• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of ğzərbğycğn rğspubliğğsının qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsi (283 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
məcburi razılıq acquiescence noun general
var-dövlət affluence noun general
qüdrətli təsiri olan dövlət ascendancy noun general
muxtar dövlət autonomy noun general
savaşan dövlət belligerent noun general
var-dövlət bequest noun general
qaçqın bolter noun general
böyük dövlət möhürü broadseal noun general
kino işləri cinema noun general
dairə üzrə hərəkət circuity noun general
dövlət commonwealth noun general
satış üzrə müvəkkil distributor noun general
iki ixtisas üzrə birinci dərəcəli diplom double-first noun general
məcburi çıxartma eviction noun general
dövlət xəzinəsi exchequer noun general
könüllü və ya məcburi olaraq öz vətənindən getmə expatriation noun general
qaçqın fly-away noun general
qaçış üzrə yarış foot-race noun general
qaçqın fugitive noun general
faizli dövlət kağızlarının sahibi fundholder noun general
mədə-bağırsaq xəstəliyi üzrə həkim gastrologist noun general
mədə-bağırsaq xəstəliyi üzrə mütəxəssis gastrologist noun general
ev işləri housewifery noun general
ev işləri housework noun general
dövlət kingdom noun general
var-dövlət luxury noun general
metal işləri görən adam metallurgist noun general
dağ-mədən işləri mining noun general
təyinatı üzrə xərcləməmə misappropriation noun general
dövlət idarələrində səriştəsizlik misgovernment noun general
dövlət statusu nationhood noun general
bitərəf dövlət neutral noun general
dövlət məmuru office-bearer noun general
var-dövlət opulence noun general
parlamentli dövlət sistemi parliamentarism noun general
xırda təmir işləri görən patcher noun general
dövlət qulluqçusu place-holder noun general
dövlət profusion noun general
dövlət realm noun general
qaçqın refugee noun general
mal-dövlət riches noun general
dövlət richness noun general
qaçqın runaway noun general
dövlət xadimi statesman noun general
güclü dövlət superpower noun general
qüvvətli dövlət superpower noun general
itirilmiş əşyalar üzrə agent tracer noun general
vergi verən dövlət tributary noun general
idman yerişi üzrə yarış walking-race noun general
var-dövlət wealth noun general
əl işləri üçün zənbil work-basket noun general
əl işləri stolu work-table noun general
güclü dövlət worldly-power noun general
önəmli dövlət worldly-power noun general
mal-dövlət belongings noun general
dövlət çevrilişi coup d'etat noun general
ailə işləri domestic affairs noun general
federativ dövlət federal state noun general
dövlət qurumları government bodies noun general
dövlət inhisarı government monopoly noun general
dövlət xəyanəti high treason noun general
dövlət himni national anthem noun general
dövlət borcu national debt noun general
Dövlət gerbi National Emblem noun general
dövlət quruluşu political system noun general
dövlət polity noun general
ailə işləri private affairs noun general
mal-dövlət property noun general
bərpaçılıq işləri restoration work noun general
var-dövlət riches noun general
dövlət katibi Secretary of State noun general
dövlət hakimiyyəti State authority noun general
dövlət bankı State bank noun general
dövlət canisi state criminal noun general
Dövlət gerbi State Emblem noun general
dövlət bayrağı State flag noun general
dövlət sərhədi State frontier noun general
dövlət təsisatı State institution noun general
dövlət istiqrazı state loan noun general
dövlət hakimiyyəti State power noun general
dövlət xəzinəsi state treasury noun general
dövlət cinayəti treason noun general
tələbat üzrə dayanacaq way station noun American
1 mil məsafəyə qaçış üzrə idmançı miller noun sport
sayt üzrə məsul webmaster noun computer
dövlət nəzarətinin azaldılması deregulation noun political
elektrik işləri üzrə ləvazimat armature noun general
ev işləri char noun general
ev işləri chore noun general
torpaq işləri earthwork noun general
bir qrup dövlət arasında dostluq sazişi entente noun general
dövlət estate noun general
qazıntı işləri excavation noun general
qılıncbazlıq üzrə məşqçi fencer noun general
feodalizm tarixi üzrə mütəxəssis feudalist noun general
ev işləri homecraft noun general
var-dövlət money-bag noun general
dövlət purse noun general
ağır məcburi əmək slavery noun general
dövlət state noun general
itmiş əşyalar üzrə sorğu tracer noun general
dövlət xəzinəsi treasury noun general
hamiliyi icra edən dövlət trustee noun general
qəyyumluğu icra edən dövlət trustee noun general
görülmüş işləri qeyd etmə dəftəri work-book noun general
mülki işlər üzrə mühəndis civil engineer noun general
dövlət vəsaitinə nəzarət edən adam watchdog noun American
kəşfiyyat işləri exploration noun geological
inzibati-təsərrüfat işləri housekeeping noun military
həvəsləndirici dövlət mükafatı bounty noun general
şərqdə dövlət şurası divan noun general
