• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of əvvəlcədən hazırlıq görmədən aparılan şifahi və ya test aparmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əvvəlcədən hiss etmə anticipation noun general
şifahi imtahan apposition noun general
teşt basin noun general
korpusda aparılan iş bodywork noun general
şifahi imtahan oral noun general
əvvəlcədən hazırlıq prearrangement noun general
qabaqcadan hazırlıq prearrangement noun general
əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş fikir preconception noun general
əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş rəy preconception noun general
əvvəlcədən yaradılmış fikir preconception noun general
əvvəlcədən yaradılmış rəy preconception noun general
hazırlıq tədbiri preliminary noun general
hazırlıq preparation noun general
hazırlıq preparedness noun general
əvvəlcədən ödəmə prepayment noun general
əvvəlcədən xəbər verən prophet noun general
aparmaq prosecution noun general
sınaq test noun general
yoxlama test noun general
menzurka test-mixer noun general
reaktiv kağız test-paper noun general
reaktiv pambıq test-paper noun general
sınaq borusu test-tube noun general
sınaq şüşəsi test-tube noun general
hazırlıq keçən trainee noun general
əsgərləri aparmaq üçün nəqliyyat troopship noun general
şifahi imtahan viva-voce noun general
hazırlıq willingness noun general
hərbi hazırlıq battle training noun general
qan analizi blood test noun general
hərbi hazırlıq combat training noun general
şifahi ədəbiyyat folklore noun general
teşt large copper basin noun general
hazırlıq laying-in noun general
şifahi nitq oral speech noun general
hazırlıq purveyance noun general
hazırlıq readiness noun general
şifahi nitq spoken language noun general
hazırlıq state purchases noun general
zaçot test noun general
zireh test noun general
sınaq stendi test stand noun general
reaktiv test-paper noun general
imtahan yazısı test-paper noun general
sınaqçı təyyarəçi test-pilot noun general
şifahi razılaşma verbal agreement noun general
şifahi məlumat verbal communication noun general
hərbi hazırlıq vəziyyəti alert noun military
hazırlıq alacrity noun general
hazırlıq delivery noun general
şifahi xəbər message noun general
teşt pan noun general
ictimai təşkilatların tapşırığı ilə aparılan ani yoxlama raid noun general
vəkilə əvvəlcədən verilmiş qonorar retainer noun general
imtahan test noun general
yoxlama işi test noun general
imzanı tutuşdurmaq üçün istifadə olunan sənəd test-paper noun general
imzanı yoxlamaq üçün istifadə olunan sənəd test-paper noun general
hazırlıq training noun general
hazırlıq trim noun general
hazırlıq form noun general
hazırlıq goodwill noun general
hazırlıq qualification noun general
hazırlıq dərəcəsi qualification noun general
əvvəlcədən edilmiş sifariş reservation noun general
analiz test noun medical
əvvəlcədən hazırlıq görmədən aparılan şifahi və ya test quiz noun American
əvvəlcədən hazırlıq görmədən aparılan şifahi və ya yoxlama quiz noun American
hərbi hazırlıq alertness noun military
hazırlıq background noun general
əvvəlcədən sifariş edilmiş yer reservation noun general
əvvəlcədən quraşdırma preset noun computer
aparmaq administer verb general
aparmaq bear verb general
həsəd aparmaq begrudge verb general
özünü aparmaq behave verb general
əvvəlcədən sifariş etmək bespeak verb general
mübarizə aparmaq breast verb general
radioveriliş aparmaq broadcast verb general
avtobusla aparmaq bus verb general
axtarış aparmaq bust verb general
polis məntəqəsinə aparmaq bust verb general
intriqa aparmaq cabal verb general
aparmaq captain verb general
aparmaq carry verb general
aparmaq carry away verb general
götürüb aparmaq carry away verb general
götürüb aparmaq carry of verb general
araba ilə aparmaq cart verb general
mübarizə aparmaq champion verb general
kilsəyə aparmaq church verb general
rəqəmlərlə əməliyyat aparmaq cipher verb general
karetdə aparmaq coach verb general
mübarizə aparmaq combat verb general
mübarizə aparmaq combatt verb general
aparmaq comport verb general
aparmaq conduct verb general
mübarizə aparmaq contend verb general
