• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of ümumi səsvermə hüququ (197 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ümumi aggregate noun general
özünüidarə hüququ autonomy noun general
ilkinlik hüququ birthright noun general
birincilik hüququ birthright noun general
vətəndaşlıq hüququ civics noun general
ümumi otlaq commonage noun general
ümumi şəkil contour noun general
ümumi təsəvvür contour noun general
müəlliflik hüququ copyright noun general
ümumi yataqxana dormitory noun general
ümumi şəkil form noun general
səsvermə hüququ franchise noun general
ümumi zibilxana melee noun general
ümumi şəkil outline noun general
patent hüququ patentright noun general
səsvermə polling noun general
təhkimçilik hüququ serfdom noun general
ümumi şəkil shape noun general
ümumi istifadə otağı sitting-room noun general
pyesi səhnəyə qoyma hüququ stage-right noun general
səsvermə hüququ suffrage noun general
səsvermə vote noun general
səsvermə voting noun general
ümumi yataqxana dorm noun general
ümumi daxili məhsul gross domestic product noun general
əfvi-ümumi amnesty noun general
cinayət hüququ criminal law noun general
inhisar hüququ exclusive rights noun general
səs hüququ franchise noun general
əfvi-ümumi free pardon noun general
hamı üçün əfvi-ümumi general amnesty noun general
ümumi keyidici general anaesthetic noun general
ümumi iclas general meeting noun general
ümumi tətil general strike noun general
ümumi görünüş general view noun general
ümumi hasil grand total noun general
mühakimə hüququ jurisdiction noun general
qanunvericilik hüququ legislative right noun general
inhisar hüququ monopoly noun general
patent hüququ patent-right noun general
səsvermə kabinəsi polling booth noun general
ümumi ayaqyolu public convenience noun general
veto hüququ right of veto noun general
seçki hüququ suffrage noun general
ümumi hasil sum total noun general
ümumi məbləğ sum total noun general
ümumi resirkulyasiya summary recirculation noun general
icarə hüququ tenant right noun general
məhsulun ümumi həcmi total volume of output noun general
toxunulmazlıq hüququ immunity noun law
mülkiyyət hüququ təsdiqləyən sənəd title-deed noun law
gəmidə komanda heyətinin yeyib-içməsi və əylənməsi üçün ümumi otaq wardroom noun nautical
toxunulmazlıq hüququ extraterritoriality noun diplomatic
səsvermə ballot noun general
ümumi ehtiyat bank noun general
vətəndaşlıq hüququ citizenship noun general
ümumi otlaq common noun general
ədalət hüququ equity noun general
kirayə vermə hüququ almış kinoteatr sahibi exhibitor noun general
ümumi giriş introduction noun general
mülkiyyət hüququ ownership noun general
patent hüququ patent noun general
mülkiyyət hüququ property noun general
səsvermə zamanı tələb olunan minimum say quota noun general
gizli səsvermə secret ballot noun general
ümumi məna hang noun spoken language
otlaq hüququ herbage noun law
vətəndaşlıq hüququ olmama incapacity noun law
vətəndaşlıq hüququ olmama incompetence noun law
ümumi məbləğ və onun faizi amount noun book-keeping
gizli səsvermə ballot noun general
ümumi iş cause noun general
birgə istifadə hüququ common noun general
elliklə istifadə hüququ common noun general
ümumi məna drift noun general
ümumi yerlər generality noun general
ümumi fond pool noun general
funt hesabı ilə ümumi çəki poundage noun general
ümumi məzmun tenor noun general
ümumi sorğu quiz noun American
ümumi məlumat minute noun general
səsvermə poll noun general
ümumi mühit tone noun general
ümumi şərait tone noun general
səsvermə hüququ vote noun general
sərnişinlərin və yüklərin keçiddən daşınması və ona görə haqq alınma hüququ ferry noun law
mülkiyyət hüququ title noun law
mülkiyyət hüququ verən sənəd title noun law
əfv ümumi grace noun general
müəllif hüququ copyright noun computer
çıxış etmək hüququ floor noun general
ümumi biliklər outlook noun general
ümumi şəkil set noun general
ümumi təsvir set noun general
ümumi kütləyə çevirmək conglomerate verb general
ümumi kütləyə çevrilmək conglomerate verb general
səsvermə hüququndan məhrum etmək disfranchise verb general
seçki hüququ vermək enfranchise verb general
ümumi bir nəticəyə gəlmək generalise verb general
ümumi qiyməti olmaq gross verb general
vətəndaşlıq hüququ vermək naturalise verb general
vətəndaşlıq hüququ vermək naturalize verb general
