• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of əvvəl başdan (145 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əvvəl antecedent noun general
əvvəl beginning noun general
başdan çıxaran şey enticement noun general
başdan-başa buz olan sahə ice-field noun general
əvvəl outset noun general
başqalarından əvvəl əmlaka sahib olma preoccupation noun general
başqasından əvvəl yer tutma preoccupation noun general
əvvəl start noun general
başdan çıxardıcı şey temptation noun general
başdan çıxaran tempter noun general
başdan çıxaran temptress noun general
əvvəl thrown-off noun general
vaxtından əvvəl doğma premature birth noun general
vaxtından əvvəl doğuş premature birth noun general
əvvəl morning noun general
əvvəl deyilən antecedent noun general
əvvəl göstərilən antecedent noun general
başdan çıxarmaq infatuate verb general
başdan çıxartmaq inveigle verb general
əvvəl gəlmək precede verb general
hamıdan əvvəl almaq preempt verb general
başqalarından əvvəl tutmaq preoccupy verb general
başdan çıxartmaq tempt verb general
başdan çıxartmaq vamp verb general
başdan başlamaq restart verb general
iş-gücü başdan aşmaq be very busy verb general
başdan başlamaq begin from the beginning verb general
başdan çıxarmaq bewilder verb general
bəri başdan qeydinə qalmaq consider smth. beforehand verb general
başdan-ayağa qədər süzmək eye all over verb general
başdan etmək get rid verb general
başdan aşmaq have smth. in abundance verb general
bəri başdan hazırlıq görmək make preparations beforehand verb general
başdan başlamaq start afresh verb general
başdan çıxartmaq allure verb general
əvvəl gəlmək antedate verb general
başdan çıxarmaq beck verb general
başdan çıxarmaq blandish verb general
başdan çıxarmaq derange verb general
başdan-başa örtmək inlay verb general
başdan çıxartmaq pervert verb general
başdan ayağa süzmək scope out verb general
məhkəmədə işə baxmazdan əvvəl hökm vermək prejudge verb law
başdan çıxarmaq dangle verb general
başdan eləmək bundle verb general
başdan çıxartmaq abuse verb general
bir işi vaxtından əvvəl görmək anticipate verb general
təcrübədən əvvəl a priori adjective general
vaxtından əvvəl abortive adjective general
başdan çıxaran alluring adjective general
əvvəl gələn anterior adjective general
başdan çıxardan embraceable adjective general
əvvəl inceptive adjective general
başdan sovdu görülmüş nailed-up adjective general
evlənmədən əvvəl premarital adjective general
kəbindən əvvəl premarital adjective general
vaxtından əvvəl premature adjective general
başdan çıxardan tempting adjective general
əvvəl early adjective general
əvvəl first adjective general
vaxtından əvvəl anticipatory adjective general
başdan-başa wholesale adjective general
vaxtından əvvəl previous adjective spoken language
başdan-başa epidemic adjective medical
günəş doğmasından əvvəl və ya günəş batandan sonra doğan heliac adjective astronomical
günəş doğmasından əvvəl və ya günəş batandan sonra doğan heliacal adjective astronomical
vaxtından əvvəl forward adjective general
başdan afresh adverb general
bundan əvvəl ago adverb general
əvvəl ago adverb general
əvvəl before adverb general
əvvəl first adverb general
əvvəl hither to adverb general
başdan-ayağa qədər through adverb general
daha əvvəl earlier adverb general
əvvəl başdan primarily adverb general
əvvəl-axır after all adverb general
başdan all over again adverb general
başdan-başa as a whole adverb general
əvvəl-əvvəl at first adverb general
əvvəl at first adverb general
əvvəl-axır at last adverb general
dan yeri ağarmazdan əvvəl before dawn adverb general
dan yeri sökülməzdən əvvəl before daybreak adverb general
bu başdan beforehand adverb general
başdan-başa completely adverb general
axır-əvvəl early or late adverb general
başdan-başa entirely adverb general
başdan-başa everywhere adverb general
əvvəl-axır finally adverb general
əvvəl-əvvəl first adverb general
hər şeydən əvvəl first and foremost adverb general
hər şeydən əvvəl first of all adverb general
əvvəl firstly adverb general
hər şeydən əvvəl firstly adverb general
əvvəl-əvvəl firstly adverb general
əvvəl formerly adverb general
başdan-ayağa from head to foot adverb general
başdan-ayağa kimi from head to foot adverb general
başdan from the beginning adverb general
başdan-ayağa qədər from the beginning to end adverb general
əvvəl gündən from the first day adverb general
o başdan from the other side adverb general
başdan-ayağa kimi from top to bottom adverb general
başdan-ayağa from top to toe adverb general
əvvəl in the past adverb general
başdan-başa nothing but adverb general
əvvəl previously adverb general
axır-əvvəl some time or other adverb general
əvvəl-axır sooner or later adverb general
axır-əvvəl sooner or later adverb general
üc il əvvəl three years ago adverb general
əvvəl back adverb general
vaxtından əvvəl short adverb general
vaxtından əvvəl soon adverb general
başdan-başa through adverb general
başdan-başa throughout adverb general
hər şeydən əvvəl uppermost adverb general
bundan əvvəl since adverb general
əvvəl before conjunction general
əvvəl before preposition general
bizim eradan əvvəl BC abbreviation general
əvvəl prior to prefix general
hər şeydən əvvəl above all phrases general
vaxtından əvvəl ahead of time phrases general
əvvəl-axır at long last phrases general
əvvəl-axır at longest and the short of it phrases general
başdan xarab bit soft in the head phrases general
hər şeydən əvvəl first of all phrases general
başdan ayağa kimi from tip to toe phrases general
başdan-ayağa from top to toe phrases general
hər şeydən əvvəl in the first place phrases general
başdan ayağa neck and heels phrases general
bir az bundan əvvəl not long since phrases general
iclasdan əvvəl ilkin danışıqlar preliminaries to a conference phrases general
hər şeydən əvvəl... start with phrases general
başdan xarab weak in the head phrases general
bir az bundan əvvəl while ago phrases general
başdan eləmək whistle off phrases general
başdan eləmək wish smth. away phrases general
başdan ayağa süzmək examine from head to food phrases general
başdan-ayağa qədər süzmək eye from head to foot phrases general
əvvəl başda at the first go off phrases spoken language
yeriməyi öyrənməzdən əvvəl iməkləməyi öyrən learn to creep before you leap phrases proverb
başdan eləmək wave away phrases figurative meaning