• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
özünü saxlama abstention noun general
özünü saxlama abstinency noun general
yerinə yetirilmə accomplishment noun general
çalışma assiduity noun general
özünü inandırma autosuggestion noun general
özünü təlqin etmə autosuggestion noun general
özünü gözləmə avoidance noun general
yerinə yetirilməmiş sifarişlər backlog noun general
bir kəsin adından behalf noun general
özünü itirmə bewilderment noun general
özünü öyən boaster noun general
özünü öymə brag noun general
özünü öyən braggart noun general
boş vaxt yerinə yetirilən iş bywork noun general
özünü bəyənmə complacence noun general
özünü bəyənmə complacency noun general
özünü itirmə confusion noun general
özünü aparma qaydası deportment noun general
çalışma diligence noun general
arzusu yerinə yetməmə dissatisfaction noun general
çox asan yerinə yetirilə bilən tapşırıq doddle noun general
ancaq özünü sevən egoism noun general
özünü itirmə embarrassment noun general
yerinə yetirmə execution noun general
vəsiyyətnaməni yerinə yetirən executor noun general
çalışma exercise noun general
cinayətin törənmə yerinə extradition noun general
özünü saxlaya bilməyən fly-away noun general
özünü bəyənmə foppery noun general
özünü bəyənmə foppishness noun general
hər yerə özünü soxma xasiyyəti foxery noun general
yerinə yetirmə fullfilment noun general
axmaq yerinə qoymaq hoodwink noun general
özünü saxlaya bilməmə incontinence noun general
özünü təhlil introspection noun general
özünü müşahidə introspection noun general
özünü bəyənmə narcism noun general
özünü sevmə narcism noun general
özünü bəyənmə narcissism noun general
özünü sevmə narcissism noun general
özünü sevən adam narcissist noun general
heç kəsin tanımadığı adam nobody noun general
yerinə yetirməmə non-observance noun general
özünü itirmə nonplus noun general
yerinə yetirmə observance noun general
çalışma operation noun general
artıqlaması ilə yerinə yetirmə overfulfilment noun general
yerinə yetirmə performance noun general
yerinə yetirən performer noun general
yerinə düşmə pertinence noun general
yerinə düşmə pertinency noun general
özünü başqalarında üstün tutan prig noun general
özünü başqalarında yuxarı tutan prig noun general
yerinə pro noun general
yerinə yetirmə pursuance noun general
yerinə yetmə realisation noun general
yerinə yetirmək relegation noun general
özünü alçaltma self-abuse noun general
özünü suçlama self-accusation noun general
özünü təqsirləndirmə self-accusation noun general
özünü itriməmə self-control noun general
özünü saxlama self-control noun general
özünü aldatma self-deceit noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü həlak etmə self-destruction noun general
özünü məhv etmə self-destruction noun general
özünü öldürmə self-destruction noun general
öz-özünü izah etmə self-expression noun general
özünü çəkmə self-importance noun general
özünü qoruma self-preservation noun general
özünü mühafizə etmə self-preservation noun general
özünü saxlama self-preservation noun general
özünü qınama self-reproach noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
özünü tülkülüyə vurma simulation noun general
özünü aristokratlara oxşatmağa çalışan snobbery noun general
özünü öldürmə suicide noun general
özünü öyən thraso noun general
başqasının yerinə qoyma transposition noun general
özünü öymə vaunt noun general
içinə isti su tökülüb bədənin ağrıyan yerinə qoyulan rezin qovuq warmer noun general
özünü hər yerə soxan wriggler noun general
yerinə yetmə implementation noun general
özünü başqasının yerinə qoya bilmə empathy noun general
çalışma exercise noun general
özünü mühafizə etmə instinkti instinct of self-preservation noun general
özünü öyən blowhard noun spoken language
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover noun spoken language
təsərrüfat işlərinin yerinə yetirilməsinə çağırış fatigue-call noun military
özünü öyən blower noun general
özünü öyən blusterer noun general
özünü öyən brag noun general
yerinə yetirmə completion noun general
özünü saxlaya bilmə continence noun general
özünü itirməmə countenance noun general
özünü saxlama countenance noun general
yerinə yetirilməmə desertion noun general
özünü itirmə discomfiture noun general
yerinə yetirmə dispensation noun general
qanunların yerinə yetirilməsinə nəzarət enforcement noun general
özünü öyən hector noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
yerinə düşməmə incongruity noun general
oyuncaq yerinə qoyulan adam joke noun general
bir kəsin seçim azadlığı option noun general
bir kəsin seçim haqqı option noun general
əldə etməyə çalışma persuit noun general
