• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
məsləhət verən adviser noun general
yazılı ifadə affidavit noun general
əkinçilik haqqında elm agronomy noun general
kənd təsərrüfatı haqqında elm agronomy noun general
təhlükə haqqında xəbərdarlıq alarm noun general
annotasiya verən annotator noun general
köhnəlmiş söz və ifadə archaism noun general
hesab haqqında bilik arithmetic noun general
şahid ifadəsi attestation noun general
gələcəkdən xəbər verən augur noun general
təkan verən booster noun general
rüşvət verən briber noun general
ifadə brief noun general
şahid bystander noun general
baş-beyin haqqında elm cerebrology noun general
təsəlli verən cheerer noun general
təskinlik verən cheerer noun general
ürək-dirək verən cheerer noun general
boş ifadə claptrap noun general
mənasız ifadə claptrap noun general
təsəlli verən comforter noun general
təskinlik verən comforter noun general
adi ifadə commonplace noun general
bayağı ifadə commonplace noun general
çeynənmiş ifadə commonplace noun general
köhnə ifadə commonplace noun general
məlumat verən communicant noun general
xəbər verən communicant noun general
samit səsi ifadə edən hərf consonant noun general
ianə verən contributor noun general
borc verən creditor noun general
kredit verən creditor noun general
bəzək-düzək verən decorator noun general
ifadə tərzi diction noun general
gələcəkdən xəbər verən diviner noun general
qabaqcadan xəbər verən diviner noun general
bəxşiş verən donor noun general
hədiyyə verən donor noun general
ianə verən donor noun general
tərbiyə verən educator noun general
incəlik ifadə etmə endearment noun general
ianə verən endower noun general
imtahan verən entrant noun general
yoluxucu xəstəliklər haqqında elm epidemiography noun general
imtahan verən examinee noun general
təfsilatı ilə ifadə etmə expansion noun general
nalayiq ifadə expletive noun general
ifadə etmə expression noun general
yanaqlara, gözlərə bəzək verən face-painter noun general
gələcəkdən xəbər verən forecaster noun general
gələcəkdən xəbər verən fortune-teller noun general
qabaqcadan xəbər verən fortune-teller noun general
bar verən fruit-bearing noun general
meyvə verən fruit-bearing noun general
məhsul verən fruit-bearing noun general
ov qaydaları və od müddəti haqqında parlament aktı game-act noun general
ov heyvanlarının mühafizəsi və onların ovlanması qaydaları haqqında qanunlar game-law noun general
Yer haqqında elm geodesy noun general
sosial islahatların tədricən həyata keçilirməsi haqqında təlim gradualism noun general
məlumat verən şəxs informant noun general
məlumat verən informer noun general
xəbər verən informer noun general
öz maraqları haqqında düşünən introvert noun general
alqı-satqı haqqında nəzəriyyə marketing noun general
ifadə vasitəsi medium noun general
məsləhət verən mentor noun general
xəbər verən messenger noun general
maliyyə haqqında qanun layihəsi money-bill noun general
imtiyaz haqqında sənəd muniment noun general
son xəbərləri verən diktor newscaster noun general
atom silahını başqa ölkələrə vermə haqqında öhdəlik non-dissemination noun general
öhdəçilik verən şəxs obligator noun general
təsadüfi şahid onlooker noun general
göz xəstəlikləri haqqında elm ophthalmology noun general
görməyə düzəliş verən mütəxəssis optician noun general
ifadə tərzi parlance noun general
ifadə üsulu parlance noun general
pul verən paymaster noun general
yalançı şahid perjurer noun general
ərizə verən petitioner noun general
girov verən pledger noun general
ağı verən poisoner noun general
zəhər verən poisoner noun general
gələcəkdən xəbər verən prophesier noun general
qabaqcadan xəbər verən prophesier noun general
əvvəlcədən xəbər verən prophet noun general
gələcəkdən xəbər verən prophet noun general
qabaqcadan xəbər verən prophet noun general
gələcəkdən xəbər verən qadın prophetess noun general
gələcəkdən xəbər verən qız prophetess noun general
mal verən purveyor noun general
vergi verən adam ratepayer noun general
ifadə recital noun general
ifadə etmə recital noun general
gələcəyi xəbər verən seer noun general
özünün özündən xoşu gəlmə self-admiration noun general
özü haqqında yüksək fikirdə olma self-importance noun general
əlli ildə bir dəfə baş verən semi-centennial noun general
siqnal verən signalman noun general
gələcəkdən xəbər verən soothsayer noun general
qabaqcadan xəbər verən soothsayer noun general
ifadə etmə statement noun general
ifadə üsulu style noun general
