• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of özünə qarşı maraq oyandırmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
özünə çəkən maddə absorbent noun general
özünə çəkmə absorption noun general
insana qarşı kin anthropophobia noun general
insana qarşı nifrət anthropophobia noun general
qocalmaya qarşı dərman antiager noun general
öz-özünə danışma burble noun general
qarşı qoyma contradistinction noun general
qarşı-qarşıya qoyma contraposition noun general
biliyə maraq curiosity noun general
maraq curiosity noun general
özünə inamı olmama diffidence noun general
özünə vurulan egotist noun general
hüququnu özünə qaytarma exoneration noun general
yanğına qarşı firefighting noun general
maraq interest noun general
öz-özünə danışma mumble noun general
özünə vurğunluq narcism noun general
özünə vurulma narcism noun general
özünə vurğunluq narcissism noun general
özünə vurulma narcissism noun general
qarşı əsən külək noser noun general
böyük maraq passion noun general
öz-özünə xəyanət etmə self-betrayal noun general
özünə inamsızlıq self-distrust noun general
özünə hörmət self-esteem noun general
özünə hörmət etmə self-esteem noun general
öz-özünə sağalma self-healing noun general
öz-özünə sağaltma self-healing noun general
öz-özünə yaxşılaşma self-improvement noun general
özünə hörmət self-respect noun general
özünə hörmət etmə self-respect noun general
böyük maraq vehemence noun general
axına qarşı upstream noun general
maraq affinity noun general
dartınmaya qarşı aşqar antiseize additive noun general
tüstülənməyə qarşı aşqar antismoke additive noun general
aşınmaya qarşı aşqar antiwear additive noun general
öz-özünə oksidləşmə autooxidation noun general
neft məhsullarının öz-özünə ... oksidləşməsi autooxidation of petroleum products noun general
zəncirvarı öz-özünə alovlanma chain self-ignition noun general
yanğına qarşı sığorta fire insurance noun general
qarşı forepart noun general
qarşı front noun general
yanacaqların öz-özünə oksidləşməsi fuel autooxidation noun general
hərarətə qarşı möhkəmlik heat-resistance noun general
bədbəxt hadisələrə qarşı sığorta insurance against accidents noun general
qarşı tərəf opposite side noun general
ərpə qarşı inhibitor scaling inhibitor noun general
özünə inam self-confidence noun general
öz-özünə alovlanma self-ignition noun general
mənəvi maraq spiritual interest noun general
istiden öz-özünə alovlanma thermic self-ignition noun general
diş ağrısına qarşı dərman odontalgic noun medical
təyyarəni öz-özünə idarə edən cihaz autopilot noun aeronautics
gəminin qarşı tərəfini bəzəmə figurehead noun nautical
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead noun nautical
hava hücumuna qarşı istifadə olunan vasitələr anti-aircraft noun military
otun öz-özünə qızışması hay-heating noun agricultural
öz-özünə danışma babble noun general
maraq craze noun general
təpəlik yerdə tanka qarşı xəndək escarpment noun general
son dərəcə böyük maraq frenzy noun general
bir şeyə qarşı hədsiz istək mania noun general
özünə layiq bir yer niche noun general
özünə güvənmə presumption noun general
özünə qürrələnmə presumption noun general
özünə hörmət pride noun general
canlı orqanizmin xaricə qarşı reaksiyası reflex noun general
maraq savour noun general
ancaq özünə xas olma singularity noun general
qarşı tərəf opponent noun sport
maraq nöqtəsi hub noun figurative meaning
öz-özünə aşıq olmuş adam narcissus noun figurative meaning
öz-özünə vurulmuş adam narcissus noun figurative meaning
özünə inam assurance noun general
böyük maraq rage noun general
maraq stomach noun general
topu qarşı tərəfin qaytara bilməyəcəyi tərəfə vurma placement noun sport
maraq oyatmayan məqalə padding noun general
özünə arxayın olma cheek noun general
özünə güvənmə cheek noun general
özünə inanma cheek noun general
özünə qürrələnmə cheek noun general
özünə çəkmək absorb verb general
oyandırmaq arouse verb general
özünə çəkmək attract verb general
oyandırmaq bestir verb general
qarşı çıxmaq breast verb general
özünə gətirmək bring round verb general
özünə qaytarmaq bring round verb general
özünə gətirmək bring to verb general
özünə qaytarmaq bring to verb general
öz-özünə danışmaq burble verb general
qarşı durmaq confront verb general
qarşı-qarşıya qoymaq contrast verb general
qarşı çıxmaq counter verb general
özünə sakit yer tapmaq dig in verb general
oyandırmaq foment verb general
oyandırmaq incite verb general
maraq doğurmaq interest verb general
