• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of özündən razı halda gülümsəmək (269 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
özündən razı olma complacency noun general
razı qalma delight noun general
razı olmama dissidence noun general
sərxoş halda maşın sürən sürücü drink-driver noun general
özündən bədgümanlıq egotism noun general
özündən böyüklər elder noun general
özündən getmə faint noun general
razı olmama falling-out noun general
özündən çıxma furiousness noun general
göy halda duza qoyma green-salting noun general
özündən toxuma guesswork noun general
özündən uydurma guesswork noun general
tez özündən çıxan adam hothead noun general
nizamsız halda tökülmüş şeylər huddle noun general
hər halda leastways noun general
təbii halda tapılan mədən nugget noun general
razı salma persuasion noun general
özündən razı olan prig noun general
pərakəndə halda satan retailer noun general
razı qalma satisfaction noun general
razı olma satisfaction noun general
özündən bədgüman olma self-admiration noun general
özünün özündən xoşu gəlmə self-admiration noun general
gic-gic gülümsəmək smirk noun general
özündən razı halda gülümsəmək smirk noun general
özündən getmə swoon noun general
saz halda saxlama upkeep noun general
öz-özündən induksiya əmələ gətirən makara reactor noun technical
özündən düzəltmə concoction noun general
özündən çıxma delirium noun general
özündən getmə insensibility noun general
razı olmama non-compliance noun general
özündən əvvəlki hər hansı bir şey predecessor noun general
bir şeyi dik halda saxlamaq üçün qurğu rack noun general
tez özündən çıxan adam wildcat noun general
özündən getmə stroke noun medical
razı olma readiness noun general
razı qalma content noun general
özündən düzəltmə coinage noun general
razı olmaq agree verb general
razı olmaq assent verb general
özündən kənar etmək brush aside verb general
özündən hoqqa çıxarmaq buffoon verb general
dilə tutub razı salmaq cajole verb general
yalvarıb razı salmaq cajole verb general
razı olmaq consent verb general
razı salmaq content verb general
razı olmamaq contest verb general
özündən düzəltmək cook up verb general
eyni şeyi müxtəlif halda göstərmək diversify verb general
özündən çıxartmaq exasperate verb general
özündən düzəltmək fantasticate verb general
özündən uydurmaq fantasticate verb general
gülümsəmək grin verb general
özündən çıxartmaq huff verb general
razı olmamaq impugn verb general
özündən çıxartmaq infuriate verb general
vahid halda birləşdirmək integrate verb general
razı etmək please verb general
razı salmaq please verb general
razı salmaq predispose verb general
özündən çıxarmaq rag verb general
acıqdan özündən çıxmaq rage verb general
razı olmamaq renunciate verb general
pərakəndə halda satmaq retail verb general
razı etmək satiate verb general
razı salmaq satiate verb general
razı etmək satisfy verb general
razı olmaq satisfy verb general
razı salmaq satisfy verb general
özündən çıxartmaq scandalise verb general
özündən razı halda gülümsəmək simper verb general
gülümsəmək smile verb general
istehza ilə gülümsəmək sneer verb general
dağınıq halda qaçmaq stampede verb general
pərakəndə halda qaçmaq stampede verb general
yalvarıb razı salmaq supplicate verb general
özündən getmək swoon verb general
özündən çıxmaq unsettle verb general
başmaqları da razı olmaq agree entirely verb general
özündən narazı olmaq be dissatisfied with oneself verb general
büsbütün razı olmaq be perfectly satisfied verb general
razı qalmaq be pleased verb general
razı qalmaq be satisfied verb general
bəxtindən razı olmaq be satisfied with one's fate verb general
özündən acığı gəlmək be vexed with oneself verb general
razı görünmək look pleased verb general
razı salmaq meet the wishes verb general
özündən kənar etmək push aside verb general
özündən razı olmaq self-satisfied: be self-satisfied verb general
göz yaşları içində gülümsəmək smile through one's tears verb general
özündən qondarmaq tell stories verb general
özündən uzaqlaşdırmaq banish verb general
sevincdən gülümsəmək beam verb general
özündən düzəltmək coin verb general
özündən çıxmaq fire up verb general
özündən qondarmaq invent verb general
özündən çıxartmaq madden verb general
özündən çıxartmaq spite verb general
dağınıq halda uzanıb getmək straggle verb general
dağınıq halda yerləşmək straggle verb general
özündən çıxartmaq vex verb general
razı salmaq win verb general
özündən razı olmaq preen verb figurative meaning
etinasız bir halda keçib getmək brush verb general
razı etmək incline verb general
razı etmək ply verb general
özündən quraşdırmaq weave verb general
özündən toxumaq weave verb general
özündən uydurmaq weave verb general
özündən düzəltmək cook verb general
razı olmamaq balk verb general
qıvrılmış halda yatmaq huddle verb general
razı amused adjective general
razı appreciative adjective general
özündən razı bumptious adjective general
özündən razı olan complacent adjective general
razı concordant adjective general
razı contented adjective general
özündən razı olan coxcombical adjective general
özündən çıxmış ecstatic adjective general
özündən çıxmış enraged adjective general
özündən çıxardılmış exasperated adjective general
tez özündən çıxan excitable adjective general
tez özündən çıxan fractious adjective general
özündən çıxmış frenzied adjective general
özündən çıxmış furious adjective general
tez özündən çıxan heady adjective general
tez özündən çıxan hotheaded adjective general
tez özündən çıxan irascible adjective general
özündən razı opinionated adjective general
olduqca özündən bədgüman opinionated adjective general
çox razı overjoyed adjective general
özündən bədgüman overweening adjective general
tamamilə silahlanmış halda panoplied adjective general
