• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of şeirifin vəzifəsini icra edən şəxs (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ixtisar edən abbreviator noun general
ləğvedilməni müdafiə edən abolitionist noun general
zina edən kişi adulterer noun general
zina edən qadın adulteress noun general
macəra edən qadın adventuress noun general
amputasiya edən amputator noun general
antologiya tərtib edən anthologist noun general
rəsmi qiymət təyin edən appraiser noun general
iddia edən aspirant noun general
tələb edən aspirant noun general
hücum edən assailant noun general
atom müharibəsini təbliğ edən atomaniac noun general
hücum edən attacker noun general
müşayiət edən attendant noun general
ziyafətdə iştirak edən qonaq banqueter noun general
cinsi əlaqəyə təşviq edən bedroom noun general
hamilik edən benefactor noun general
hamilik edən qadın benefactress noun general
vəsiyyət edən bequeather noun general
seks qaydalarına nəzarət edən qanun blue-law noun general
kömək edən booster noun general
kataloq tərtib edən cataloguer noun general
kataloq tərtib edən cataloguist noun general
zərb edən chaser noun general
pedikür edən qadın chiropodist noun general
zərb edən chiseller noun general
xorda iştirak edən chorist noun general
xronologiya tərtib edən chronographer noun general
xronologiya tərtib edən mütəxəssis chronologer noun general
xronologiya tərtib edən mütəxəssis chronologist noun general
ədəbiyyatda və incəsənətdə antik nümunələri təqlid edən cərəyan classicism noun general
təsnif edən classifier noun general
ruhani şəxs cleric noun general
işğalçı düşmənlə əməkdaşlıq edən vətən xaini collaborationist noun general
komik rolları ifa edən aktyor comedian noun general
komik rol ifa edən aktrisa comedienne noun general
sakit edən comforter noun general
komik rolları ifa edən aktyor comic noun general
komandanlıq edən commander noun general
ört-basdır edən concealer noun general
qatılaşdırılmış süd istehsal edən zavod condensery noun general
tövbə edən confessant noun general
tövbə edən confessor noun general
istila edən conquerer noun general
istila edən conqueror noun general
samit səsi ifadə edən hərf consonant noun general
cinayətdə iştirak edən conspirator noun general
kor-koranə başqalarını təqlid edən copy-cat noun general
ürək fəaliyyətlərinə kömək edən dərman cordial noun general
əks-hücum edən counterattacker noun general
şəxsiyyəti təsdiq edən vəsiqə credential noun general
səlib müharibələrində iştirak edən crusader noun general
kitabxananı mühafizə edən curator noun general
muzeyi mühafizə edən curator noun general
pendir istehsal edən müəssisə dairy noun general
əmanət etibar olunmuş şəxs depositary noun general
nahar edən diner noun general
ilk kəşf edən discoverer noun general
idarə edən dominator noun general
bəxş edən donor noun general
cərəyan edən yel draught noun general
elektrik qüvvəsi hasil edən maşın dynamo noun general
ruhani şəxs ecclesiastic noun general
idrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas qəbul edən cərəyan empiricism noun general
yarış edən emulous noun general
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower noun general
əsir edən enslaver noun general
qul edən enslaver noun general
təsis edən establisher noun general
ehtiram edən esteemer noun general
pərəstiş edən esteemer noun general
müayinə edən examinee noun general
icra execution noun general
icra hakimiyyəti executive noun general
imtiyazlardan istifadə edən şəxs exempt noun general
məhv edən extirpator noun general
himayə edən favourer noun general
bir polkda qulluq edən fellow-soldier noun general
bir şeyə kor-koranə sitayiş edən fetishist noun general
saxtakarlıq edən şəxs forger noun general
icra etmə fullfilment noun general
vəzifəli şəxs functionary noun general
istehsal edən generator noun general
yaxşı tərbiyəli şəxs gentleman noun general
çox səyahət edən globetrotter noun general
idarə edən governor noun general
fermanı idarə edən şəxs granger noun general
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher noun general
qiymət üstündə həmişə mübahisə edən adam haggler noun general
müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş şəxs half-breed noun general
edamı icra edən şəxs hanger noun general
metalın möhkəmliyini təmin edən maddə hardener noun general
məlumat verən şəxs informant noun general
yenilik tətbiq edən innovator noun general
