• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of şəxs əvəzliyi (106 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ruhani şəxs cleric noun general
əmanət etibar olunmuş şəxs depositary noun general
ruhani şəxs ecclesiastic noun general
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower noun general
imtiyazlardan istifadə edən şəxs exempt noun general
saxtakarlıq edən şəxs forger noun general
vəzifəli şəxs functionary noun general
yaxşı tərbiyəli şəxs gentleman noun general
fermanı idarə edən şəxs granger noun general
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher noun general
müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş şəxs half-breed noun general
edamı icra edən şəxs hanger noun general
məlumat verən şəxs informant noun general
azad edən şəxs liberator noun general
hökmdarına sadiq olan şəxs loyalist noun general
öz ağasına sadiq olan şəxs loyalist noun general
işə nəzarət edən şəxs manager noun general
gecə vaxtı cinayət törədən şəxs moonlighter noun general
danışıqlarda iştirak edən şəxs negotiator noun general
namizədi irəli sürən şəxs nominator noun general
vəzifəyə təyin edən şəxs nominator noun general
öhdəçilik verən şəxs obligator noun general
adamincidən şəxs offender noun general
təhqir edən şəxs offender noun general
vəzifəli şəxs office-bearer noun general
məsul şəxs officer noun general
rəsmi şəxs official noun general
kənar şəxs outsider noun general
qrupa aid olmayan şəxs outsider noun general
şəxs person noun general
vəzifəli şəxs place-holder noun general
təklif irəli sürən şəxs proposer noun general
naməlum şəxs stranger noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
arzulanmaz şəxs undesirable noun general
naməlum şəxs unknown noun general
zaminlik verən şəxs warrantor noun general
zəmanət verən şəxs warrantor noun general
ən pis şəxs worst noun general
şəxs character noun general
katorqaya məhkum şəxs convict noun general
şəxs individual noun general
hüquqi şəxs juridical person noun general
yuridik şəxs juridical person noun general
vəzifəli şəxs official noun general
şəxs personage noun general
xüsusi şəxs private person noun general
yüksəkvəzifəli şəxs Very Important Person noun general
başqa dövlətlərlə müqaviləyə imza atan şəxs cosignatory noun law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə qol çəkən şəxs cosignatory noun law
zəmanət verən şəxs guarantor noun law
zəmanətçi kimi məhkəməyə çağırılan şəxs vouchee noun law
işarə əvəzliyi demonstrative pronoun noun grammatical
sual əvəzliyi interrogative pronoun noun grammatical
şəxs əvəzliyi personal pronoun noun grammatical
şəxs persona noun Latin
nifrətə layiq şəxs aversion noun general
üzərinə öhdəlik götürən şəxs engager noun general
aşpazlıq mədəniyyətini öyrənən şəxs gastrologist noun general
fitnə-fəsad törədən şəxs hatcher noun general
əsas iştirak edən şəxs hero noun general
inzibati vəzifə tutan şəxs lord noun general
şəxs və ya yer adının təhrif edilməsi misnomer noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth noun general
titulu olan şəxs nobleman noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee noun general
borcu olan şəxs obligator noun general
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant noun general
qanuna zidd elan edilmiş təşkilat və yax şəxs outlaw noun general
qanundan kənar elan edilmiş şəxs və ya təşkilat outlaw noun general
özgənin sözlərini təkrar edən şəxs parrot noun general
bir neçə vəzifəni birdən daşıyan şəxs pluralist noun general
qorxu törədən şəxs terror noun general
tədris müəssisəsini bitirmiş şəxs graduate noun American
təkrar seçilən şəxs holdover noun American
asayişi pozan şəxs peace-breaker noun law
böyük şəxs high-hat noun figurative meaning
şəxs factor noun general
vəzifədə birinci il olan şəxs freshman noun general
zamin olan şəxs guarantee noun general
şeirifin vəzifəsini icra edən şəxs marshal noun general
teleradioda verilişlərə nəzarət edən şəxs monitor noun general
naməlum şəxs obscurity noun general
iştirak edən şəxs person noun general
iştirak edən şəxs personage noun general
sahibi olmayan əmlaka yiyə durmuş şəxs occupant noun law
nəzarət altında olan şəxs case noun general
kənar şəxs outlier noun general
fiziki şəxs person noun law
şəxs head noun general
rəy verən şəxs reference noun general
zəmanət verən şəxs reference noun general
xidmət göstərən şəxs tender noun general
şəxs character noun general
naməlim bir şəxs some adjective general
şəxs personal adjective grammatical
naməlum şəxs one pronoun general
yüksəkvəzifəli şəxs VIP abbreviation general
vacib şəxs someone indefinite adverb general
sual əvəzliyi interrogative pronoun phrases general
hüquqi şəxs juridical person phrases general
şəxs əvəzliyi personal pronouns phrases grammatical
toxunulmaz şəxs persona grata phrases Latin
arzuolunmaz şəxs persona non grata phrases Latin
ağır işlə məşğul olan şəxs galley slave phrases general
müəmmalı şəxs unknown quantity phrases general
vero