üslub haqqında nəzəriyyə stylistics noun general
vergi verən taxpayer noun general
şahid ifadəsi testimony noun general
cəza verən thrasher noun general
əzab verən tormentor noun general
əziyyət verən tormentor noun general
əzab verən qadın tormentress noun general
əziyyət verən qadın tormentress noun general
əzab verən torturer noun general
əziyyət verən torturer noun general
səyahət haqqında film travel-film noun general
bac verən tributary noun general
vergi verən dövlət tributary noun general
xərac verən tributary noun general
zəmanət verən underwriter noun general
ifadə etmə utterance noun general
qiymət verən valuer noun general
zaminlik verən şəxs warrantor noun general
zəmanət verən şəxs warrantor noun general
şahid witness noun general
ifadə forması wording noun general
dad verən şey zest noun general
borc verən borrower noun general
borc verən lender noun general
doğum haqqında şahadətnamə birth certificate noun general
kəbin haqqında şahadətnamə certificate of marriage noun general
verən commmon slut noun general
torpaq haqqında dekret Decree on land noun general
sülh haqqında dekret Decree on Peace noun general
işlək ifadə everyday expression noun general
ifadə expression noun general
şahid eyewitness noun general
şahid-sübut fact noun general
mübaliğəli ifadə flourish noun general
sağlamlıq haqqında arayış health certificate noun general
şəxsiyyət haqqında şahadətnamə identification card noun general
şəxsiyyət haqqında şahadətnamə identity card noun general
əmək haqqında qanunvericilik labor laws noun general
ifadə üsulu manner of expressing oneself noun general
tərzi-ifadə manner of expression noun general
qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə mutual assistance pact noun general
hücum etməmək haqqında müqavilə non-aggression pact noun general
şahid-sübut proof noun general
start verən starter noun general
niyaz verən suppliant noun general
niyaz verən supplicant noun general
çeynənmiş ifadə tag noun general
şablon ifadə trite expression noun general
qısaca və dürüst ifadə etmə wording noun general
apelyasiya verən tərəf appellant noun law
həbs haqqında order capias noun law
şahid deponent noun law
ifadə deposition noun law
ifadə vermə deposition noun law
özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid earwitness noun law
bəxşiş verən grantor noun law
hədiyyə verən grantor noun law
zəmanət verən şəxs guarantor noun law
ifadə phrase noun grammatical
zəif yun verən keçi növü angora noun general
balzam verən şam ağacı balsam noun general
xəstəliyin səbəbləri haqqında elm causation noun general
təqaüd almayan və yemək üçün pul verən tələb commoner noun general
ürək-dirək verən crutch noun general
qısaca və dürüst ifadə etmə drafting noun general
ifadə expression noun general
ifadə flash noun general
icarəyə verən lessor noun general
ifadə vasitəsi matter noun general
şəxsin öz həyatı haqqında yazdığı qeydlər memoir noun general
miflərin tədqiqi haqqında təlim mythology noun general
müqaviləni pozmaq haqqında xəbərdarlıq notice noun general
əsirin müharibədə iştirak etməmək haqqında verdiyi iltizam parole noun general
ölüm hökmünün icrasının təxirə salınması haqqında sərəncam reprieve noun general
istefa haqqında ərizə resignation noun general
ərizə verən suitor noun general
bəxşiş verən tipper noun general
kurs qurtarmaq haqqında arayış certificate noun American
məktəb qurtarmaq haqqında arayış certificate noun American
seçkidə qanunsuz olaraq səs verən repeater noun American
şahid voucher noun law
məhkəmə dinləməsinin dayandırılması haqqında ərizə caveat noun law
hər hansı bir elm haqqında elementar bilik alphabet noun figurative meaning
korrelyat söz və ya ifadə correlative noun linguistic
geri çəkilmə haqqında siqnal retreat noun military
cəza verən castigator noun general
ifadə expression noun general
ifadə qüvvəti expression noun general
ifadə etmə negative noun general
ifadə etmə recitation noun general
ifadə tone noun general
ifadə etmə vent noun general
dəqiq ifadə articulation noun general
həmişə keçmiş haqqında fikrə dalan adam brooder noun general
yeni söz və ya ifadə yaratma coinage noun general
bol məhsul verən bitki cropper noun general
əmlaka sahib olma haqqında akt settlement noun law
mülkiyyət hüququ verən sənəd title noun law
qolf oyununda üstünlük verən zərbə odd noun sport
şablon ifadə cant noun general
imtina haqqında bildiriş disclaimer noun computer
