• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of özünü bir şeydən saxlamaq iqtidarında olmamaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
özünü saxlama abstention noun general
özünü saxlama abstinency noun general
özünü inandırma autosuggestion noun general
özünü təlqin etmə autosuggestion noun general
özünü gözləmə avoidance noun general
özünü itirmə bewilderment noun general
özünü öyən boaster noun general
kitabı saxlamaq üçün dayaq bookholder noun general
özünü öymə brag noun general
özünü öyən braggart noun general
inkubatordan çıxmış cücələri isti saxlamaq üçün cihaz brooder noun general
yandırılmış meyitin külünü saxlamaq üçün vazşəkilli qab cinerary noun general
kömür saxlamaq üçün zirzəmi coal-hole noun general
pul saxlamaq üçün sandıqça coffer noun general
zinət şeyləri saxlamaq üçün sandıqça coffer noun general
özünü bəyənmə complacence noun general
özünü bəyənmə complacency noun general
özünü itirmə confusion noun general
bədəni düz saxlamaq üçün geyilən enli kəmər corset noun general
bədəni düz saxlamaq üçün geyilən enli kəmər corslet noun general
özünü aparma qaydası deportment noun general
hər şeydən şübhələnən doubter noun general
ancaq özünü sevən egoism noun general
özünü itirmə embarrassment noun general
bir şeydən əmma çıxaran faultfinder noun general
özünü saxlaya bilməyən fly-away noun general
özünü bəyənmə foppery noun general
özünü bəyənmə foppishness noun general
hər yerə özünü soxma xasiyyəti foxery noun general
özünü saxlaya bilməmə incontinence noun general
özünü təhlil introspection noun general
özünü müşahidə introspection noun general
hər şeydən əmma çıxaran nagger noun general
özünü bəyənmə narcism noun general
özünü sevmə narcism noun general
özünü bəyənmə narcissism noun general
özünü sevmə narcissism noun general
özünü sevən adam narcissist noun general
özünü itirmə nonplus noun general
hər şeydən xəbərdar olma omniscience noun general
həb saxlamaq üçün qutu pill-box noun general
özünü başqalarında üstün tutan prig noun general
özünü başqalarında yuxarı tutan prig noun general
saxlamaq üçün vermə reposition noun general
qapıçının şaybanı saxlamaq save noun general
özünü alçaltma self-abuse noun general
özünü suçlama self-accusation noun general
özünü təqsirləndirmə self-accusation noun general
özünü itriməmə self-control noun general
özünü saxlama self-control noun general
özünü aldatma self-deceit noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü həlak etmə self-destruction noun general
özünü məhv etmə self-destruction noun general
özünü öldürmə self-destruction noun general
öz-özünü izah etmə self-expression noun general
özünü çəkmə self-importance noun general
özünü qoruma self-preservation noun general
özünü mühafizə etmə self-preservation noun general
özünü saxlama self-preservation noun general
özünü qınama self-reproach noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
özünü tülkülüyə vurma simulation noun general
suyu saxlamaq və lazım olduqca buraxmaq üçün mütəhərrik qapı sluice noun general
özünü aristokratlara oxşatmağa çalışan snobbery noun general
özünü öldürmə suicide noun general
özünü öyən thraso noun general
özünü öymə vaunt noun general
havanı isti saxlamaq üçün qapının, pəncərəsin arasına qoyulan keçə weather-strip noun general
özünü hər yerə soxan wriggler noun general
özünü başqasının yerinə qoya bilmə empathy noun general
özünü mühafizə etmə instinkti instinct of self-preservation noun general
ağlı başında olmamaq be out of one's sense noun spoken language
özünü öyən blowhard noun spoken language
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover noun spoken language
özünü öyən blower noun general
özünü öyən blusterer noun general
özünü öyən brag noun general
özünü saxlaya bilmə continence noun general
özünü itirməmə countenance noun general
özünü saxlama countenance noun general
özünü itirmə discomfiture noun general
vasitələri sabit vəziyyətdə saxlamaq üçün xüsusi qurğu fin noun general
özünü öyən hector noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
özünü bir şeyə həsr edən pursuer noun general
bir şeyi dik halda saxlamaq üçün qurğu rack noun general
özünü küllüyə qoyan adam sham noun general
özünü öldürən suicide noun general
özünü öyən adam whiffler noun general
