• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of özünü oda közə atmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
özünü saxlama abstention noun general
özünü saxlama abstinency noun general
özünü inandırma autosuggestion noun general
özünü təlqin etmə autosuggestion noun general
özünü gözləmə avoidance noun general
özünü itirmə bewilderment noun general
özünü öyən boaster noun general
özünü öymə brag noun general
özünü öyən braggart noun general
özünü bəyənmə complacence noun general
özünü bəyənmə complacency noun general
özünü itirmə confusion noun general
özünü aparma qaydası deportment noun general
ancaq özünü sevən egoism noun general
özünü itirmə embarrassment noun general
özünü saxlaya bilməyən fly-away noun general
özünü bəyənmə foppery noun general
özünü bəyənmə foppishness noun general
hər yerə özünü soxma xasiyyəti foxery noun general
özünü saxlaya bilməmə incontinence noun general
özünü təhlil introspection noun general
özünü müşahidə introspection noun general
özünü bəyənmə narcism noun general
özünü sevmə narcism noun general
özünü bəyənmə narcissism noun general
özünü sevmə narcissism noun general
özünü sevən adam narcissist noun general
özünü itirmə nonplus noun general
çox uzağa atmaq overthrow noun general
özünü başqalarında üstün tutan prig noun general
özünü başqalarında yuxarı tutan prig noun general
özünü alçaltma self-abuse noun general
özünü suçlama self-accusation noun general
özünü təqsirləndirmə self-accusation noun general
özünü itriməmə self-control noun general
özünü saxlama self-control noun general
özünü aldatma self-deceit noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü həlak etmə self-destruction noun general
özünü məhv etmə self-destruction noun general
özünü öldürmə self-destruction noun general
öz-özünü izah etmə self-expression noun general
özünü çəkmə self-importance noun general
özünü qoruma self-preservation noun general
özünü mühafizə etmə self-preservation noun general
özünü saxlama self-preservation noun general
özünü qınama self-reproach noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
özünü tülkülüyə vurma simulation noun general
özünü aristokratlara oxşatmağa çalışan snobbery noun general
özünü öldürmə suicide noun general
özünü öyən thraso noun general
özünü öymə vaunt noun general
özünü hər yerə soxan wriggler noun general
özünü başqasının yerinə qoya bilmə empathy noun general
özünü mühafizə etmə instinkti instinct of self-preservation noun general
kəmənd atmaq noose noun general
özünü öyən blowhard noun spoken language
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover noun spoken language
özünü öyən blower noun general
özünü öyən blusterer noun general
özünü öyən brag noun general
özünü saxlaya bilmə continence noun general
özünü itirməmə countenance noun general
özünü saxlama countenance noun general
özünü itirmə discomfiture noun general
özünü öyən hector noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
özünü bir şeyə həsr edən pursuer noun general
əl atmaq resort noun general
özünü küllüyə qoyan adam sham noun general
özünü öldürən suicide noun general
özünü öyən adam whiffler noun general
özünü müdafiə vasitəsi weapon noun biological
özünü saxlama chastity noun general
özünü dərk etmə consciousness noun general
özünü öyən cracker noun general
özünü müdafiə edən tərəf defence noun general
özünü gözə soxma display noun general
özünü öyən flash noun general
özünü öymə flash noun general
özünü tərifləyən flash noun general
özünü çəkmə frill noun general
özünü gözləməmə excess noun general
özünü saxlama holding noun general
atmaq üçün dairə circle noun sport
atmaq abandon verb general
boynundan atmaq abdicate verb general
təyyarədən atmaq airdrop verb general
şər atmaq asperse verb general
can atmaq aspire verb general
atom bombası atmaq atom-bomb verb general
öz əli ilə imza atmaq autograph verb general
özünü gözləmək avoid verb general