yerinə yetirmə prosecution noun general
özünü bir şeyə həsr edən pursuer noun general
gülünc yerinə qoyma scoff noun general
özünü küllüyə qoyan adam sham noun general
özünü öldürən suicide noun general
özünü öyən adam whiffler noun general
özünü müdafiə vasitəsi weapon noun biological
oyuncaq yerinə qoyulma pillory noun figurative meaning
yerinə yetirmə acquittal noun general
özünü saxlama chastity noun general
pul yerinə verilən kağız chit noun general
özünü dərk etmə consciousness noun general
məhkəmənin göstərişini yerinə yetirməmə contempt noun general
özünü öyən cracker noun general
özünü müdafiə edən tərəf defence noun general
özünü gözə soxma display noun general
çalışma drill noun general
özünü öyən flash noun general
özünü öymə flash noun general
özünü tərifləyən flash noun general
özünü çəkmə frill noun general
yerinə yetirmə redemption noun general
yerinə yetirmə discharge noun general
yerinə yetirilmə effect noun general
özünü gözləməmə excess noun general
yerinə yetirmə exercise noun general
yerinə yetirmə persuit noun general
tətil edən işçilərin yerinə işləyən adam roper noun general
yerinə yetirməmə failure noun general
özünü saxlama holding noun general
yerinə yetirmək accomplish verb general
özünü gözləmək avoid verb general
axmaq yerinə qoymaq befool verb general
özünü aparmaq behave verb general
özünü gözləmək beware verb general
özünü öymək boast verb general
özünü tərifləmək boast verb general
özünü öymək brag verb general
özünü tərifləmək brag verb general
pul ilə özünü azad etdirmək buy off verb general
yerinə yetirmək carry through verb general
yerinə yetirmək complete verb general
yerinə yetirmək comply verb general
öhdəliyini yerinə yetirməmək default verb general
təəhhüdünü yerinə yetirməmək default verb general
bir kəsin əvəzinə nümayəndə kimi çıxış etmək deputise verb general
özünü kənara çəkmək dodge verb general
bir kəsin arxasınca düşmək dog verb general
axmaq yerinə qoymaq dupe verb general
yerinə yetirmək effect verb general
özünü saxlamaq eschew verb general
özünü həsr etmək espouse verb general
özünü gözləmək evade verb general
yerinə yetirmək execute verb general
yalandan özünü göstərmək feign verb general
yerinə salmaq fit in verb general
özünü bəyəndirməyə çalışmaq flirt verb general
özünü saxlamaq forbear verb general
axmaq yerinə qoymaq fox verb general
yerinə yetirmək fullfil verb general
özünü əzib büzmək grimace verb general
özünü əzmək grimace verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
axmaq yerinə qoymaq hoodwink verb general
yerinə yetirmək implement verb general
özünü düçar etmək incur verb general
özünü öyrəşdirmək inure verb general
özünü xəstə kimi göstərmək malinger verb general
özünü xəstəliyə qoymaq malinger verb general
özünü xəstəliyə vurmaq malinger verb general
özünü şəhid etmək martyr verb general
özünü göstərmək masquerade verb general
özünü pis aparmaq misbehave verb general
öz yerinə qoymamaq mislay verb general
yerinə qoymamaq misplace verb general
ağır iş yerinə yetirmək moil verb general
özünü meymun kimi aparmaq monkey verb general
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate verb general
artıqlaması yerinə yetirmək overfulfil verb general
özünü öymək peacock verb general
yerinə yetirmək perform verb general
özünü basmaq plump down verb general
yalandan özünü ... göstərmək pretend verb general
yalandan özünü ... qoymaq pretend verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq pretend verb general
özünü ora-bura vurmaq prowl verb general
yerinə yetirmək realise verb general
özünü saxlamaq refrain verb general
əvvəlki yerinə qoymaq replace verb general
yerinə salmaq reset verb general
yalandan özünü ... göstərmək sham verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq sham verb general
yalandan özünü ... vurmaq sham verb general
özünü ... kimi göstərmək simulate verb general
yalandan özünü göstərmək simulate verb general
yalandan özünü oxşatmaq simulate verb general
özünü göstərmək sport verb general
başqasının yerinə qoymaq transpose verb general
özünü öymək vaunt verb general
özünü tərifləmək vaunt verb general
özünü saxlamaq withold verb general
özünü alçaltmaq abase oneself verb general
bir kəsin etibarından sui-istifadə etmək abuse smb.'s confidence verb general
bir kəsin həyatına sui-qəsd hazırlamaq attempt on smb.'s life verb general
özünü əzib büzmək be affected verb general
xoşnudluqdan özünü hiss etməmək be beside oneself with joy verb general
qeyzindən özünü bilməmək be beside oneself with rage verb general
özünü yetirmək be in time verb general
hiddətdən özünü bilməmək be transported with rage verb general
özünü açıq-saçıq aparmaq be unduly familiar verb general