aparmaq convey verb general
əvvəlcədən təyin etmək destine verb general
diskussiya aparmaq dispute verb general
sürüyə-sürüyə aparmaq drag verb general
aparmaq drift verb general
hərbi hazırlıq vəziyyətinə gətirmək embattle verb general
aparmaq engulf verb general
həsəd aparmaq envy verb general
təcrübə aparmaq experiment verb general
təcrübə aparmaq experimentalise verb general
aparmaq ferry verb general
əvvəlcədən xəbərdar etmək forewarn verb general
aparmaq furnish verb general
həsəd aparmaq gloast verb general
örüşə aparmaq herd verb general
söhbət aparmaq interview verb general
intriqa aparmaq intrigue verb general
aparmaq lead verb general
dartıb aparmaq lug verb general
əməliyyat aparmaq militate verb general
özünü pis aparmaq misbehave verb general
özünü meymun kimi aparmaq monkey verb general
danışıqlar aparmaq negotiate verb general
hamıdan üstün mübarizə aparmaq outfight verb general
paralel aparmaq parallel verb general
danışıqlar aparmaq parley verb general
aparmaq pilfer verb general
əvvəlcədən xəbər vermək portend verb general
əvvəlcədən hazırlamaq prearrange verb general
əvvəlcədən planlaşdırmaq prearrange verb general
özündə əvvəlcədən fikir yaratmaq preconceive verb general
özündə əvvəlcədən rəy yaratmaq preconceive verb general
gələcəyi əvvəlcədən bildirmək predict verb general
əvvəlcədən qurmaq pre-establish verb general
əvvəlcədən düzəltmək preform verb general
əvvəlcədən formaya salmaq preform verb general
əvvəlcədən qızdırmaq preheat verb general
əvvəlcədən qiymətləndirmək prejudge verb general
əvvəlcədən fikirləşmək premediate verb general
əvvəlcədən ödənmiş prepaid verb general
əvvəlcədən ödəmək prepay verb general
əvvəlcədən planlanlaşdırmaq preplan verb general
əvvəlcədən ehtimal etmək presuppose verb general
əvvəlcədən güman etmək presuppose verb general
təbliğat aparmaq propagandize verb general
kəşfiyyat aparmaq prospect verb general
çəkib aparmaq pull verb general
dartıb aparmaq pull verb general
kəşfiyyat aparmaq reconnoitre verb general
islahat aparmaq reform verb general
tədqiqat aparmaq research verb general
rəqabət aparmaq rival verb general
diyirlədə-diyirlədə aparmaq roll verb general
kəşfiyyat aparmaq scout verb general
mübarizə aparmaq struggle verb general
mücadilə aparmaq struggle verb general
tədqiqat aparmaq study verb general
sınaqdan keçirmək test verb general
sınamaq test verb general
təcrübədən keçirmək test verb general
yoxlamaq test verb general
yarışda mübarizə aparmaq tourney verb general
aparmaq transact verb general
aparmaq transport verb general
diyirlədə-diyirlədə aparmaq trundle verb general
rəqabət aparmaq vie verb general
aparmaq waft verb general
qovub aparmaq waft verb general
aparmaq wage verb general
gillədə-gillədə aparmaq wheel verb general
itələyə-itələyə aparmaq wheel verb general
aldadıb aparmaq wile verb general
sovurub aparmaq winnow verb general
mübarizə aparmaq joust verb general
mübarizə aparmaq stand out verb general
aparmaq abduct verb general
əvvəlcədən görmək anticipate verb general
yuxu aparmaq be asleep verb general
ədavət aparmaq be at enmity verb general
soyuq aparmaq be frostbitten verb general
özünü açıq-saçıq aparmaq be unduly familiar verb general
fikir aparmaq become thoughtful verb general
özünü isbatsız aparmaq behave improperly verb general
qan aparmaq bleed verb general
qan aparmaq bleed to death verb general
zəhlə aparmaq bother verb general
beynini aparmaq bother smb. by one's chattering verb general
əsgər aparmaq call up verb general
aparmaq captivate verb general
aparmaq carry along verb general
aparmaq carry off verb general
intriqa aparmaq carry on an intrigue verb general
danışıq aparmaq carry on negotiations verb general
aparmaq charm verb general
aparmaq conduct verb general
danışıq aparmaq conduct negotiations verb general
aparmaq direct verb general
huş aparmaq doze verb general
aparmaq drive verb general
ağlını aparmaq drive mad verb general
təcrübə aparmaq experiment verb general
təcrübə aparmaq experimentalize verb general
qan aparmaq faint because of excessive blood loss verb general
aparmaq fall asleep verb general
