• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of özünü qurban vermə (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
özünü saxlama abstention noun general
özünü saxlama abstinency noun general
nəsihət vermə admonishment noun general
əvəzini vermə atonement noun general
səlahiyyət vermə authorization noun general
hüquq vermə authorization noun general
özünü inandırma autosuggestion noun general
özünü təlqin etmə autosuggestion noun general
özünü gözləmə avoidance noun general
xeyir-dua vermə benediction noun general
özünü itirmə bewilderment noun general
xeyir-dua vermə blessing noun general
titrək işıq vermə blink noun general
özünü öyən boaster noun general
gələcəyi xəbər vermə bodement noun general
qabaqcadan xəbər vermə bodement noun general
özünü öymə brag noun general
özünü öyən braggart noun general
tormoz vermə braking noun general
göstəriş vermə briefing noun general
təlimat vermə briefing noun general
qurban casualty noun general
arayış vermə certification noun general
şəhadətnamə vermə certification noun general
başsağlığı vermə commiseration noun general
məlumat vermə communication noun general
xəbər vermə communication noun general
əvəzini vermə compensation noun general
özünü bəyənmə complacence noun general
özünü bəyənmə complacency noun general
vermə conferment noun general
özünü itirmə confusion noun general
gözaydınlığı vermə congratulation noun general
ianə vermə contribution noun general
əyilərək salam vermə curtsy noun general
bədii tərtibat vermə decoration noun general
bəzək vermə decoration noun general
nicat vermə deliverance noun general
ad vermə denomination noun general
özünü aparma qaydası deportment noun general
təhvil vermə devolution noun general
vermə devolution noun general
əmr vermə dictate noun general
vermə disposal noun general
zərər vermə disservice noun general
ziyan vermə disservice noun general
bəxşiş vermə donation noun general
hədiyyə vermə donation noun general
ancaq özünü sevən egoism noun general
özünü itirmə embarrassment noun general
zinət vermə embellishment noun general
qiymət vermə estimation noun general
nəfəs vermə exhalation noun general
nəfəs vermə expiration noun general
öyüd vermə expostulation noun general
yem vermə feed noun general
yemək vermə feed noun general
forma vermə figuration noun general
titrək işıq vermə flicker noun general
özünü saxlaya bilməyən fly-away noun general
özünü bəyənmə foppery noun general
özünü bəyənmə foppishness noun general
gələcəyi xəbər vermə forecast noun general
gələcəyi xəbər vermə forecasting noun general
hər yerə özünü soxma xasiyyəti foxery noun general
tüstü vermə fumigation noun general
titrək işıq vermə glimmer noun general
titrək işıq vermə glimmering noun general
əl vermə handgrip noun general
ata təlim vermə horse-breaking noun general
təzə evə gözaydınlığı vermə house-warming noun general
özünü saxlaya bilməmə incontinence noun general
əvəzini vermə indemnity noun general
təhsil vermə instruction noun general
özünü təhlil introspection noun general
özünü müşahidə introspection noun general
icarəyə vermə let noun general
ali məktəbə qəbul imtahanı vermə matriculation noun general
öyüd-nəsihət vermə moralisation noun general
öyüd-nəsihət vermə moralization noun general
hüquq vermə muniment noun general
özünü bəyənmə narcism noun general
özünü sevmə narcism noun general
özünü bəyənmə narcissism noun general
özünü sevmə narcissism noun general
özünü sevən adam narcissist noun general
atom silahını başqa ölkələrə vermə haqqında öhdəlik non-dissemination noun general
özünü itirmə nonplus noun general
məlumat vermə notice noun general
məlumat vermə notification noun general
nota vermə notification noun general
xəbər vermə notification noun general
xeyriyyə məqsədi ilə nəzir vermə oblation noun general
and vermə obsecration noun general
sifariş vermə ordering noun general
çox yüksək qiymət vermə overestimation noun general
söz vermə parole noun general
vermə paying noun general
haqqını vermə payment noun general
vermə payment noun general
gələcəyi xəbər vermə prediction noun general
vermə presentation noun general
qurban prey noun general
özünü başqalarında üstün tutan prig noun general
özünü başqalarında yuxarı tutan prig noun general
qabaqcadan xəbər vermə prognostication noun general
söz vermə promise noun general
vəd vermə promise noun general
gələcəyi xəbər vermə prophecy noun general
qabağa vermə protrusion noun general
su vermə quenching noun general
qiymət vermə rating noun general
təsirə cavab vermə reaction noun general
vermə refund noun general
təhvil vermə relinquishment noun general
saxlamaq üçün vermə reposition noun general
mükafat vermə requital noun general
əvəzini vermə restitution noun general
əvəzini vermə retaliation noun general
haqqını vermə retaliation noun general
mükafat vermə reward noun general
özünü alçaltma self-abuse noun general
özünü suçlama self-accusation noun general
özünü təqsirləndirmə self-accusation noun general
özünü itriməmə self-control noun general
özünü saxlama self-control noun general
özünü aldatma self-deceit noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü həlak etmə self-destruction noun general
özünü məhv etmə self-destruction noun general
özünü öldürmə self-destruction noun general
öz-özünü izah etmə self-expression noun general
özünü çəkmə self-importance noun general
özünü qoruma self-preservation noun general
özünü mühafizə etmə self-preservation noun general
özünü saxlama self-preservation noun general
özünü qınama self-reproach noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
işıq vermə shimmer noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
özünü tülkülüyə vurma simulation noun general
özünü aristokratlara oxşatmağa çalışan snobbery noun general
ianə vermə subscription noun general
özünü öldürmə suicide noun general
dərs vermə teaching noun general
özünü öyən thraso noun general
vermə transfer noun general
