• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of əvəz edilmə (140 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ləğv edilmə abeyance noun general
ləğv edilmə abolition noun general
bəyan edilmə acclamation noun general
əvəz etmə alternation noun general
tam ləğv edilmə annihilation noun general
yox edilmə annihilation noun general
ləğv edilmə annulment noun general
təyin edilmə appointment noun general
həbs edilmə apprehension noun general
təyin edilmə assignment noun general
əvəz atonement noun general
ehtimal edilmə attribution noun general
əvəz etmə barter noun general
edilmə coinage noun general
əvəz etmə commutation noun general
təkzib edilmə confutation noun general
kəşf edilmə discovery noun general
ört-basdır edilmə disguise noun general
azad edilmə emancipation noun general
sürgün edilmə exile noun general
vətənindən sürgün edilmə expatriation noun general
izah edilmə explication noun general
tədqiq edilmə exploration noun general
təsvir edilmə exposition noun general
məhv edilmə extermination noun general
təhqiq edilmə fact-finding noun general
təhrif edilmə falsification noun general
əvəz fee noun general
irəlicədən müəyyən edilmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom noun general
xarab edilmə frustration noun general
bərbad edilmə havoc noun general
məhv edilmə havoc noun general
viran edilmə havoc noun general
cəlb edilmə implication noun general
sığorta edilmə insurance noun general
dəvət edilmə invitation noun general
mühafizə edilmə keeping noun general
emal edilmə processing noun general
sürgün edilmə proscription noun general
qanundan xaric edilmə proscription noun general
viran edilmə ravage noun general
yenidən bərpa edilmə re-establishment noun general
yenidən nəşr edilmə reissue noun general
təkrar edilmə relapse noun general
əvəz replacement noun general
əvəz etmə replacement noun general
əvəz requital noun general
məskun edilmə settlement noun general
əvəz substitute noun general
hiss edilmə qabiliyyəti tangibility noun general
qəbul edilmə enrolment noun general
əvəz edən insan commuter noun general
əvəz compensation noun general
zorla departasiya edilmə deportation by force noun general
əvəz equivalent noun general
immobilizə edilmə immobilization noun general
əvəz parallel noun general
pul verib azad edilmə redemption noun general
ləğv edilmə reversal noun general
istifadə edilmə utilization noun general
ixrac edilmə export noun medical
əvəz recoupment noun law
təqdim edilmə accreditation noun diplomatic
əvəz-bədəl quid pro quo noun Latin
sürgün edilmə ban noun general
bina edilmə building noun general
əvəz edilmə change noun general
əvəz etmə change noun general
əvəz olunma change noun general
ratifikasiya edilmə confirmation noun general
təslim edilmə delivery noun general
ləğv edilmə demolition noun general
əvəz deputy noun general
tərk edilmə desertion noun general
bənd edilmə enchainment noun general
ifşa edilmə exposure noun general
dərk edilmə knowing noun general
hamı tərəfindən qəbul edilmə orthodoxy noun general
əvəz vermə payment noun general
hasil edilmə production noun general
yenidən təchiz edilmə refit noun general
qərəzlə edilmə voluntariness noun general
sürgün edilmə expulsion noun law
əfv edilmə pardon noun law
əvəz edən oyunçu substitute noun sport
ezam edilmə assignment noun general
qeyd edilmə check noun general
tabe edilmə conformation noun general
əvəz edilmə displacement noun general
əvəz etmə displacement noun general
əvəz olunma displacement noun general
əvəz etmə exchange noun general
əvəz edilmə substitute noun general
əvəz etmə substitute noun general
əvəz çıxma come-back noun spoken language
əvəz vermə come-back noun spoken language
müayinə edilmə exploration noun medical
əvəz reward noun figurative meaning
əlavə edilmə appendage noun general
həbs edilmə attachment noun general
tətbiq edilmə exercise noun general
yerbəyer edilmə handling noun general
mühafizə edilmə security noun military
bir-birini əvəz etmə circle noun general
əvəz etmə trick noun nautical
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate verb general
əvəz etmək commute verb general
əvəz vermək indemnify verb general
əvəz etmək interchange verb general
artıqlaması ilə əvəz vermək overpay verb general
əvəz vermək recompense verb general
əvəz vermək recoup verb general
əvəz vermək requite verb general
əvəz etmək substitute verb general
əvəz etmək supersede verb general
əvəz-əvəz olmaq be even verb general
əvəz edilmək be replaced verb general
əvəz edilmək be substituted verb general
əsas ifaçını əvəz etmək understudy verb theatrical
əvəz etmək fill in verb general
bir-birini əvəz etmək interchange verb general
çəlləkdəki taxtanı yenisi ilə əvəz etmək stave verb general
biri digərini əvəz etmək succeed verb general
əvəz etmək replace verb general
əvəz etmək double verb general
əvəz edən alternating adjective general
əvəz edilmiş fluctuating adjective general
bir-birini əvəz edə bilən interchangeable adjective general
bir-birini əvəz edən interchangeable adjective general
əvəz olunmayan irremovable adjective general
əvəz edilə bilən replacable adjective general
əvəz edən substituting adjective general
bir kəsə əvəz edən vicarious adjective general
bir-birini əvəz edən exchangeable adjective technical
əvəz edən incoming adjective general
əvəz-əvəz olmaq be quits with smb. phrases general
ixtisaslı fəhlələrin ixtisassız fəhlələrlə əvəz olunması dilution of labour phrases general
əvəz edilmək merge into phrases general
hadisələrin sürətlə bir-birini əvəz etməsi quich succession of events phrases general