ordudan tərxis olunma haqqında şəhadətnamə ticket noun military
yüksək unter-ofiser rütbəsi verilməsi haqqında əmr warrant noun military
riyakar ifadə cant noun general
rəy verən şəxs reference noun general
zəmanət verən şəxs reference noun general
qısa ifadə etmək brief verb general
qiymət haqqında mübahisə etmək chaffer verb general
özünün günahkar olduğunu inkar etmək defend verb general
ifadə etmək evidence verb general
ifadə etmək expound verb general
ifadə etmək express verb general
nəticə haqqında qabaqcadan qərar vermək forejudge verb general
düstur şəklində qısaca ifadə etmək formularise verb general
qısaca və dürüst ifadə etmək formulate verb general
ifadə etmək impersonate verb general
ifadə etmək imply verb general
ifadə etmək incarnate verb general
sevincini ifadə eləmək jubilate verb general
ifadə etmək mean verb general
pantomima vasitəsilə ifadə etmək mime verb general
ifadə etmək objectify verb general
fikrini jestlər vasitəsilə ifadə etmək pantomime verb general
başqa sözlə ifadə etmək periphrase verb general
ifadə etmək personalise verb general
sözlərlə ifadə etmək phrase verb general
başqa sözlərlə ifadə etmək rephrase verb general
başqa sözlərlə ifadə eləmək reword verb general
ifadə etmək signify verb general
ifadə etmək state verb general
ifadə etmək term verb general
ifadə vermək testify verb general
fikrini şeirlə ifadə etmək verse verb general
ifadə etmək voice verb general
şahid olmaq witness verb general
sözlərlə ifadə etmək word verb general
şahid olmaq be a witness verb general
bir şey haqqında nagüman olmaq be hopeless about verb general
bir kəsi şahid tutmaq call smb. to witness verb general
bir kəs haqqında epiqram yazmaq epigrammatize about smb. verb general
ifadə etmək express verb general
düstur vasitəsilə ifadə etmək express by a formula verb general
loru dildə ifadə etmək express in vulgar verb general
düstur vasitəsilə ifadə etmək formulate verb general
özü haqqında yüksək fikirdə olmaq have a high opinion of oneself verb general
haqqında anlayışı olmaq have an idea verb general
bir şey haqqında heç bir təsəvvürü olmamaq not to have the faintest idea of smth. verb general
sözlə ifadə etmək put into words verb general
ifadə eləmək signify verb general
bir kəsin haqqında pis danışmaq speak ill of smb. verb general
bir kəs haqqında fəna danışmaq speak ill of smb. verb general
bir kəsin haqqında yaxşı danışmaq speak well of smb. verb general
şahid sifəti ilə çağırmaq subpoena as a witness verb general
siyasət haqqında danışmaq talk politics verb general
qeyriləri haqqında düşünmək think of others verb general
aydın ifadə etmək articulate verb general
dəqiq ifadə etmək articulate verb general
qısa şəkildə ifadə etmək condense verb general
yığcam şəkildə ifadə etmək condense verb general
ifadə etmək connote verb general
ifadə etmək denote verb general
ifadə etmək embody verb general
ifadə etmək indicate verb general
ifadə etmək represent verb general
ifadə etmək utter verb general
ifadə vermək witness verb general
xəstə olmağı haqqında şəhadət vermək certify verb general
yeni ifadə uydurmaq coin verb general
ifadə etmək write verb general
ifadə etmək convey verb general
xörəyə dad verən şey qatmaq season verb general
gəlmək haqqında xəbərdar vermək warn verb military
yalandan özünün ... göstərmək play verb general
yalandan özünün ... qoymaq play verb general
ifadə etmək extend verb general
müəyyən miqyasda ifadə etmək scale verb general
əzab verən agonising adjective general
iztirab verən agonising adjective general
ildə bir dəfə baş verən anniversary adjective general
əvvəlcədən xəbər verən anticipatory adjective general
yalvarış ifadə edən appealing adjective general
razılıq ifadə edən approbatory adjective general
eyni vaxtda baş verən attendant adjective general
ildə iki dəfə baş verən biannual adjective general
iki ildə bir baş verən biennial adjective general
ikiayda bir baş verən bimonthly adjective general
bədbəxtlikdən xəbər verən bodeful adjective general
şəhadət verən certificatory adjective general
əsas verən citable adjective general
eyni vaxtda baş verən coeval adjective general
eyni vaxtda baş verən concomitant adjective general
eyni vaxtda baş verən concurrent adjective general
nifrət ifadə edən contemptuous adjective general
ianə verən contributory adjective general
ifadə edilmiş embodied adjective general
imkan verən enabling adjective general
ləzzət verən enjoyable adjective general