• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of özünü yaxşı nəzərə çarpdırmağa çalışmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
özünü saxlama abstention noun general
özünü saxlama abstinency noun general
yaxşı tanıyan adept noun general
nəzərə alınma allowance noun general
özünü inandırma autosuggestion noun general
özünü təlqin etmə autosuggestion noun general
özünü gözləmə avoidance noun general
ən yaxşı best noun general
ən yaxşı hissə best noun general
ən yaxşı vəziyyət best noun general
özünü itirmə bewilderment noun general
özünü öyən boaster noun general
özünü öymə brag noun general
özünü öyən braggart noun general
yaxşı inkişaf etmiş əzələ brawn noun general
özünü bəyənmə complacence noun general
özünü bəyənmə complacency noun general
özünü itirmə confusion noun general
özünü aparma qaydası deportment noun general
ancaq özünü sevən egoism noun general
özünü itirmə embarrassment noun general
nəzərə çatdırma emphasis noun general
uzağı yaxşı görmə far-sightedness noun general
özünü saxlaya bilməyən fly-away noun general
özünü bəyənmə foppery noun general
özünü bəyənmə foppishness noun general
hər yerə özünü soxma xasiyyəti foxery noun general
yaxşı tərbiyəli şəxs gentleman noun general
otları yaxşı tanıyan herbalist noun general
özünü saxlaya bilməmə incontinence noun general
özünü təhlil introspection noun general
özünü müşahidə introspection noun general
özünü bəyənmə narcism noun general
özünü sevmə narcism noun general
özünü bəyənmə narcissism noun general
özünü sevmə narcissism noun general
özünü sevən adam narcissist noun general
özünü itirmə nonplus noun general
parlament işinin yaxşı bilicisi parliamentarian noun general
yaxşı bişməmiş place-brick noun general
özünü başqalarında üstün tutan prig noun general
özünü başqalarında yuxarı tutan prig noun general
yaxşı bilən adam proficient noun general
yaxşı tanınan adam proficient noun general
özünü alçaltma self-abuse noun general
özünü suçlama self-accusation noun general
özünü təqsirləndirmə self-accusation noun general
özünü itriməmə self-control noun general
özünü saxlama self-control noun general
özünü aldatma self-deceit noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü həlak etmə self-destruction noun general
özünü məhv etmə self-destruction noun general
özünü öldürmə self-destruction noun general
öz-özünü izah etmə self-expression noun general
özünü çəkmə self-importance noun general
özünü qoruma self-preservation noun general
özünü mühafizə etmə self-preservation noun general
özünü saxlama self-preservation noun general
özünü qınama self-reproach noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
özünü tülkülüyə vurma simulation noun general
özünü aristokratlara oxşatmağa çalışan snobbery noun general
özünü öldürmə suicide noun general
özünü öyən thraso noun general
özünü öymə vaunt noun general
yaxşı adam well-doer noun general
özünü hər yerə soxan wriggler noun general
özünü başqasının yerinə qoya bilmə empathy noun general
yaxşı iştaha good appetite noun general
yaxşı vəziyyət good condition noun general
yaxşı xidmət good offices noun general
yaxşı soraq good tidings noun general
özünü mühafizə etmə instinkti instinct of self-preservation noun general
yaxşı hafizə retentive memory noun general
özünü öyən blowhard noun spoken language
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover noun spoken language
yaxşı bilən connoisseur noun french
nəzərə çarpdırma accentuation noun general
özünü öyən blower noun general
özünü öyən blusterer noun general
özünü öyən brag noun general
özünü saxlaya bilmə continence noun general
özünü itirməmə countenance noun general
özünü saxlama countenance noun general
yaxşı ad credit noun general
özünü itirmə discomfiture noun general
nəzərə almama evasion noun general
yaxşı bilən expert noun general
yaxşı tanıyan expert noun general
yaxşı bilən fancier noun general
yaxşı tanıyan fancier noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower noun general
özünü öyən hector noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
yaxşı ad name noun general
yaxşı saxlanma preservation noun general
özünü bir şeyə həsr edən pursuer noun general
özünü küllüyə qoyan adam sham noun general
özünü öldürən suicide noun general