özünü müdafiə vasitəsi weapon noun biological
özünü saxlama chastity noun general
özünü dərk etmə consciousness noun general
özünü öyən cracker noun general
özünü müdafiə edən tərəf defence noun general
özünü gözə soxma display noun general
özünü öyən flash noun general
özünü öymə flash noun general
özünü tərifləyən flash noun general
özünü çəkmə frill noun general
özünü gözləməmə excess noun general
tərəvəz saxlamaq üçün çala pit noun general
tərəvəz saxlamaq üçün quyu pit noun general
torpağın altında saxlamaq üçün tərəvəz topası clamp noun general
özünü saxlama holding noun general
saxlamaq aliment verb general
özünü gözləmək avoid verb general
tərəfini saxlamaq back verb general
müvazinət saxlamaq balance verb general
pulu bankda saxlamaq bank verb general
özünü aparmaq behave verb general
özünü gözləmək beware verb general
anbarda saxlamaq bin verb general
bunkerdə saxlamaq bin verb general
çəndə saxlamaq bin verb general
daqqada saxlamaq bin verb general
özünü öymək boast verb general
özünü tərifləmək boast verb general
özünü öymək brag verb general
özünü tərifləmək brag verb general
saxlamaq break off verb general
suyun üzündə saxlamaq buoy up verb general
pul ilə özünü azad etdirmək buy off verb general
anbarda saxlamaq cellar verb general
zirzəmidə saxlamaq cellar verb general
saxlamaq coerce verb general
tutub saxlamaq coerce verb general
əlaqə saxlamaq company verb general
ünsiyyət saxlamaq company verb general
gizli saxlamaq conceal verb general
saxlamaq conserve verb general
əlaqə saxlamaq consort verb general
ünsiyyət saxlamaq consort verb general
əlaqə saxlamaq contact verb general
razı olmamaq contest verb general
saxlamaq detain verb general
saxlamaq deter verb general
tutub saxlamaq deter verb general
görməyə gözü olmamaq detest verb general
saxlamaq discontinue verb general
tabe olmamaq disobey verb general
zövqünə uyğun olmamaq displease verb general
gizli saxlamaq dissemble verb general
özünü kənara çəkmək dodge verb general
işdə saxlamaq employ verb general
bağlı saxlamaq enlock verb general
özünü saxlamaq eschew verb general
nəfəsini saxlamaq eschew verb general
özünü həsr etmək espouse verb general
özünü gözləmək evade verb general
yalandan özünü göstərmək feign verb general
özünü bəyəndirməyə çalışmaq flirt verb general
möhkəm olmamaq fluctuate verb general
özünü saxlamaq forbear verb general
nəfəsini saxlamaq forbear verb general
saxlamaq force back verb general
saxlamaq forfend verb general
işğal edilmiş ölkənin əhalisi ilə ünsiyyət saxlamaq fraternise verb general
özünü əzib büzmək grimace verb general
özünü əzmək grimace verb general
həvəsi olmamaq hang back verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
nəfsini saxlamaq hold back verb general
tabelikdə saxlamaq hold down verb general
bir qədər uzaqda saxlamaq hold off verb general
aralıda saxlamaq hold off verb general
saxlamaq hold out verb general
təslim olmamaq hold out verb general
saxlamaq hold over verb general
mane olmamaq humour verb general
razı olmamaq impugn verb general
özünü düçar etmək incur verb general
tərk-silah edib ölkə daxilində saxlamaq intern verb general
özünü öyrəşdirmək inure verb general
yadda saxlamaq learn verb general
saxlamaq leave verb general
saxlamaq lodge verb general
qoruyub saxlamaq maintain verb general
özünü xəstə kimi göstərmək malinger verb general
özünü xəstəliyə qoymaq malinger verb general
özünü xəstəliyə vurmaq malinger verb general
özünü şəhid etmək martyr verb general
özünü göstərmək masquerade verb general
özünü pis aparmaq misbehave verb general
müvafiq olmamaq mismatch verb general
özünü meymun kimi aparmaq monkey verb general
yas saxlamaq mourn verb general
saxlamaq orient verb general
bir şeydən irəli çıxmaq overhang verb general
bir şeydən kənara çıxmaq overhang verb general
bir şeydən hündür olmaq overtop verb general
özünü öymək peacock verb general
mal-qaranı ağılda saxlamaq pinfold verb general
özünü basmaq plump down verb general
müvazinəti saxlamaq poise verb general
tarazlığı saxlamaq poise verb general
yalandan özünü ... göstərmək pretend verb general
yalandan özünü ... qoymaq pretend verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq pretend verb general
özünü ora-bura vurmaq prowl verb general
karantində saxlamaq quarantine verb general