razı pleased adjective general
özündən razı olan priggish adjective general
özündən razı self-satisfied adjective general
özündən razı olan smug adjective general
özündən bədgüman olan snooty adjective general
özündən getmiş unconscious adjective general
bir şeyə razı olan willing adjective general
razı willing adjective general
razı satisfied adjective general
özündən məmnun self-satisfied adjective general
tez özündən çıxan hair-trigger adjective spoken language
özündən çıxan ornery adjective spoken language
razı agreeable adjective general
həvəslə razı olan game adjective general
razı happy adjective general
tez özündən çıxan hot-blooded adjective general
tez özündən çıxan hot-spirited adjective general
tez özündən çıxan inflammable adjective general
özündən razı olan jaunty adjective general
nadir halda təsadüd edilən scarce adjective general
nadir halda təsadüd olunan scarce adjective general
kefli halda screwed adjective general
tez özündən çıxmayan unimpulsive adjective general
özü-özündən çıxan volunteer adjective general
tez özündən çıxan warm adjective figurative meaning
özündən bədgüman bold adjective general
tez özündən çıxan explosive adjective general
sərbəst halda familiary adjective general
özündən çıxmış wild adjective general
dalğın halda absent-mindedly adverb general
fikirli halda absent-mindedly adverb general
huşsuz halda absent-mindedly adverb general
unutqan halda absent-mindedly adverb general
hər halda anyhow adverb general
razı bir tərzdə approvingly adverb general
sərxoş halda boozily adverb general
məsum bir halda chastely adverb general
narazı halda disapprovingly adverb general
bihuş halda dizzily adverb general
yuxulu halda dreamily adverb general
əsəbi halda excitedly adverb general
inadcıl halda fastidiously adverb general
gücdən düşmüş halda feebly adverb general
taqətsiz halda feebly adverb general
çirkli halda filthily adverb general
kirli halda filthily adverb general
qorxunc bir halda formidably adverb general
vahiməli bir halda formidably adverb general
şişirdilmiş halda fulsomely adverb general
könülsüz halda grudgingly adverb general
məsud halda happily adverb general
xoşbəxt halda happily adverb general
hər halda however adverb general
hövsələsiz bir halda impatiently adverb general
səbirsiz bir halda impatiently adverb general
əsəbi halda irritably adverb general
şən halda merrily adverb general
acınacaqlı halda miserablely adverb general
əsəbi halda nervously adverb general
hər halda nevertheless adverb general
hər halda nonetheless adverb general
keyləşmiş halda numbly adverb general
xoşagəlməyəcək bir halda obnoxiously adverb general
digər halda otherwise adverb general
hərəkətsiz halda stock-still adverb general
qaşqabaqlı bir halda sulkily adverb general
hər halda though adverb general
halda subject to adverb general
əks halda otherwise adverb general
hər halda anyway adverb general
en yaxşı halda at best adverb general
hər halda in any case adverb general
yaxşı halda in good state adverb general
bu halda in this moment adverb general
bu halda in this time adverb general
nadir halda not often adverb general
nadir halda rarely adverb general
indiki halda under present circumstances adverb general
qəribə bir halda capriciously adverb general
ölümcül halda deadly adverb general
ümidsiz halda desperately adverb general
narahat halda distractedly adverb general
dalğın halda dreamily adverb general
ölü halda flatly adverb general
ədəbsiz halda frivolously adverb general
təhqir edici bir halda obnoxiously adverb general
nizamsız halda promiscuously adverb general
səliqəsiz halda promiscuously adverb general
huşsuz halda vaguely adverb general
laqeyd halda vaguely adverb general
özündən razı bir halda vainly adverb general
özündən razı bir tərzdə vainly adverb general
hövsələsiz halda hastily adverb general
başqa halda otherwise adverb general
belə olmayan halda otherwise adverb general
o halda then adverb general
hər halda however conjunction general
hər halda nevertheless conjunction general
bir halda ki now conjunction general
hər halda yet conjunction general
-dığı halda whilst conjunction general
bir halda ki as conjunction general
halda when conjunction general
bir halda ki when conjunction general
hər halda at any hand phrases general
lap pis halda at the worst phrases general
gülümsəmək break into grin phrases general
özündən getmə fainting fit phrases general
özündən çıxmaq fly off the handle phrases general
özündən çıxmaq foam at the mouth phrases general
heç nədən ötrü özündən çıxmaq get wrong over nothing phrases general
gülümsəmək give a grin phrases general
coşub özündən çıxma gust of rage phrases general
tələsik halda in a hurry phrases general
hər cür halda just in case phrases general
özündən çıxmaq loose hair phrases general
özündən çıxmaq lose one's temper phrases general
hər halda on any hand phrases general
bir kəsi özündən çıxartmaq put smb. out phrases general
mənasız yerə özündən çıxmaq quarrel with one's own shadow phrases general
özündən çıxmaq rip and tear phrases general
özündən çıxmaq show hackles phrases general
özündən muğayat ol take care phrases general
özündən çıxartmaq take the mickey out of phrases general
özündən demək talk big phrases general
özündən bədgüman olmaq think much of phrases general
razı olmamaq withhold one's consent phrases general
özündən çıxmaq lose one's wool phrases spoken language
özündən razı too big for one's boots phrases spoken language
özündən razı tip wise guy phrases spoken language
gəminin alt hissəsinin normal halda suya nə qədər batdığını göstərən xətt water line phrases nautical
bir halda ki as far as phrases general
bir halda ki far off phrases general
bir halda ki in so far as phrases general