bir-birinə atmaq bandy verb general
özünü aparmaq behave verb general
üstünə böhtan atmaq bespatter verb general
özünü gözləmək beware verb general
özünü öymək boast verb general
özünü tərifləmək boast verb general
bomba atmaq bomb verb general
özünü öymək brag verb general
özünü tərifləmək brag verb general
budaq atmaq branch verb general
qol atmaq branch out verb general
əl-qol atmaq brandish verb general
şıllaq atmaq buck verb general
təpik atmaq buck verb general
pul ilə özünü azad etdirmək buy off verb general
böhtan atmaq calumniate verb general
şər atmaq calumniate verb general
atmaq cast verb general
atmaq catapult verb general
atmaq chuck up verb general
əlavə imza atmaq countersign verb general
ikinci imza atmaq countersign verb general
can atmaq covet verb general
kəsib atmaq cut off verb general
atmaq dart verb general
böhtan atmaq denigrate verb general
atmaq desert verb general
özünü kənara çəkmək dodge verb general
soyunub kənara atmaq doff verb general
atmaq eject verb general
ötüb keçməyə can atmaq emulate verb general
özünü saxlamaq eschew verb general
özünü həsr etmək espouse verb general
özünü gözləmək evade verb general
yalandan özünü göstərmək feign verb general
atmaq fling verb general
özünü bəyəndirməyə çalışmaq flirt verb general
özünü saxlamaq forbear verb general
yaba ilə atmaq fork verb general
atmaq forsake verb general
atmaq give over verb general
atmaq go off verb general
can atmaq gravitate verb general
özünü əzib büzmək grimace verb general
özünü əzmək grimace verb general
boy atmaq grow verb general
söz atmaq hint verb general
dala atmaq hoard verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
təpik atmaq hoof verb general
əl atmaq impinge verb general
özünü düçar etmək incur verb general
söz atmaq insinuate verb general
özünü öyrəşdirmək inure verb general
atmaq jerk verb general
gərək olmadığı üçün atmaq junk verb general
şər atmaq libel verb general
böhtan atmaq libel verb general
can atmaq long verb general
böhtan atmaq malign verb general
şər atmaq malign verb general
özünü xəstə kimi göstərmək malinger verb general
özünü xəstəliyə qoymaq malinger verb general
özünü xəstəliyə vurmaq malinger verb general
özünü şəhid etmək martyr verb general
özünü göstərmək masquerade verb general
atmaq masturbate verb general
özünü pis aparmaq misbehave verb general
səhv addım atmaq mis-step verb general
yanlış addım atmaq mis-step verb general
özünü meymun kimi aparmaq monkey verb general
paraşütlə atmaq parachute verb general
özünü öymək peacock verb general
atmaq pelt verb general
yaba ilə atmaq pitchfork verb general
atmaq plump verb general
özünü basmaq plump down verb general
caynaq atmaq pounce verb general
yalandan özünü ... göstərmək pretend verb general
yalandan özünü ... qoymaq pretend verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq pretend verb general
özünü ora-bura vurmaq prowl verb general
qol-budaq atmaq ramify verb general
özünü saxlamaq refrain verb general
atmaq relinquish verb general
əl atmaq resort to verb general
tüfəng atmaq rifle verb general
kök atmaq root verb general
pas atmaq rust verb general
atmaq scatter verb general
yalandan özünü ... göstərmək sham verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq sham verb general
yalandan özünü ... vurmaq sham verb general
atmaq shoot verb general
kürüyüb atmaq shovel verb general
imza atmaq sign verb general
özünü ... kimi göstərmək simulate verb general
yalandan özünü göstərmək simulate verb general
yalandan özünü oxşatmaq simulate verb general
böhtan atmaq slander verb general
şər atmaq slander verb general
atmaq sling verb general
özünü göstərmək sport verb general
daş atmaq stone verb general
atmaq strew verb general
can atmaq strive verb general
əl atmaq succour verb general
şər atmaq sully verb general
atmaq throw verb general
qol-budaq atmaq tiller verb general
atmaq toss verb general
