verb general
saxlamaq store verb general
tərəfini saxlamaq support verb general
dayaq vurub saxlamaq sustain verb general
bərk vurmaq swipe verb general
bərk qorxutmaq terrify verb general
saxlamaq treasure verb general
səliqəli saxlamaq trig verb general
çəlləklərdə saxlamaq vat verb general
özünü öymək vaunt verb general
özünü tərifləmək vaunt verb general
bərk bükmək wad verb general
əlində saxlamaq wield verb general
özünü saxlamaq withold verb general
bərk dartmaq yank verb general
saxlamaq withhold verb general
əlaqə saxlamaq liaise verb general