yerinə qor dolmaq be very anxious verb general
yerinə qor tökülmək be very anxious verb general
özünü büsbütün itirmək be wholly at a loss verb general
özünü isbatsız aparmaq behave improperly verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq break one's heart verb general
bir kəsin sakitliyini pozmaq break smb.'s peace verb general
bir kəsin dincliyini pozmaq break smb.'s peace and quiet verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq chase after verb general
bir kəsin üzünə bozarmaq cheek smb. verb general
bir kəsin saçını daramaq comb smb.'s hair verb general
özünü yetirmək come just on time verb general
insan yerinə qoymaq consider a man verb general
bir kəsin qılığına girmək creep into one's favor verb general
özünü biabır etmək defame verb general
özünü həsr etmək devote oneself verb general
özünü oda-közə vurmaq do one's best verb general
özünü zövqdən məhrum etmək do oneself out of pleasure verb general
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding verb general
bir kəsin saçını daramaq do smb.'s hair verb general
bir kəsin dalınca dabanbasma gəzmək dog smb.'s steps verb general
bir kəsin saçını daramaq dress smb.'s hair verb general
bir kəsin sağlığına içmək drink to smb. verb general
sıxıb bir kəsin suyunu çıxarmaq drive smb. hard verb general
özünü bərkitmək eat much verb general
özünü xilas etmək escape verb general
özünü zora salmaq exert oneself verb general
bir kəsin ağuşuna atılmaq fall into smb.'s arms verb general
bir kəsin əlinə keçmək fall into smb.'s hands verb general
bir kəsin qismətinə düşmək fall the lot of smb. verb general
özünü günahkar hiss etmək feel guilty verb general
özünü kimsəsiz hiss etmək feel lonely verb general
özünü lap yaxşı hiss etmək feel quite well verb general
özünü tülkülüyə qoymaq feign verb general
bir kəsin izi ilə getmək follow in smb.'s footsteps verb general
bir kəsin məsləhətini eşitmək follow smb.'s advice verb general
tapşırığı yerinə yetirmək fulfill a task verb general
vədini yerinə yetirmək fulfill one's promise verb general
bir kəsin rəğbətini qazanmaq gain smb.'s sympathy verb general
bir kəsin əsəblərinə toxunmaq get on smb.'s nerves verb general
bir kəsin şərəfinə nahar vermək give a dinner in honor of smb. verb general
incə yerinə toxunmaq hint where it hurts verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin qəlbini yaralamaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin ürəyinə dağ çəkmək hurt smb.'s heart verb general
bir kəsin vüqarına toxunmaq hurt smb.'s pride verb general
bir kəsin məsləhətinə məhəl qoymamaq ignore smb.'s advice verb general
özünü azad etmək liberate oneself verb general
özünü alçaltmaq lower oneself verb general
axmaq yerinə qoymaq make a fool verb general
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand verb general
bir kəsin tələbatını ödəmək meet smb.'s needs verb general
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
özünü əzdirmək mince verb general
bir kəsin iradsinə tabe olmaq obey smb.'s will verb general
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes verb general
artıqlamasilə yerinə yetirmək overfulfil verb general
özünü zora salmaq overstrain oneself verb general
özünü yormaq overwork verb general
əsgəri vəzifəsini yerinə yetirmək perform soldier's duty verb general
bir kəsin sözünü təhrif etmək pervert smb.'s word verb general
özünü axmaq yerinə qoymaq pretend to be a fool verb general
özünü isti-soyuqdan qorumaq protect oneself from the heat and cold verb general
bir kəsin qolunu dartışdırmaq pull smb.'s sleeves verb general
bir kəsin sərəncamına vermək put at smb.'s disposal verb general
bir kəsin namizədliyini irəli sürmək put forward smb.'s candidature verb general
bir kəsin belini qucmaq put one's arms round smb.'s waist verb general
yerinə yetirmək put through verb general
vədini yerinə yetirmək redeem one's pledge verb general
özünü bərkitmək refresh oneself verb general
özünü qınamaq reproach oneself verb general
bir kəsin sağlamlığını bərpa etmək restore smb.'s health verb general
bir kəsin nəzərində böyümək rise in smb.'s opinion verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq run after verb general
özünü fəda etmək sacrifice oneself verb general
bir kəsin həyatını xilas etmək save smb.'s life verb general
özünü təmkinli olmağa alışdırmaq school oneself patience verb general
bir kəsin əlini silkələmək shake smb.'s hand verb general
özünü ölülüyə vurmaq sham dead verb general
özünü biabır etmək shame verb general
bir kəsin fikrinə şərik olmaq share smb.'s opinion verb general
bir kəsin kədərinə şərik olmaq share smb.'s sorrow verb general
vero