əfvi-ümumi vermək amnesty verb general
əfvi-ümumi istəmək appeal for amnesty verb general
səsvermə keçirmək take a vote verb general
toxunulmazlıq hüququ vermək immunise verb law
hüququ vermək cede verb general
hüququ bərpa etmək reinvest verb general
hüququ müdafiə etmək right verb general
ümumi şəkildə istifadə etmək sketch verb general
ümumi cizgilərlə göstərmək outline verb figurative meaning
əleyhinə səsvermə yolu ilə rədd etmək negative verb general
ümumi blanket adjective general
ümumi collective adjective general
ümumi common adjective general
ümumi commonplace adjective general
ümumi consolidated adjective general
səsvermə hüququ olan constituent adjective general
səsvermə hüququna malik constituent adjective general
ümumi həddi olan coterminous adjective general
ümumi hüdudu olan coterminous adjective general
ümumi countrywide adjective general
hüququ özünə qaytarılmış exonerate adjective general
ümumi general adjective general
ümumi səciyyəli general adjective general
ümumi generic adjective general
ümumi joint adjective general
ödəmə üçün möhlət hüququ verən moratory adjective general
ümumi overall adjective general
hüququ olmayan rightless adjective general
ümumi şəkildə sketchy adjective general
ümumi total adjective general
ümumi universal adjective general
səsvermə voting adjective general
ümumi corporate adjective general
vətəndaşlıq hüququ olmayan incompetent adjective general
ümumi qaydaya müvafiq olmayan non-standard adjective linguistic
mənşəyi ümumi olan cognate adjective general
ümumi global adjective general
ümumi mixed adjective general
ümumi net adjective general
təqaüd almağa hüququ olan pensionable adjective general
ümumi united adjective general
bir şeydən istifadə etmək hüququ olan welcome adjective general
ümumi collaborative adjective general
ümumi epidemic adjective medical
ümumi mərkəzi olmayan eccentric adjective mathematics
müvafiq hüququ olan certified adjective general
ümumi gross adjective general
ümumi public adjective general
ümumi razılıqla by common consent adverb general
ümumi səylə by common efforts adverb general
ümumi cəmi grand total adverb general
ümumi əsasla on a universal basis adverb general
ümumi cəmi sum total adverb general
hava yolu ilə aparılan poçtun funt hesabı ilə ümumi çəkisi air-mail poundage phrases general
ümumi yeməkxana coffee room phrases general
ümumi təhlükəsizlik collective security phrases general
ümumi maraqlar common interest phrases general
ümumi otaq common room phrases general
cinayət hüququ criminal law phrases general
öz partiyasının əleyhinə səsvermə cross voting phrases general
seçki hüququ election law phrases general
ümumi maraq general interest phrases general
ümumi təyinatlı general purpose phrases general
ümumi qərargah General Staff phrases general
ümumi tətil general strike phrases general
ümumi məbləğ gross amount phrases general
ümumi gəlir gross income phrases general
ümumi məhsul gross output phrases general
ümumi gəlir gross proceeds phrases general
ümumi gəlir income gross phrases general
səsvermə kabinəsi polling booth phrases general
səsvermə günü polling day phrases general
səsvermə məntəqəsi polling station phrases general
səsvermə hüququ almaq qualify for the vote phrases general
mühacirət hüququ right of expatriation phrases general
varis olmaq hüququ right to succeed phrases general
ümumi şəkildə istifadə etmək sketch out phrases general
Ümumi bazar The Common Market phrases general
ümumi dəyər total amount phrases general
ümumi məbləğ total amount phrases general
ümumi dəyər total cost phrases general
ümumi məbləğ total cost phrases general
ümumi seçki hüququ universal suffrage phrases general
ümumi səsvermə hüququ universal suffrage phrases general
adbaad səsvermə yeas and nays phrases general
meşədə azad ov etmə hüququ frank chase phrases law
ümumi cazibə qüvvəsi universal gravitation phrases physics
yarışda iştirak etmək hüququ əldə etmək qualify for the entry phrases sport
ümumi balans balance sheet phrases economy
ümumi öd axacağı common bile duct phrases anatomical
ümumi qrammatika general grammar phrases scientific
ümumi hərbi mükəlləfiyyət universal service phrases military
ümumi isim common name phrases grammatical
ümumi isim common noun phrases grammatical
ümumi seçkilər general elections plural general
vero