ixtira edən inventor noun general
kəşf edən inventor noun general
dəmir emal edən zavod ironworks noun general
mühafizə edən keeper noun general
lüğət tərtib edən lexicographer noun general
azad edən şəxs liberator noun general
ləğv edən liquidator noun general
hökmdarına sadiq olan şəxs loyalist noun general
öz ağasına sadiq olan şəxs loyalist noun general
adam edən man noun general
işə nəzarət edən şəxs manager noun general
manikür edən manicurist noun general
kompasın istiqamətini müəyyən edən mariner noun general
təmir edən mender noun general
qanundan sui-istifadə edən adam misuser noun general
hərəkət edən cismin inersiyası momentum noun general
gecə vaxtı cinayət törədən şəxs moonlighter noun general
silah istehsal edən fəhlə munitioner noun general
mıxça istehsal edən usta nailer noun general
mıx istehsal edən fabrika nailery noun general
mismar istehsal edən fabrika nailery noun general
nağıl edən narrator noun general
iynə istehsal edən needler noun general
inkar edən negationist noun general
danışıqlarda iştirak edən şəxs negotiator noun general
namizədi irəli sürən şəxs nominator noun general
vəzifəyə təyin edən şəxs nominator noun general
yenilik tətbiq edən novator noun general
öhdəçilik verən şəxs obligator noun general
iy ifraz edən maddə odorant noun general
adamincidən şəxs offender noun general
təhqir edən şəxs offender noun general
vəzifəli şəxs office-bearer noun general
məsul şəxs officer noun general
rəsmi şəxs official noun general
təşkil edən organized noun general
kənar şəxs outsider noun general
qrupa aid olmayan şəxs outsider noun general
iştirak edən partaker noun general
iştirak edən participant noun general
iştirak edən participator noun general
hami edən adam patron noun general
himayə edən adam patron noun general
pedikür edən adam pedicurist noun general
icra performance noun general
icra edən performer noun general
təqib edən persecutor noun general
şəxs person noun general
xahiş edən petitioner noun general
ilk kəşf edən pioneer noun general
vəzifəli şəxs place-holder noun general
məhkəmədə çıxış edən vəkil pleader noun general
mühafizə edən preserver noun general
təchiz edən procurer noun general
istehsal edən producer noun general
proqram tərtib edən programeer noun general
himayə edən promoter noun general
təklif edən adam proposer noun general
təklif irəli sürən şəxs proposer noun general
müdafiə edən qadın protectress noun general
müdafiə edən qız protectress noun general
protest edən adam protester noun general
qəti etiraz edən adam protester noun general
təchiz edən provisioner noun general
icra etmə pursuance noun general
təqib edən pursuer noun general
basqında iştirak edən adam raider noun general
qəbul edən recipient noun general
xilas edən rescuer noun general
bərpa edən restorer noun general
idarə edən ruler noun general
kütləvi tamaşalar təşkil edən adam showman noun general
tez-tez günah edən adam sinner noun general
nağıl edən story-teller noun general
naməlum şəxs stranger noun general
tətildə iştirak edən striker noun general
idarə edən adam superintendent noun general
rəhbərlik edən adam superintendent noun general
hərf çap edən teleqraf aparatı tape-machine noun general
vəsiyyət edən testator noun general
vəsiyyət edən qadın testatrix noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
arzulanmaz şəxs undesirable noun general
naməlum şəxs unknown noun general
istifadə edən user noun general
hörmət edən adam venerator noun general
pərəstiş edən adam venerator noun general
zaminlik verən şəxs warrantor noun general
zəmanət verən şəxs warrantor noun general
pərəstiş edən adam worshipper noun general
sitayiş edən adam worshipper noun general
ən pis şəxs worst noun general
ziyarət edən visiting noun general
əvəz edən insan commuter noun general
müşaiət edən nümayəndə heyəti entourage noun general
direktor vəzifəsini icra edən müavin acting director noun general
sürək edən beater noun general
şəxs character noun general
komandanlıq edən commanding noun general
katorqaya məhkum şəxs convict noun general
icra fulfillment noun general
icra fulfilment noun general
şəxs individual noun general
qaldırıcı kranın hərəkət edən hissəsi jib noun general
hüquqi şəxs juridical person noun general
yuridik şəxs juridical person noun general
vəzifəli şəxs official noun general
şəxs personage noun general
xüsusi şəxs private person noun general
icra rendering noun general