yaxşı tərbiyə görmüş əsilzadə adam thoroughbred noun general
özünü öyən adam whiffler noun general
yaxşı cəhət worth noun general
özünü müdafiə vasitəsi weapon noun biological
özünü saxlama chastity noun general
özünü dərk etmə consciousness noun general
özünü öyən cracker noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream noun general
özünü müdafiə edən tərəf defence noun general
özünü gözə soxma display noun general
ən yaxşı hissə fat noun general
özünü öyən flash noun general
özünü öymə flash noun general
özünü tərifləyən flash noun general
özünü çəkmə frill noun general
yaxşı at sürən horse noun general
yaxşı fiziki vəziyyət order noun general
ən yaxşı avtomobil thoroughbred noun general
ən yaxşı velosiped thoroughbred noun general
ən yaxşı adam topper noun general
yaxşı məhsul bonanza noun general
yaxşı məhsulverən bitki cropper noun general
özünü gözləməmə excess noun general
yaxşı bilən judge noun general
yaxşı tanıyan adam judge noun general
özünü saxlama holding noun general
yaxşı rəy reference noun general
yaxşı bilən dab noun spoken language
yaxşı tanıyan dab noun spoken language
çalışmaq aspire verb general
yaxşı başa düşmək assimilate verb general
özünü gözləmək avoid verb general
özünü aparmaq behave verb general
özünü gözləmək beware verb general
özünü öymək boast verb general
özünü tərifləmək boast verb general
özünü öymək brag verb general
özünü tərifləmək brag verb general
pul ilə özünü azad etdirmək buy off verb general
yaxşı olmaq cicatrise verb general
əldə etməyə çalışmaq covet verb general
özünü kənara çəkmək dodge verb general
xüsusi nəzərə çatdırmaq emphasise verb general
çalışmaq endeavour verb general
özünü saxlamaq eschew verb general
özünü həsr etmək espouse verb general
özünü gözləmək evade verb general
yalandan özünü göstərmək feign verb general
özünü bəyəndirməyə çalışmaq flirt verb general
özünü saxlamaq forbear verb general
boş şey üçün çalışmaq fuss verb general
üstün gəlməyə çalışmaq grapple with verb general
özünü əzib büzmək grimace verb general
özünü əzmək grimace verb general
yaxşı olmağa səbəb olmaq heal verb general
nəzərə almaq heed verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
nəzərə almamaq ignore verb general
özünü düçar etmək incur verb general
özünü öyrəşdirmək inure verb general
nəzərə gətirmək jinx verb general
çalışmaq labour verb general
özünü xəstə kimi göstərmək malinger verb general
özünü xəstəliyə qoymaq malinger verb general
özünü xəstəliyə vurmaq malinger verb general
özünü şəhid etmək martyr verb general
özünü göstərmək masquerade verb general
özünü pis aparmaq misbehave verb general
özünü meymun kimi aparmaq monkey verb general
hamıdan yaxşı və çox oynamaq outdance verb general
yaxşı rəqs etmək outdance verb general
daha yaxşı işləmək outwork verb general
daha yaxşı oynamaq overact verb general
özünü öymək peacock verb general
yorulmadan çalışmaq peg away verb general
yorulmadan çalışmaq plug away verb general
özünü basmaq plump down verb general
yalandan özünü ... göstərmək pretend verb general
yalandan özünü ... qoymaq pretend verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq pretend verb general
özünü ora-bura vurmaq prowl verb general
bir yerdə səmimi çalışmaq pull together verb general
öyrənməyə çalışmaq query verb general
nəzərə almaq reckon with verb general
yaxşı olmaq recuperate verb general
özünü saxlamaq refrain verb general
tapmağa çalışmaq seek verb general
yalandan özünü ... göstərmək sham verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq sham verb general
yalandan özünü ... vurmaq sham verb general
özünü ... kimi göstərmək simulate verb general
yalandan özünü göstərmək simulate verb general
yalandan özünü oxşatmaq simulate verb general
arıqlamağa çalışmaq slim verb general
özünü göstərmək sport verb general
çalışmaq strive verb general
çox çalışmaq swot verb general
çalışmaq toil verb general
özünü öymək vaunt verb general
özünü tərifləmək vaunt verb general
özünü saxlamaq withold verb general
özünü alçaltmaq abase oneself verb general
nəzərə çarpmaq arrest smb.'s attention verb general
özünü əzib büzmək be affected verb general
xoşnudluqdan özünü hiss etməmək be beside oneself with joy verb general