qarşı çıxmaq militate verb general
özünə yer tapmamaq moon verb general
öz-özünə danışmaq mumble verb general
öz-özünə danışmaq mussitate verb general
özünə yer eləmək nestle verb general
bir şeyə qarşı cəsarətlə müqavimət göstərmək outbrave verb general
özünə bəzək vermək plume verb general
özünə rövnəq vermək plume verb general
özünə qaytarmaq recover verb general
rəqibə qarşı kobudluq etmək rough verb general
rəqibə qarşı qabalıq etmək rough verb general
özünə bəzək vermək spruce verb general
öz- özünə danışmaq throat verb general
qarşı durmaq withstand verb general
oyandırmaq wake up verb general
qaydaya qarşı hərəkət etmək act against rules verb general
qarşı getmək act contrary verb general
özünə sui-qəsd etmək attempt suicide verb general
özünə haqq-hesab vermək be aware verb general
özünə hesabat vermək be aware verb general
maraq göstərmək be interested verb general
özünə haqq-hesab verməmək be unaware verb general
özünə gəlmək come to oneself verb general
öz-özünə danışmaq gabble verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
həyatda özünə yol açmaq make one's way in life verb general
öz-özünə deyinmək mutter to oneself verb general
özünə haqq-hesab verməmək not to realize verb general
qarşı durmaq oppose verb general
qarşı durmaq put up resistance verb general
özünə haqq-hesab vermək realize verb general
özünə qaytarmaq retrieve verb general
zülmə qarşı qalxışmaq rise against pressure verb general
maraq yaratmaq rouse interest verb general
qarşı-qarşıya oturmaq sit vis-a-vis verb general
özünə əziyyət verməmək spare oneself verb general
öz-özünə danışmaq speak to oneself verb general
acıqdan özünə yer tapmamaq spite and spurn verb general
oyandırmaq stir up verb general
özünə zəhmət vermək trouble oneself verb general
oyandırmaq wake verb general
hüququnu özünə qaytarmaq exonerate verb law
özünə oxşatmaq assimilate verb general
öz-özünə danışmaq babble verb general
oyandırmaq excite verb general
özünə cəlb etmək grow upon verb general
özünə çəkmək grow upon verb general
özünə rəva bilmək indulge verb general
özünə rəva görmək indulge verb general
maraq oyatmaq intrigue verb general
maraq yaratmaq intrigue verb general
oyandırmaq kindle verb general
özünə məkan salmaq nest verb general
bir-birinə qarşı qoymaq oppose verb general
qarşı çıxmaq resist verb general
qarşı durmaq resist verb general
qarşı durmaq revolt verb general
özünə bəzək vermək smarten verb general
öz-özünə altında danışmaq sputter verb general
oyandırmaq whet verb general
qarşı gəlmək stand out verb general
özünə gəlmək come round verb general
özünə gəlmək come to verb general
özünə gəlmək rally verb general
axına qarşı üzmək stem verb general
küləyə qarşı getmək stem verb general
özünə gəlmək unwind verb general
oyandırmaq waken verb figurative meaning
özünə yol açmaq wheedle verb figurative meaning
özünə tabe etmək bend verb general
maraq göstərmək care verb general
öz-özünə qulluq etmək help verb general
özünə gəlmək recover from verb general
özünə əziyyət vermək trouble verb general
özünə zəhmət vermək trouble verb general
özünə yol açmaq burst verb general
özünə yol açmaq weave verb general
özünə gəlmək wake verb general
özünə yol açmaq work verb general
özünə çəkə bilən absorbable adjective general
özünə çəkən absorbent adjective general
hava hücumuna qarşı anti-aircraft adjective general
din və ruhanilərə qarşı anticlerical adjective general
konstitusiya qarşı anticonstitutional adjective general
demokratiyaya qarşı antidemocratic adjective general
zəhərə qarşı antidotal adjective general
tanka qarşı anti-mechanized adjective general
militarizmə qarşı antimilitaristic adjective general
müharibəyə qarşı antiwar adjective general
özünə güvənən cocksy adjective general
özünə qürrələnən cocksy adjective general
özünə inamı olmayan diffident adjective general
maraq doğuran exciting adjective general
hüququ özünə qaytarılmış exonerate adjective general
nəmi özünə çəkən hygroscopic adjective general
rütubəti özünə çəkən hygroscopic adjective general
heç nəyə maraq göstərməyən incurious adjective general
maraq göstərən interested adjective general
maraq doğuran interesting adjective general
maraq doğuran intriguing adjective general
öz-özünə ehtimal edilən matter-of-course adjective general
diş ağrısına qarşı odontalgic adjective general
qarşı tərəfdə yerləşən opponent adjective general
özünə güvənnən presumptuous adjective general
özünə qürrələnən presumptuous adjective general