icra rendition noun general
yüksəkvəzifəli şəxs Very Important Person noun general
idxal edən adam importer noun medical
şikayət edən appellant noun law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə imza atan şəxs cosignatory noun law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə qol çəkən şəxs cosignatory noun law
digər dəlilləri inkar edən sübut counterevidence noun law
zəmanət verən şəxs guarantor noun law
iddia edən plaintiff noun law
tələb edən plaintiff noun law
zəmanətçi kimi məhkəməyə çağırılan şəxs vouchee noun law
hərəkət edən hədəgə atma trap-shooting noun sport
təyyarəni öz-özünə idarə edən cihaz autopilot noun aeronautics
şturvalı idarə edən dənizçi helmsman noun nautical
tövbə edən günahkar penitent noun religion
əllaməlik edən adam wisehead noun ironical
şəxs əvəzliyi personal pronoun noun grammatical
şəxs persona noun Latin
topdan istifadə edən ordu artillery noun general
bir şeyi sübut edən imza attest noun general
nifrətə layiq şəxs aversion noun general
mərcə qoyulan pulu qəbul edən bookmaker noun general
ifşa edən castigator noun general
iddia edən challenger noun general
tələb edən challenger noun general
xor ansamblında iştirak edən chorist noun general
hadisələrin tarixini təsvir edən ədəbi əsər chronicle noun general
küfr edən church-robber noun general
boşboğazlıq edən clacker noun general
icra etmə completion noun general
təqlid edən copist noun general
səyahətçilərə xidmət edən agent courier noun general
ictimai kampaniyada iştirak edən crusader noun general
daim şikayət edən crybaby noun general
vəzifəsini alçaltma degradation noun general
pərəstiş edən devotee noun general
sitayiş edən devotee noun general
üzərinə öhdəlik götürən şəxs engager noun general
qonaq qəbul edən entertainer noun general
müayinə edən examiner noun general
qrim edən face-painter noun general
qüsuru müəyyən edən cihaz faultfinder noun general
təhrik edən firebrand noun general
aşpazlıq mədəniyyətini öyrənən şəxs gastrologist noun general
fitnə-fəsad törədən şəxs hatcher noun general
əsas iştirak edən personaj hero noun general
əsas iştirak edən şəxs hero noun general
təqdim edən holder noun general
inzibati vəzifə tutan şəxs lord noun general
mexanizm ilə hərəkət edən kukla marionette noun general
şəxs və ya yer adının təhrif edilməsi misnomer noun general
sədrlik edən moderator noun general
hərəkət edən qüvvə momentum noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth noun general
titulu olan şəxs nobleman noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee noun general
narazılıq edən adam nonconformist noun general
şəxsi-qərəzlik edən adam nonconformist noun general
borcu olan şəxs obligator noun general
müşahidəçi kimi iştirak edən observer noun general
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant noun general
qanuna zidd elan edilmiş təşkilat və yax şəxs outlaw noun general
qanundan kənar elan edilmiş şəxs və ya təşkilat outlaw noun general
özgənin sözlərini təkrar edən şəxs parrot noun general
bir neçə vəzifəni birdən daşıyan şəxs pluralist noun general
təsis edən promoter noun general
müdafiə edən adam proponent noun general
himayə edən protector noun general
özünü bir şeyə həsr edən pursuer noun general
idarə edən steward noun general
rəhbərlik edən steward noun general
intihar edən suicide noun general
xahiş edən suitor noun general
qorxu törədən şəxs terror noun general
mühafizə edən treasurer noun general
konflikt həll edən trouble-shooter noun general
münaqişə həll edən trouble-shooter noun general
hamiliyi icra edən dövlət trustee noun general
qəyyumluğu icra edən dövlət trustee noun general
dəfn mərasimi təşkil edən büronun sahibi undertaker noun general
kuzov təmir edən usta wheeler noun general
təkər təmir edən usta wheeler noun general
kuzov təmir edən usta wheelwright noun general
təkər təmir edən usta wheelwright noun general
ağac emal edən dəzgah woodworker noun general
tədris müəssisəsini bitirmiş şəxs graduate noun American
təkrar seçilən şəxs holdover noun American
dövlət vəsaitinə nəzarət edən adam watchdog noun American
asayişi pozan şəxs peace-breaker noun law
əvəz edən oyunçu substitute noun sport
heyran edən enslaver noun figurative meaning
məftun edən enslaver noun figurative meaning
böyük şəxs high-hat noun figurative meaning
adam edən making noun figurative meaning
təyin edən modifier noun grammatical
etiraz edən challenger noun general