• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of əmək qabiliyyəti (165 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hopdurma qabiliyyəti absorbency noun general
sorma qabiliyyəti absorbency noun general
udma qabiliyyəti absorbency noun general
əmək haqqından tutulan pul checkage noun general
əmək haqqından tutulan pul checkoff noun general
yapışma qabiliyyəti clamminess noun general
sıxlaşma qabiliyyəti contractility noun general
dönmə qabiliyyəti convertability noun general
qabiliyyəti olmama disability noun general
gözəl danışma qabiliyyəti eloquence noun general
partlama qabiliyyəti explosiveness noun general
görmə qabiliyyəti eyesight noun general
duyma qabiliyyəti feeling noun general
asanlıqla əyilmə qabiliyyəti flexibility noun general
üzmə qabiliyyəti floatability noun general
elastiklik qabiliyyəti give noun general
eşitləmə qabiliyyəti hearing noun general
ixtiraçılıq qabiliyyəti ingenuity noun general
əmək job noun general
müşahidə qabiliyyəti observancy noun general
toxunmaqla hiss etmə qabiliyyəti palpability noun general
asanlıqla əyilmə qabiliyyəti plasticity noun general
asanlıqla əyilə bilmə qabiliyyəti pliability noun general
hiss edilmə qabiliyyəti tangibility noun general
gərgin əmək toil noun general
cinsi əlaqə qabiliyyəti virility noun general
həyat qabiliyyəti vitality noun general
yaşamaq qabiliyyəti vitality noun general
əmək haqqı wage noun general
əmək haqqının artırılması tələbi wage-claim noun general
əmək haqqının azaldılması wage-cut noun general
əmək haqqının dondurulması wage-freeze noun general
əmək haqqı cədvəli wage-rate noun general
əmək haqqı tarifi wage-rate noun general
əmək haqqının artırılması wage-rise noun general
muzdlu əmək wage-work noun general
əmək work noun general
yaşama qabiliyyəti viability noun general
əmək qabiliyyəti ability to work noun general
udma qabiliyyəti absorbing capacity noun general
uduculuq qabiliyyəti absorbing capacity noun general
absorbsiya qabiliyyəti absorptivity noun general
udma qabiliyyəti absorptivity noun general
dəyişmə qabiliyyəti alternation noun general
əmək haqqı botch noun general
zehni əmək brain work noun general
laxtalanma qabiliyyəti coagulability noun general
yanıcılıq qabiliyyəti combustibility noun general
yanma qabiliyyəti combustibility noun general
partlama qabiliyyəti explosibility noun general
alışma qabiliyyəti flammability noun general
icbari əmək forced labor noun general
yağlama qabiliyyəti greasy ability noun general
yağlama qabiliyyəti greasy property noun general
istiliktörətmə qabiliyyəti heating power noun general
yanma qabiliyyəti inflammability noun general
ixtisaslı əmək killed labor noun general
əmək kodeksi labor code noun general
əmək qanunu məcəlləsi labor code noun general
əmək müqaviləsi labor contract noun general
əmək intizamı labor discipline noun general
əmək nizam-intizamı labor discipline noun general
əmək haqqında qanunvericilik labor laws noun general
əmək qanunçuluğu labor legislation noun general
əmək labour noun general
əmək ehtiyatı manpower noun general
nominal əmək haqqı nominal wages noun general
əmək gigiyenası occupational hygiene noun general
işəmuzd əmək haqqı piece-rate pay noun general
işəmuzd əmək haqqı piece-work payment noun general
yanacaqların reaksiya qabiliyyəti reactivity of fuel noun general
sıxılma qabiliyyəti squeeze noun general
mayelərin sıxılma qabiliyyəti squeeze of liquids noun general
izafi əmək surplus labor noun general
birgə əmək teamwork noun general
ağır əmək toil noun general
əmək alətləri tools noun general
həyat qabiliyyəti viability noun general
əmək haqqı fondu wage fund noun general
əmək kitabçası work-book noun general
istilik yaratma qabiliyyəti caloricity noun physics
keçiricilik qabiliyyəti conduction noun physics
əksetmə qabiliyyəti resolution noun computer
buxarlanma qabiliyyəti volatility noun chemistry
uçma qabiliyyəti volatility noun chemistry
uzaqvurma qabiliyyəti carry noun general