partlatma işləri mütəxəssisi fireman noun general
dövlət fortune noun general
var-dövlət gold noun general
var-dövlət substance noun general
dövlət əmlakı treasury noun general
dövlət tin noun spoken language
var-dövlət worth noun archaism
dövlət tərəfindən verilən mükafatlar honour noun general
dövlət maşını apparatus noun general
dövlət quruluşu order noun general
dövlət power noun general
dövlət aparatı apparatus noun general
var-dövlət pile noun spoken language
boks üzrə görüş go noun general
məcburi güzəştə getmək capitulate verb general
kateqoriyalar üzrə müəyyənləşdirmək categorise verb general
müəyyən marşrut üzrə üzmək cruise verb general
var-dövlət içində üzmək luxuriate verb general
dövlət mülkiyyətinə çevirmək nationalise verb general
dövlət mülkiyyətinə çevirmək nationalize verb general
dairə üzrə hərəkət etmək orbit verb general
nümunə üzrə hazırlamaq pattern verb general
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit verb general
dövlət təşkil etmək form a government verb general
var-dövlət qazanmaq make a fortune verb general
dövlət qazanmaq make fortune verb general
əvəzçilik üzrə işləmək pluralize verb general
işləri cabaca etmək put matters straight verb general
yerdəyişmə işləri aparmaq reshuffle verb general
məcburi yerə enmək crash-land verb aeronautics
məcburi yerə enmək force-land verb aeronautics
məcburi yerə oturmaq force-land verb aeronautics
ev işləri görmək char verb general
işləri qaydasına salmaq mend verb general
sona çatmaq üzrə olmaq near verb general
konkidə qaçmaq üzrə yarışda iştirak etmək skate verb general
rabitə sahəsi üzrə zabit işləmək liaise verb military
işləri yoluna qoymaq clinch verb general
assosiasiya üzrə əlaqə yaratmaq cluster verb general
iddia üzrə etiraz etmək plead verb general
torpaq işləri aparmaq excavate verb general
torpaq işləri görmək excavate verb general
evlənmək yolu ilə var-dövlət əldə etmək marry verb general
hazırlıq işləri görmək arrange verb general
məcburi olaraq təyyarəni suya endirmək ditch verb general
qazıntı işləri aparmaq excavate verb geological
sənədlər üzrə pul almaq collect verb finance
qurtarmaq üzrə olmaq waste verb general
məcburi coercive adjective general
məcburi compulsive adjective general
məcburi compulsory adjective general
məcburi constrained adjective general
məcburi olmayan dispensable adjective general
seçki üzrə olan elective adjective general
məcburi essential adjective general
qeyri-məcburi facultative adjective general
məcburi forced adjective general
dövlət governmental adjective general
məcburi obligatory adjective general
məcburi obliging adjective general
dövlət xadimi kimi statesmanlike adjective general
dövlət xadiminə yaraşan statesmanlike adjective general
məcburi stringent adjective general
adəti üzrə traditional adjective general
məcburi olmayan unrequired adjective general
qaçqın fugitive adjective general
qeyri-məcburi non-obligatory adjective general
qeyri-məcburi optional adjective general
dövlət state adjective general
dairə üzrə fırlanan circular adjective general
smeta üzrə olan estimated adjective general
məcburi olmayan facultative adjective general
məcburi irremissible adjective general
dövlət national adjective general
müəyyən bir sahə üzrə geniş biliyə malik olan well-read adjective general
məcburi binding adjective general
dövlət başçısı executive adjective American
artma üzrə ascending adjective computer
azalma üzrə descending adjective computer
dövlət public adjective general
adət üzrə commonly adverb general
məcburi olmadan facultatively adverb general
məcburi forcible adverb general
məcburi surətdə forcibly adverb general
adət üzrə generally adverb general
adəti üzrə ordinarily adverb general
adəti üzrə typically adverb general
aidiyyəti üzrə accordingly adverb general
konstitusiya üzrə according to the constitution adverb general
qayda üzrə as a rule adverb general
bütün bəndlər üzrə at all points adverb general
bütün bəndlər üzrə at every point adverb general
bir kəsin tələbi üzrə at smb.'s request adverb general
əmr üzrə by order adverb general
hüquq üzrə by right adverb general
cədvəl üzrə on schedule adverb general
üzrə according to preposition general
işləri əla getmək do nicely preposition general
aidiyyəti üzrə according to preposition general
analogiya üzrə by analogy with preposition general
üzrə in accordance with preposition general
üzrə on the point of preposition general
üzrə to preposition general
bufer dövlət buffer state phrases general
dövlət xidməti civil service phrases general
cinayət işləri üzrə vəkil crown lawyer phrases general
ev işləri domestic service phrases general
Orta Şərq üzrə İqtisadi Komissiya European Commission for the Middle East phrases general
icraiyyə komitəsi executive committee phrases general
