• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of özünü xəstə kimi göstərmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
özünü saxlama abstention noun general
özünü saxlama abstinency noun general
özü istədiyi kimi arbitrariness noun general
özünü inandırma autosuggestion noun general
özünü təlqin etmə autosuggestion noun general
özünü gözləmə avoidance noun general
özünü itirmə bewilderment noun general
özünü öyən boaster noun general
özünü öymə brag noun general
özünü öyən braggart noun general
dəvə kimi inadkar camelish noun general
özünü bəyənmə complacence noun general
özünü bəyənmə complacency noun general
özünü itirmə confusion noun general
özünü aparma qaydası deportment noun general
ancaq özünü sevən egoism noun general
özünü itirmə embarrassment noun general
özünü saxlaya bilməyən fly-away noun general
özünü bəyənmə foppery noun general
özünü bəyənmə foppishness noun general
hər yerə özünü soxma xasiyyəti foxery noun general
anbar kimi istifadə olunan gəmi korpusu hulk noun general
özünü saxlaya bilməmə incontinence noun general
stasionar xəstə in-patient noun general
yatan xəstə in-patient noun general
stationar xəstə in-patient noun general
özünü təhlil introspection noun general
özünü müşahidə introspection noun general
qatran kimi qara jet-black noun general
özünü bəyənmə narcism noun general
özünü sevmə narcism noun general
özünü bəyənmə narcissism noun general
özünü sevmə narcissism noun general
özünü sevən adam narcissist noun general
özünü itirmə nonplus noun general
xəstə patient noun general
qatran kimi qara pitch-black noun general
qatran kimi qaranlıq pitch-black noun general
özünü başqalarında üstün tutan prig noun general
özünü başqalarında yuxarı tutan prig noun general
özünü alçaltma self-abuse noun general
özünü suçlama self-accusation noun general
özünü təqsirləndirmə self-accusation noun general
özünü itriməmə self-control noun general
özünü saxlama self-control noun general
özünü aldatma self-deceit noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü həlak etmə self-destruction noun general
özünü məhv etmə self-destruction noun general
özünü öldürmə self-destruction noun general
öz-özünü izah etmə self-expression noun general
özünü çəkmə self-importance noun general
özünü qoruma self-preservation noun general
özünü mühafizə etmə self-preservation noun general
özünü saxlama self-preservation noun general
özünü qınama self-reproach noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
özünü tülkülüyə vurma simulation noun general
özünü aristokratlara oxşatmağa çalışan snobbery noun general
özünü öldürmə suicide noun general
özünü öyən thraso noun general
özünü öymə vaunt noun general
özünü hər yerə soxan wriggler noun general
özünü başqasının yerinə qoya bilmə empathy noun general
kömür kimi qara coal-black noun general
stasionar xəstə hospital patient noun general
qarğa-quzğun kimi tökülmək hubbub noun general
özünü mühafizə etmə instinkti instinct of self-preservation noun general
qır kimi qara jet-black noun general
sınqalı xəstə scorbutic noun general
xəstə sick man noun general
xəstə göz sore eye noun general
müəyyən həddə kimi to a certain degree noun general
son həddə kimi to the last degree noun general
özünü öyən blowhard noun spoken language
ruhi xəstə crackbrain noun spoken language
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover noun spoken language
zəmanətçi kimi məhkəməyə çağırılan şəxs vouchee noun law
özünü öyən blower noun general
özünü öyən blusterer noun general
özünü öyən brag noun general
özünü saxlaya bilmə continence noun general
özünü itirməmə countenance noun general
özünü saxlama countenance noun general
özünü itirmə discomfiture noun general
axıra kimi dinləmə hearing noun general
özünü öyən hector noun general
buz kimi daxma ice-house noun general
buz kimi ev ice-house noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
nizə kimi batan şey lance noun general
xəstə adam lazarus noun general
zəli kimi adamdan yapışan leech noun general
müşahidəçi kimi iştirak edən observer noun general
olduğu kimi qalma preservation noun general
özünü bir şeyə həsr edən pursuer noun general