dərk etmə qabiliyyəti cognition noun general
elektrik nəql etmə qabiliyyəti conductivity noun general
ixtiraçılıq qabiliyyəti contrivance noun general
ərimə qabiliyyəti dissolubility noun general
həll olunma qabiliyyəti dissolubility noun general
düzgün qavrama qabiliyyəti ear noun general
gələcəyi görmə qabiliyyəti far-sightedness noun general
manevr etmə qabiliyyəti flexibility noun general
uyğunlaşma qabiliyyəti flexibility noun general
dərhal anlama qabiliyyəti grip noun general
dərhal başa düşmə qabiliyyəti grip noun general
dərhal qavrama qabiliyyəti grip noun general
duyma qabiliyyəti nose noun general
iybilmə qabiliyyəti nose noun general
dad bilmə qabiliyyəti palate noun general
əmək haqqı pay noun general
əmək performance noun general
yadda saxlama qabiliyyəti retention noun general
sirr saxlama qabiliyyəti secrecy noun general
ağır məcburi əmək slavery noun general
islah-əmək düşərgəsi training-school noun general
islah-əmək koloniyası training-school noun general
gərgin əmək travail noun general
mühakimə qabiliyyəti understanding noun general
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard noun general
əmək qabiliyyətli employable noun general
islahedici əmək düşərgəsi workhouse noun American
müşahidə qabiliyyəti observation noun general
qabiliyyəti utterance noun general
nüfuz etmə qabiliyyəti penetration noun physics
ötürmə qabiliyyəti bandwidth noun computer
əmək qabiliyyətindən məhrum etmək disable verb general
az əmək haqq vermək underpay verb general
daha yüksək əmək haqqı verilən işə keçirmək upgrade verb general
sıxılma qabiliyyəti olan compressible adjective general
sıxılma qabiliyyəti olan contractive adjective general
acıma qabiliyyəti fermentable adjective general
qıcqırma qabiliyyəti fermentable adjective general
turşuma qabiliyyəti fermentable adjective general
əmək labour adjective general
əmək tələb etməyən labourless adjective general
yaxşı duyma qabiliyyəti olan nosey adjective general
yaxşı iybilmə qabiliyyəti olan nosey adjective general
yaxşı duyma qabiliyyəti olan nosy adjective general
yaxşı iybilmə qabiliyyəti olan nosy adjective general
gələcəyi görmə qabiliyyəti olan prescient adjective general
qabağı görmə qabiliyyəti olan prescient adjective general
musiqi qabiliyyəti olan tuneful adjective general
musiqi qabiliyyəti olmayan tuneless adjective general
az əmək haqqı verilən underpaid adjective general
kifayət qədər əmək haqqı verilməyən underpaid adjective general
lazımınca əmək haqqı verilməyən underpaid adjective general
əmək haqqı wage adjective general
əmək qabiliyyətli able-bodied adjective general
əmək work adjective general
əmək working adjective general
suyun üzərində saxlama qabiliyyəti buoyant adjective general
musiqi qavrama qabiliyyəti olmayan earless adjective general
həyat qabiliyyəti olan healthy adjective general
ödəmə qabiliyyəti olan solvent adjective general
əmək haqqı almayan unpaid adjective general
gözəl danışma qabiliyyəti exuberant eloquence phrases general
zəifləyən görmə qabiliyyəti failing sight phrases general
muzdlu əmək labour wage phrases general
nominal əmək haqqı nominal wage phrases general
əmək haqqlarının artırılması pay rise phrases general
ödəmə qabiliyyəti paying capacity phrases general
alıcılıq qabiliyyəti purchase power phrases general
alıcılıq qabiliyyəti purchasing power phrases general
iti görmə qabiliyyəti olan quick-sighted phrases general
yaxşı görmə qabiliyyəti olan quick-sighted phrases general
real əmək haqqı real wage phrases general
əmək-haqqı take-home pay phrases general
əmək haqqı məsələləri üzrə komissiya Trade Board phrases general
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı International Labour Organization phrases general
əmək kitabçası employment record book phrases general
əmək müqaviləsi employment contract phrases general
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Ministry of Labour and Social Protection of Population phrases general
əmək şəraiti conditions working phrases technical