mübarizə aparmaq fight verb general
təkbətək mübarizə aparmaq fight face face verb general
məfkurə uğrunda mübarizə aparmaq fight for an idea verb general
ideya uğrunda mübarizə aparmaq fight for an ideas verb general
həqiqət uğrunda mübarizə aparmaq fight for justice verb general
əvvəlcədən görmək forecast verb general
aparmaq gain verb general
hesabını aparmaq guess verb general
söhbət aparmaq have an interview verb general
aparmaq hijack verb general
söhbət aparmaq hold a discussion verb general
şifahi tərcümə etmək interpret verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
tədqiqat aparmaq investigate verb general
təhqiqat aparmaq investigate verb general
zəhlə aparmaq irk verb general
aparmaq kidnap verb general
aparmaq lift verb general
ekspertiza aparmaq make an examination verb general
eksperiment aparmaq make an experiment verb general
inventarizasiya aparmaq make an inventory verb general
bəri başdan hazırlıq görmək make preparations beforehand verb general
məxfi danışıqlar aparmaq negotiate secretly verb general
huş aparmaq nod verb general
keçirib aparmaq put across verb general
istintaq aparmaq question verb general
aparmaq raise a cry verb general
kəşfiyyat aparmaq reconnoiter verb general
ləkə aparmaq remove stains verb general
reportaj aparmaq report verb general
əvvəlcədən sifariş etmək reserve in advance verb general
yerdəyişmə işləri aparmaq reshuffle verb general
iş aparmaq run a business verb general
axtarış aparmaq search verb general
özünü süni aparmaq show off verb general
imtahandan çıxmaq stand the test verb general
sınaqdan çıxmaq stand the test verb general
aparmaq start shouting verb general
uşağı məktəbə aparmaq take a child to school verb general
əvvəlcədən tədbir görmək take measures in good time verb general
pənah aparmaq take refuge verb general
baş aparmaq talk much verb general
baş aparmaq talk nonsense verb general
sınağa çəkmək test verb general
bir kəsin gücünü sınamaq test smb.'s strength verb general
şit-şoruna baxmaq test the taste verb general
bir şeyi əvvəlcədən götür-qoy etmək think smth. over in advance verb general
hesabını aparmaq understand verb general
yuyub-aparmaq wash off verb general
aparmaq win verb general
aparmaq tote verb spoken language
əvvəlcədən təsəvvür etmək anticipate verb general
mübarizə aparmaq battle verb general
əvvəlcədən sifariş etmək book verb general
mübarizə aparmaq buffet verb general
rəqabət aparmaq compete verb general
mübarizə aparmaq conflict verb general
mübarizə aparmaq contest verb general
kampaniya aparmaq crusade verb general
əvvəlcədən bilmək divine verb general
rəqabət aparmaq emulate verb general
kəşfiyyat aparmaq explore verb general
özünü yüngül aparmaq fribble verb general
özüylə aparmaq get out verb general
həsəd aparmaq grudge verb general
zorla dartıb aparmaq hale verb general
zəhlə aparmaq harry verb general
oyub aparmaq hollow verb general
oyub aparmaq hollow out verb general
pillə-pillə irəli aparmaq ladder verb general
yuyub aparmaq lave verb general
dartıb aparmaq march verb general
avtomobillə aparmaq motor verb general
özünü həyasızcasına aparmaq outface verb general
özünü yekəxana aparmaq outface verb general
aparmaq pilot verb general
aparmaq pioneer verb general
əvvəlcədən fikir söyləmək preface verb general
əvvəlcədən müəyyənləşdirmək preform verb general
əvvəlcədən hiss etmək presage verb general
mübahisə aparmaq quarrel verb general
intriqa aparmaq scheme verb general
iclas aparmaq sit verb general
mübarizə aparmaq strive verb general
altdan yuyub aparmaq undermine verb general
mübarizə aparmaq wrestle verb figurative meaning
kəşfiyyat aparmaq sweep verb military
təşviqat aparmaq agitate verb general
düzəliş aparmaq amend verb general
rol aparmaq appear verb general
mübarizə aparmaq campaign verb general
rəqabət aparmaq contest verb general
mübarizə aparmaq crusade verb general
zəhlə aparmaq fuss verb general
otlağa aparmaq grass verb general
aparmaq pursue verb general
özünü kraliça kimi aparmaq queen verb general
kompüter ekranında mətni aşağı-yuxarı aparmaq scroll verb general
vero