qələm kimi istifadə edilən lələk quill noun general
özünü küllüyə qoyan adam sham noun general
özünü öldürən suicide noun general
özünü öyən adam whiffler noun general
özünü müdafiə vasitəsi weapon noun biological
ruhi xəstə bug noun general
özünü saxlama chastity noun general
özünü dərk etmə consciousness noun general
özünü öyən cracker noun general
özünü müdafiə edən tərəf defence noun general
özünü gözə soxma display noun general
özünü öyən flash noun general
özünü öymə flash noun general
özünü tərifləyən flash noun general
özünü çəkmə frill noun general
xəstə inmate noun general
xəstə baxıcısı nurse noun general
yem kimi istifadə edilən, toxumundan yağ çıxardılan ot bitkisi rape noun botanical
nəzarət altında olan xəstə case noun general
özünü gözləməmə excess noun general
özünü saxlama holding noun general
yabı kimi işləyən adam hack noun general
sübut göstərmək adduce verb general
təsir göstərmək affect verb general
köməklik göstərmək aid verb general
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate verb general
cəhd göstərmək aspire verb general
eşşək kimi davranmaq ass verb general
eşşək kimi hərəkət etmək ass verb general
cəhd göstərmək attempt verb general
təşəbbüs göstərmək attempt verb general
özünü gözləmək avoid verb general
yumaq kimi olmaq ball verb general
özünü aparmaq behave verb general
göstərmək betoken verb general
özünü gözləmək beware verb general
nəvaziş göstərmək blandish verb general
özünü öymək boast verb general
özünü tərifləmək boast verb general
bumeranq kimi hərəkət etmək boomerang verb general
özünü öymək brag verb general
özünü tərifləmək brag verb general
müqavimət göstərmək breast verb general
göstərmək bring out verb general
təzyiq göstərmək browbeat verb general
qədəhi ağzına kimi doldurmaq bumper verb general
pul ilə özünü azad etdirmək buy off verb general
nəvaziş göstərmək caress verb general
şəlalə kimi yuxarıdan aşağı axmaq cascade verb general
şəlalə kimi yuxarıdan aşağı tökülmək cascade verb general
şəlalə kimi axıb tökülmək cataract verb general
pişik kimi hay-küy salmaq caterwaul verb general
pişik kimi qışqırmaq caterwaul verb general
nəvaziş göstərmək cocker verb general
qeyd kimi dəftərə yazmaq commonplace verb general
iltifat göstərmək condescend verb general
mənəvi kömək göstərmək countenance verb general
müqavimət göstərmək counter verb general
əks-təsir göstərmək counteract verb general
əks-təsir göstərmək counterwork verb general
xərçəng kimi dal-dala getmək crawfish verb general
yumaq kimi olmaq curl up verb general
yerini və vaxtını göstərmək date verb general
vəkil kimi çıxış etmək defend verb general
etinasızlıq göstərmək defy verb general
iltifat göstərmək deign verb general
göstərmək demonstrate verb general
göstərmək denote verb general
bir kəsin əvəzinə nümayəndə kimi çıxış etmək deputise verb general
göstərmək designate verb general
yol göstərmək direct verb general
göstərmək display verb general
etinasızlıq göstərmək disregard verb general
laqeydlik göstərmək disregard verb general
pis xidmət göstərmək disserve verb general
eyni şeyi müxtəlif halda göstərmək diversify verb general
özünü kənara çəkmək dodge verb general
tiran kimi idarə etmək domineer verb general
dəli kimi sevmək dote verb general
cəhd göstərmək endeavour verb general
qonaqpərəstlik göstərmək entertain verb general
özünü saxlamaq eschew verb general
özünü həsr etmək espouse verb general
ehtiram göstərmək esteem verb general
özünü gözləmək evade verb general
göstərmək evince verb general
güc göstərmək exert verb general
göstərmək exhibit verb general
yardım göstərmək expedite verb general
agent kimi çıxış etmək factor verb general
iltifat göstərmək favour verb general
mərhəmət göstərmək favour verb general
xehirxahlıq göstərmək favour verb general
yalandan özünü göstərmək feign verb general
özünü bəyəndirməyə çalışmaq flirt verb general
mehribanlıq göstərmək fondle verb general
özünü saxlamaq forbear verb general
fəaliyyət göstərmək function verb general
kabus kimi izləmək ghost verb general
kölgə kimi izləmək ghost verb general
pul kimi qızarmaq glow verb general
özünü əzib büzmək grimace verb general
özünü əzmək grimace verb general