BMT-in ərzaq və kənd təsərrüfatı üzrə təşkilatı Food and Agricultural Association phrases general
Gömrük Tarifləri və Ticarət üzrə Əsas Saziş General Agreement on Tariffs and Trade phrases general
işləri sülh yolu ilə qaydaya salmaq hold out the oliver branch phrases general
dövlət başçıları arasında birbaşa telefon əlaqəsi hot line phrases general
dövlət başçıları arasında birbaşa teletayp əlaqəsi hot line phrases general
qarət edilmiş mal-dövlət ill-gotten wealth phrases general
ev işləri indoor occupation phrases general
ev işləri ilə məşğul olmaq keep house phrases general
var-dövlət xatirinə bir kəslə evlənmək marry smb. for a fortune phrases general
dövlət himni national anthem phrases general
dövlət nişanı national markings phrases general
qonşu dövlət neighbour state phrases general
bütün işləri korlamaq play old gooseberry phrases general
müharibədən sonrakı bərpa işləri postwar re-construction phrases general
müharibədən sonrakı yenidənqurma işləri postwar re-construction phrases general
kiçik dövlət möhürü privy seal phrases general
dövlət borcu public debt phrases general
dövlət istiqrazı public loan phrases general
dövlət himayəçisi Public Trustee phrases general
məcburi toy shotgun wedding phrases general
kiçik dövlət small power phrases general
dövlət mülkiyyəti state ownership phrases general
dövlət polisi state police phrases general
əmək haqqı məsələləri üzrə komissiya Trade Board phrases general
Birləşmiş Krallığın dövlət bayrağı Union Flag phrases general
Birləşmiş Krallığın dövlət bayrağı Union Jack phrases general
məcburi köçkün internally displayed persons phrases general
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı United Nations High Commissioner for Refugees phrases general
АzərbĞ°ycĞ°n Rеspubliкаsının qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsi State Committee of Republic of Azerbaijan for Refugees and IDPs phrases general
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi State Committee for City Building and Architecture phrases general
Dövlət Gömrük Komitəsi State Customs Committee phrases general
Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi State Committee for Family Women and Children Affairs phrases general
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi State Committee for Work with Religious Organizations phrases general
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi State Property Issues Committee phrases general
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi State Land and Cartography Committee phrases general
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi State Committee on Work with Diaspora phrases general
Standartlaşdırma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi State Committee on Standardization Metrology and Patents phrases general
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi State Committee for Securities phrases general
Dövlət Miqrasiya Xidməti State Migration Service phrases general
Dövlət Sərhəd Xidməti State Border Service phrases general
Dövlət Sərhəd Xidməti Border Guard phrases general
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi State Agency on Alternative and Renewable Energy Sources phrases general
Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi State Procurement Agency phrases general
Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası State Civil Aviation Administration phrases general
Dövlət Dəniz Administrasiyası State Maritime Administration phrases general
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu State Social Protection Fund phrases general
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya Civil Service Commission under the President of the Republic of Azerbaijan phrases general
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti State Oil Company of Azerbaijan Republic phrases general
Dövlət Neft Fond State Oil Fund phrases general
Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi State Committee on Affairs with Azerbaijanians Living Abroad phrases general
Dövlət Müstəqilliyi Günü Day of State Independence phrases general
Dövlət Məşğulluq Xidməti State Employment Service phrases general
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası The State Students Admission Commission phrases general
işləri tərsinə etmək put the cart before the horse phrases general
işləri tərsinə etmək topsy-turvy: do things topsy-turvy phrases general
beysbol üzrə ABŞ-ın illik yarışı world series phrases American
dövlət ittihamçısı public prosecutor phrases law
dövlət çevrilişi coup d'etat phrases french
istiqraz vərəqəsi üzrə kreditor bond creditor phrases finance
istiqraz vərəqəsi üzrə borc bond debt phrases finance
dövlət tərəfindən verilən medallar honours plural general
dövlət tərəfindən verilən rütbələr honours plural general
Dövlət Statistika Komitəsi State Statistics Committee plural general