böhtan atmaq traduce verb general
addım atmaq tramp verb general
addım atmaq tread verb general
özünü öymək vaunt verb general
özünü tərifləmək vaunt verb general
boy atmaq vegetate verb general
özünü saxlamaq withold verb general
zoğ atmaq burgeon verb general
özünü alçaltmaq abase oneself verb general
nişana atmaq arrange an engagement verb general
kök atmaq attune verb general
özünü əzib büzmək be affected verb general
xoşnudluqdan özünü hiss etməmək be beside oneself with joy verb general
qeyzindən özünü bilməmək be beside oneself with rage verb general
dərin kök atmaq be deeply rooted verb general
can atmaq be dying for verb general
özünü yetirmək be in time verb general
hiddətdən özünü bilməmək be transported with rage verb general
özünü açıq-saçıq aparmaq be unduly familiar verb general
özünü büsbütün itirmək be wholly at a loss verb general
ürəyi atmaq beat verb general
qabar atmaq become covered with corns verb general
çadranı atmaq become emancipated verb general
közə dönmək become red verb general
ar-namusu atmaq become shameless verb general
özünü isbatsız aparmaq behave improperly verb general
bomba atmaq bombard verb general
şax-budaq atmaq branch verb general
qol-budaq atmaq branch out verb general
şax-budaq atmaq branch out verb general
atmaq card verb general
tor atmaq cast a net verb general
qarmaq atmaq cast the line verb general
közə döndərmək cinder verb general
közə dönmək cinder verb general
özünü yetirmək come just on time verb general
atmaq crave verb general
göbək atmaq dance the belly dance verb general
özünü biabır etmək defame verb general
özünü həsr etmək devote oneself verb general
özünü oda-közə vurmaq do one's best verb general
özünü zövqdən məhrum etmək do oneself out of pleasure verb general
atmaq drop verb general
bomba atmaq drop a bomb verb general
atmaca atmaq drop a hint verb general
zibilliyə atmaq dump verb general
zibili atmaq dump refuse verb general
özünü bərkitmək eat much verb general
özünü xilas etmək escape verb general
özünü zora salmaq exert oneself verb general
özünü günahkar hiss etmək feel guilty verb general
özünü kimsəsiz hiss etmək feel lonely verb general
özünü lap yaxşı hiss etmək feel quite well verb general
özünü tülkülüyə qoymaq feign verb general
keçə atmaq felt verb general
üstünə atmaq find fault verb general
atmaq fire verb general
top atmaq fire a gun verb general
közə döndərmək flush up verb general
atmaq give up verb general
qol-budaq atmaq grow branchy verb general
atmaq have a very strong desire for smth. verb general
söz atmaq hint at verb general
qarmaq atmaq hook a fish verb general
közə döndərmək incandesce verb general
soncuq atmaq kick verb general
atmaq leave off verb general
fişəng atmaq let off a rocket verb general
şər atmaq libel verb general
özünü azad etmək liberate oneself verb general
can atmaq long for smth. verb general
özünü alçaltmaq lower oneself verb general
geri addım atmaq make a step back verb general
dala addım atmaq make a step backwards verb general
eyni addım atmaq march in step verb general
özünü əzdirmək mince verb general
özünü zora salmaq overstrain oneself verb general
özünü yormaq overwork verb general
addım atmaq pace verb general
özünü axmaq yerinə qoymaq pretend to be a fool verb general
özünü isti-soyuqdan qorumaq protect oneself from the heat and cold verb general
qarmaq atmaq put a line out; qarmaqla balıq tutmaq verb general
zoğ atmaq put out shoots verb general
közə döndərmək redden verb general
közə çevrilmək reduce cinder verb general
özünü bərkitmək refresh oneself verb general
özünü qınamaq reproach oneself verb general
boynundan atmaq repudiate verb general
replika atmaq retort verb general
kök atmaq root verb general
özünü fəda etmək sacrifice oneself verb general
lağım atmaq sap verb general
özünü təmkinli olmağa alışdırmaq school oneself patience verb general
özünü ölülüyə vurmaq sham dead verb general