vermə transference noun general
təhsil vermə tuition noun general
buğa vermə vaporisation noun general
özünü öymə vaunt noun general
qurban victim noun general
qurban victimisation noun general
qurban vermə victimisation noun general
su vermə watering noun general
özünü hər yerə soxan wriggler noun general
səs vermə balloting noun general
səs vermə polling noun general
səs vermə voting noun general
qiymət vermə bidding noun general
özünü başqasının yerinə qoya bilmə empathy noun general
maddi yardım vermə funding noun general
siqnal vermə alarm noun general
qabaqcadan xəbər vermə foreboding noun general
özünü mühafizə etmə instinkti instinct of self-preservation noun general
qurban bayramı Moslem Festival of sacrifice noun general
qabaqcadan xəbər vermə prediction noun general
suya vermə quenching noun general
qurban sacrifice noun general
siqnal vermə signalling noun general
özünü öyən blowhard noun spoken language
ürək-dirək vermə boost noun spoken language
ürək vermə boost noun spoken language
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover noun spoken language
vermə pay-off noun spoken language
abrını vermə wigging noun spoken language
narkoz vermə narcotization noun medical
ifadə vermə deposition noun law
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead noun nautical
Qurban bayramı Eid noun religion
vermə accordance noun general
razılıq vermə acknowledgement noun general
hökm vermə adjudication noun general
qurban kəsilən yer altar noun general
icazə vermə authorization noun general
izin vermə authorization noun general
ianə vermə benefaction noun general
özünü öyən blower noun general
özünü öyən blusterer noun general
özünü öyən brag noun general
nəsil vermə brood noun general
cəza vermə castigation noun general
əmlakı vermə cessation noun general
vermə cession noun general
bala vermə childbearing noun general
təhvil vermə commitment noun general
vermə commitment noun general
eyni vaxtda baş vermə contemporaneousness noun general
özünü saxlaya bilmə continence noun general
özünü itirməmə countenance noun general
özünü saxlama countenance noun general
təhvil vermə delivery noun general
vermə deposit noun general
dəqiq qiymət vermə diagnosis noun general
özünü itirmə discomfiture noun general
büruzə vermə display noun general
əmr vermə ixtiyarı disposal noun general
göstəriş vermə ixtiyarı disposal noun general
sərəncam vermə ixtiyarı disposal noun general
vermə dole noun general
ianə vermə donation noun general
kirayə vermə hüququ almış kinoteatr sahibi exhibitor noun general
icarəyə vermə farming noun general
uşağı tərbiyə edilməyə vermə fosterage noun general
siqnalların köməyilə məlumat vermə sistemi grapevine noun general
özünü öyən hector noun general
misal vermə illustration noun general
şəkil vermə illustration noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
imkan vermə indulgence noun general
üz vermə indulgence noun general
yol vermə indulgence noun general
göstəriş vermə instruction noun general
sərəncam vermə instruction noun general
təlimat vermə instruction noun general
vermə negotiation noun general
məlumat vermə news noun general
elan vermə notification noun general
qurban oblation noun general
dini rütbə vermə ordination noun general
əvəz vermə payment noun general
proqnoz vermə sənəti prognosis noun general
özünü bir şeyə həsr edən pursuer noun general
əvəzini vermə redress noun general
haqqını vermə redress noun general
radio və ya televiziya proqramını təkrar vermə repeat noun general
təkrarən imtahan vermə retake noun general
özünü küllüyə qoyan adam sham noun general
özünü öldürən suicide noun general
can vermə throe noun general
can vermə torture noun general
haşiyə vermə welt noun general
özünü öyən adam whiffler noun general
öncəlik vermə prioritizing noun general
üstünlük vermə prioritizing noun general
özünü müdafiə vasitəsi weapon noun biological
irəlicədən xəbər vermə calculation noun American
sənədin surətini əks tərəfə vermə oyer noun law
işi məhkəməyə vermə plea noun law
qurban slave noun figurative meaning
şikayət vermə appeal noun general
özünü saxlama chastity noun general
özünü dərk etmə consciousness noun general
özünü öyən cracker noun general
hisə vermə curing noun general
özünü müdafiə edən tərəf defence noun general
büruzə vermə demonstration noun general
özünü gözə soxma display noun general
özünü öyən flash noun general
özünü öymə flash noun general
özünü tərifləyən flash noun general
özünü çəkmə frill noun general
söz vermə pledge noun general
vermə submission noun general
bəraət vermə vindication noun general
əvəz vermə come-back noun spoken language
qulaqburması vermə hammering noun spoken language
bayraqla siqnal vermə hoist noun nautical
əvəzini vermə consideration noun general
əmlak vermə conveyance noun general
özünü gözləməmə excess noun general
əvəzini vermə recovery noun general
nəzərdə tutulmuş qurban quarry noun figurative meaning
artığı vermə change noun general
söz vermə faith noun general
özünü saxlama holding noun general
tövsiyə vermə reference noun general
zəhmət vermə reference noun general
zərbəyə zərbə ilə cavab vermə rally noun sport
qiymət vermə evaluation noun computer
çöküntü vermə precipitation noun chemistry
yol vermə accession noun general
söz vermə hand noun general
fərqlənmədən imtahan vermə pass noun general
əhəmiyyət vermə weight noun general
dərman vermə exhibition noun medical
əzab vermə rack noun figurative meaning
əziyyət vermə rack noun figurative meaning
əmr vermə charge noun general
vermə extension noun general
özünü gözləmək avoid verb general
özünü aparmaq behave verb general
özünü gözləmək beware verb general
özünü öymək boast verb general
özünü tərifləmək boast verb general
özünü öymək brag verb general
özünü tərifləmək brag verb general
pul ilə özünü azad etdirmək buy off verb general
özünü kənara çəkmək dodge verb general
özünü saxlamaq eschew verb general