nəfəsini saxlamaq refrain verb general
özünü saxlamaq refrain verb general
saxlamaq rein back verb general
saxlamaq rein in verb general
yadda saxlamaq remember verb general
razı olmamaq renunciate verb general
saxlamaq reposit verb general
saxlamaq reserve verb general
qoruyub saxlamaq retain verb general
bir müddət saxlamaq və s. season verb general
yalandan özünü ... göstərmək sham verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq sham verb general
yalandan özünü ... vurmaq sham verb general
saxlamaq shelter verb general
dayaq vurub saxlamaq shore verb general
tərəfini saxlamaq side verb general
özünü ... kimi göstərmək simulate verb general
yalandan özünü göstərmək simulate verb general
yalandan özünü oxşatmaq simulate verb general
qoruyub saxlamaq spare verb general
qənaət edib saxlamaq spare verb general
saxlamaq spare verb general
özünü göstərmək sport verb general
heyvanı bordaqda saxlamaq stall verb general
saxlamaq stop verb general
saxlamaq store verb general
tərəfini saxlamaq support verb general
dayaq vurub saxlamaq sustain verb general
saxlamaq treasure verb general
səliqəli saxlamaq trig verb general
çəlləklərdə saxlamaq vat verb general
özünü öymək vaunt verb general
özünü tərifləmək vaunt verb general
əlində saxlamaq wield verb general
özünü saxlamaq withold verb general
saxlamaq withhold verb general
əlaqə saxlamaq liaise verb general
münasibət saxlamaq liaise verb general
saxlamaq stash verb general
özünü alçaltmaq abase oneself verb general
özünü əzib büzmək be affected verb general
tənqidə layiq olmamaq be beneath criticism verb general
xoşnudluqdan özünü hiss etməmək be beside oneself with joy verb general
qeyzindən özünü bilməmək be beside oneself with rage verb general
ucu-bucağı olmamaq be boundless verb general
abrı həyası olmamaq be dead to shame verb general
ucu-bucağı olmamaq be endless verb general
qandığı qrafa olmamaq be ignorant verb general
ucu-bucağı olmamaq be immense verb general
əza saxlamaq be in mourning verb general
bir kəsə matəm saxlamaq be in mourning for smb. verb general
özünü yetirmək be in time verb general
formada olmamaq be out of form verb general
kefi olmamaq be out of humor verb general
qaydada olmamaq be out of order verb general
xatirini saxlamaq be respectful verb general
bir şeydən kasad olmaq be short of smth. verb general
Bir şeydən gözü qorxmaq be terrified of verb general
hiddətdən özünü bilməmək be transported with rage verb general
ucu-bucağı olmamaq be unbounded verb general
özünü açıq-saçıq aparmaq be unduly familiar verb general
bəxti olmamaq be unlucky verb general
özünü büsbütün itirmək be wholly at a loss verb general
kin saxlamaq bear a grudge verb general
küsü saxlamaq bear a grudge verb general
özünü isbatsız aparmaq behave improperly verb general
özünü yetirmək come just on time verb general
şaxlamaq cover with branches verb general
üzü olmamaq dare not to verb general
özünü biabır etmək defame verb general
özünü həsr etmək devote oneself verb general
özünü oda-közə vurmaq do one's best verb general
özünü zövqdən məhrum etmək do oneself out of pleasure verb general
özünü bərkitmək eat much verb general
bir şeydən ləzzət almaq enjoy the taste of verb general
özünü xilas etmək escape verb general
özünü zora salmaq exert oneself verb general
özünü günahkar hiss etmək feel guilty verb general
özünü kimsəsiz hiss etmək feel lonely verb general
özünü lap yaxşı hiss etmək feel quite well verb general
özünü tülkülüyə qoymaq feign verb general
rəqib i olmamaq find no match verb general
ayaq saxlamaq halt verb general
yaxından əlaqə saxlamaq have a close connection verb general
kin saxlamaq have a spite verb general
zabitəsi olmamaq have no authority verb general
üst-başı olmamaq have no clothes verb general
isti-soyuqluq istisi soyuqluğu olmamaq have no concern verb general
üzü olmamaq have no cover verb general
ucu-bucağı olmamaq have no end verb general
misli olmamaq have no equivalent verb general
üzü olmamaq have no face verb general
taleyi olmamaq have no luck verb general
səbir-qərarı olmamaq have no patience verb general
rahatlığı olmamaq have no peace verb general
alıb-verəcəyi olmamaq have no relation verb general
dəxli olmamaq have nothing to do verb general
isti-soyuqluq istisi soyuqluğu olmamaq have nothing to do verb general