təsir göstərmək grow upon verb general
sel kimi axmaq gush verb general
müəyyən bir fəaliyyət göstərmək üçün hazırlaşmaq habilitate verb general
yardım göstərmək help verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
iltifat göstərmək honour verb general
diqqətsizlik göstərmək ignore verb general
etinasızlıq göstərmək ignore verb general
saymamazlıq göstərmək ignore verb general
göstərmək impersonate verb general
göstərmək incarnate verb general
özünü düçar etmək incur verb general
göstərmək indicate verb general
təsir göstərmək influence verb general
bir-birinə təsir göstərmək interact verb general
özünü öyrəşdirmək inure verb general
liberallıq göstərmək liberalise verb general
liberallıq göstərmək liberalize verb general
fışıltılı səslər kimi tələffüz etmək lisp verb general
göstərmək locate verb general
yerini göstərmək locate verb general
özünü xəstə kimi göstərmək malinger verb general
özünü xəstəliyə qoymaq malinger verb general
özünü xəstəliyə vurmaq malinger verb general
açıb göstərmək manifest verb general
özünü şəhid etmək martyr verb general
özünü göstərmək masquerade verb general
kömək göstərmək minister verb general
xidmət göstərmək minister verb general
güzgü kimi əsk etdirmək mirror verb general
özünü pis aparmaq misbehave verb general
səhv yol göstərmək mislead verb general
özünü meymun kimi aparmaq monkey verb general
hərəkətlə göstərmək motion verb general
jestlə göstərmək motion verb general
laqeydlik göstərmək neglect verb general
namizəd göstərmək nominate verb general
fəaliyyət göstərmək operate verb general
bir şeyə qarşı cəsarətlə müqavimət göstərmək outbrave verb general
həddən artıq yersiz səy göstərmək overplay verb general
göstərmək parade verb general
özünü öymək peacock verb general
inadkarlıqla göstərmək persevere verb general
qətiyyət göstərmək persevere verb general
idan göstərmək persist verb general
mətanət göstərmək persist verb general
səbat göstərmək persist verb general
filosof kimi düşünmək philosophise verb general
dəqiq göstərmək pin-point verb general
özünü basmaq plump down verb general
göstərmək point verb general
qadın kimi hərəkət etmək ponce verb general
postulat kimi qəbul etmək postulate verb general
yalandan özünü ... göstərmək pretend verb general
yalandan özünü ... qoymaq pretend verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq pretend verb general
göstərmək produce verb general
özünü ora-bura vurmaq prowl verb general
qorxaqlıq göstərmək quail verb general
göstərmək reflect verb general
özünü saxlamaq refrain verb general
müqavimət göstərmək reluct against verb general
müqavimət göstərmək resist verb general
ehtiram göstərmək respect verb general
göstərmək reverberate verb general
nümunə göstərmək sample verb general
... kimi gəlmək seem verb general
... kimi görünmək seem verb general
qətiyyətsizlik göstərmək seesaw verb general
xidmət göstərmək serve verb general
... kimi qələmə vermək sham verb general
yalandan özünü ... göstərmək sham verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq sham verb general
yalandan özünü ... vurmaq sham verb general
qərarsızlıq göstərmək shilly-shally verb general
səbatsızlıq göstərmək shilly-shally verb general
göstərmək show verb general
qətiyyətsizlik göstərmək shy verb general
səbatsızlıq göstərmək shy verb general
özünü ... kimi göstərmək simulate verb general
yalandan özünü göstərmək simulate verb general
yalandan özünü oxşatmaq simulate verb general
kölə kimi işlətmək slave verb general
qul kimi işlətmək slave verb general
hörmətsizlik göstərmək slight verb general
arıqlamağa cəhd göstərmək slim verb general
lülə kimi bükülmək slither verb general
özünü göstərmək sport verb general
sel kimi axmaq spout verb general
bir şeyin sərhədini paya ilə göstərmək stake verb general
sel kimi axıb getmək stream verb general
sel kimi axmaq stream verb general
yardım göstərmək succour verb general
hüsn-rəğbət göstərmək sympathise verb general
şəfqət göstərmək sympathise verb general
televiziya ilə göstərmək televise verb general
münasibət göstərmək treat verb general
yer göstərmək usher verb general
qətiyyətsizlik göstərmək vacillate verb general
özünü öymək vaunt verb general