qeyzindən özünü bilməmək be beside oneself with rage verb general
əhvalı yaxşı olmaq be cheerful verb general
özünü yetirmək be in time verb general
nəzərə çarpmaq be striking verb general
hiddətdən özünü bilməmək be transported with rage verb general
özünü açıq-saçıq aparmaq be unduly familiar verb general
özünü büsbütün itirmək be wholly at a loss verb general
özünü isbatsız aparmaq behave improperly verb general
özünü yetirmək come just on time verb general
yaxşı tayfadan olmaq come of a good kin verb general
yaxşı etmək cure verb general
özünü biabır etmək defame verb general
özünü həsr etmək devote oneself verb general
özünü oda-közə vurmaq do one's best verb general
özünü zövqdən məhrum etmək do oneself out of pleasure verb general
yaxşı etmək do well verb general
yaxşı oxumaq do well in one's studies verb general
yaxşı geyinmək dress well verb general
özünü bərkitmək eat much verb general
çalışmaq endeavor verb general
çalışmaq endeavour verb general
özünü xilas etmək escape verb general
özünü zora salmaq exert oneself verb general
özünü günahkar hiss etmək feel guilty verb general
özünü kimsəsiz hiss etmək feel lonely verb general
özünü lap yaxşı hiss etmək feel quite well verb general
özünü tülkülüyə qoymaq feign verb general
yaxşı məktəb keçmək gain wisdom by experience verb general
yaxşı nəticəyə nail olmaq get good results verb general
yaxşı şansı olmaq have a good chance verb general
yaxşı vəzifədə olmaq hold a good post verb general
özünü azad etmək liberate oneself verb general
yaxşı dolanmaq live a well-to-do life verb general
özünü alçaltmaq lower oneself verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make a good showing verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make good progress verb general
özünü əzdirmək mince verb general
özünü zora salmaq overstrain oneself verb general
özünü yormaq overwork verb general
nəzərə almaq pay attention verb general
özünü axmaq yerinə qoymaq pretend to be a fool verb general
özünü isti-soyuqdan qorumaq protect oneself from the heat and cold verb general
yaxşı oxumaq read well verb general
özünü bərkitmək refresh oneself verb general
özünü qınamaq reproach oneself verb general
özünü fəda etmək sacrifice oneself verb general
özünü təmkinli olmağa alışdırmaq school oneself patience verb general
özünü ölülüyə vurmaq sham dead verb general
özünü biabır etmək shame verb general
özünü süni aparmaq show off verb general
özünü göstərmək show oneself verb general
yaxşı oxumaq sing well verb general
yaxşı yatmaq sleep well verb general
bir kəsin haqqında yaxşı danışmaq speak well of smb. verb general
özünü günəşə vermək sun oneself verb general
birisin yaxşı adını ləkələndirmək swear smb.'s reputation verb general
özünü küləyə vermək take an airing verb general
nəzərə almaq take into consideration verb general
xəbərdarlığı nəzərə almaq take warning verb general
çalışmaq toil fag verb general
bərk çalışmaq try hard verb general
yaxşı yumaq wash well verb general
çalışmaq work verb general
özünü oda-közə atmaq work hard verb general
özünü şəhid etmək work with favor verb general
səylə çalışmaq work with zeal verb general
yaxşı yazmaq write well verb general
özünü basmaq flop verb spoken language
özünü gicliyə vurmaq footle verb spoken language
yaxşı bişirməmək underbake verb cooking
xüsusilə nəzərə çarpdırmaq accent verb general
nəzərə almaq budget verb general
özünü dolaşdırmaq bungle verb general
daha yaxşı bilmək choose verb general
özünü ələ almaq control verb general
özünü saxlamaq control verb general
yalandan özünü göstərmək counterfeit verb general
özünü göstərmək display verb general
yaxşı yeyilmək eat verb general
qabaqcadan nəzərə almaq envisage verb general
özünü əzib büzmək flaunt verb general
özünü yaxşı nəzərə çarpdırmağa çalışmaq flaunt verb general
özünü atmaq fling verb general
özünü apara bilməmək forget verb general
özünü yüngül aparmaq fribble verb general
yaxşı getmək go off verb general
nəzərə çarpdırmaq hold up verb general
nəzərə gətirmək hoodoo verb general
özünü gözə soxmaq insinuate verb general
özünü qorumaq mind verb general
nəzərə almaq note verb general
çalışmaq offer verb general
özünü həyasızcasına aparmaq outface verb general
özünü yekəxana aparmaq outface verb general