özünə arxayın olan self-assured adjective general
özünə güvənən self-assured adjective general
özünə inanan self-assured adjective general
özünə qürrələnən self-assured adjective general
özünə arxayın olan self-confident adjective general
özünə güvənən self-confident adjective general
özünə inanan self-confident adjective general
özünə qürrələnən self-confident adjective general
öz-özünə aydın olan self-evident adjective general
özünə arxalanan self-reliant adjective general
özünə inanan self-reliant adjective general
özü-özünə öyrənmiş self-taught adjective general
maraq doğurmayan uninspiring adjective general
maraq yaratmayan uninspiring adjective general
öz-özünə törəyən unpromted adjective general
qarşı alınmaz unstoppable adjective general
oksidləşməyə qarşı antioxidative adjective general
qarşı opposite adjective general
piyadaya qarşı antipersonnel adjective military
tanka qarşı anti-tank adjective military
özünə inanan assured adjective general
qarşı baffling adjective general
qarşı contrary adjective general
qarşı cross adjective general
maraq dolu curious adjective general
maraq doğuran juicy adjective general
xarici kəşfiyyat üçün maraq doğurmayan non-sensitive adjective general
özünə məxsus olan own adjective general
öz-özünə törəyən spontaneous adjective general
özünə xüsusi fikir verən well-groomed adjective general
özünə arxayın olan cock-sure adjective spoken language
özünə güvənən cock-sure adjective spoken language
özünə inanan cock-sure adjective spoken language
özünə qürrələnən cock-sure adjective spoken language
özünə güvənən assumptive adjective general
özünə qürrələnən bold adjective general
özünə güvənən chesty adjective general
özünə qürrələnən chesty adjective general
maraq doğuran curious adjective general
özünə güvənən positive adjective general
özünə inanan positive adjective general
öz-özünə automatically adverb general
öz-özünə inwardly adverb general
küləyə qarşı up-wind adverb general
qarşı against adverb general
axına qarşı against the current adverb general
xəstəliyə qarşı against the disease adverb general
işığa qarşı against the light adverb general
küləyə qarşı against the wind adverb general
qarşı contrary adverb general
qarşı-qarşıya front to front adverb general
öz-özünə in itself adverb general
öz-özünə independently adverb general
öz-özünə of oneself adverb general
qarşı-qarşıya opposite each other adverb general
öz-özünə to himself adverb general
qabaq-qarşı vis-a-vis adverb general
qarşı-qarşıya vis-a-vis adverb general
öz-özünə in private adverb general
özünə oneself pronoun general
öz-özünə oneself pronoun general
qarşı-qarşıya opposite preposition general
qarşı-qarşıya vis-a-vis preposition general
qarşı versus preposition sport
qarşı against preposition general
özünə yourself reflexive pronoun general
ballistik raketə qarşı Antiballistic Missile Ballistic phrases general
özünə inamsız olmaq be unsure of oneself phrases general
mayalanmaya qarşı tədbirlər birth control phrases general
özünə gəlmək bring oneself home phrases general
özünə gəlmək come to oneself phrases general
özünə quyu qazmaq cut one's own throat phrases general
özünə gətirmək drive home phrases general
ümumi maraq general interest phrases general
özünə gəlmək get one's breath phrases general
bir şeyə qarşı qərəzli olmaq have a prejudice against smth. phrases general
küləyə qarşı getmək have the wind in one's face phrases general
birinə qarşı iradı olmaq hold it against smb. phrases general
hər ehtimala qarşı just in case phrases general
hamının diqqətini özünə cəlb etmək make a spectacle of oneself phrases general
özünə rəva bilmək make bold with phrases general
özünə fikir vermək mind one's P's and Q's phrases general
öz-özünə deyinmək mutter to oneself phrases general
qarşılıqlı maraq mutual interest phrases general
maraq one's cup of tea phrases general
özünə quyu qazmaq pickle a rod for one's own back phrases general
özünə rəva bilməmək pinch oneself phrases general
özünə güvənən adam positive sort of man phrases general
özünə inanan adam positive sort of man phrases general
maraq doğuran provocative of curiousity phrases general
həyatda özünə yol açmaq push one's way phrases general
bir kəsə qarşı alçaqlıq etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı əclaflıq etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı nacinslik etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı alçaqlıq etmək queer the pitch for smb. phrases general