• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of əvvəlki faylı pozub üstündən yenisini yazmaq (259 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əvvəlki tarixə qoyulmuş antedate noun general
əvvəlki tarixlə yazılmış antedate noun general
üstündən su tökmə douche noun general
tarixdən əvvəlki dövr prehistory noun general
müharibədən əvvəlki pre-war noun general
əvvəlki halına salma reclaiming noun general
əvvəlki halına salma re-establishment noun general
əvvəlki halına salma regain noun general
əvvəlki vəziyyətinə salma regain noun general
əvvəlki vəziyyətə qayıtma regression noun general
əvvəlki hüquqlarını bərpa etmə reinstatment noun general
əvvəlki vəziyyətini bərpa etmə reinstatment noun general
əvvəlki halına salma renovation noun general
əvvəlki şəklinə salma restoration noun general
kəsişən yollar üstündən salınan körpü crossover noun American
kəsişən yolların üstündən asma körpü overpass noun general
özündən əvvəlki hər hansı bir şey predecessor noun general
əvvəlki halına salma reconstruction noun general
kitabın cildinin üstündən çəkilən əlavə üz slip-over noun general
əvvəlki vəziyyətinə qayıtma realignment noun general
əvvəlki sahib ancestor noun law
əmlakı əvvəlki sahibinə qaytarma reversion noun law
malın üstündən asılan qurğuşun damğa seal noun general
ancaq yazmaq write-only noun computer
annotasiya yazmaq annotate verb general
əvvəlki tarixi qoymaq antedate verb general
əvvəlki tarixi yazmaq antedate verb general
ayağına yazmaq ascribe verb general
ayağına yazmaq attribute verb general
izah yazmaq attribute verb general
avtoqraf yazmaq autograph verb general
əvvəlki tarixlə həyata keçirmək backdate verb general
kitaba yazmaq book verb general
gözəl xətlə yazmaq calligraph verb general
kalliqraf xətlə yazmaq calligraph verb general
tabaşirlə yazmaq chalk verb general
üstünə yazmaq character verb general
üstünü yazmaq character verb general
gündəliyə yazmaq chronicle verb general
yazmaq chronicle verb general
şifrini yazmaq cipher verb general
qeyd kimi dəftərə yazmaq commonplace verb general
yazmaq compose verb general
üstündən xaç çəkmək criss-cross verb general
üstündən xətt çəkmək cross off verb general
tarix yazmaq date verb general
yazı yazmaq docket verb general
şifr yazmaq encipher verb general
kodla yazmaq encode verb general
şifrlə yazmaq encode verb general
yazmaq enregister verb general
yazmaq enrol verb general
həcv yazmaq epigrammatize verb general
epiloq yazmaq epilogize verb general
konspekt yazmaq epitomise verb general
təmiz yazmaq fair-copy verb general
üstündən sarımaq force upon verb general
freska yazmaq fresco verb general
defislə yazmaq hypenate verb general
defislə yazmaq hyphen verb general
defislə yazmaq hyphenate verb general
adına yazmaq impute verb general
ayağına yazmaq impute verb general
inisiallarını yazmaq initial verb general
üstündə yazmaq inscribe verb general
üstünə yazmaq inscribe verb general
yazmaq interline verb general
kursivlə yazmaq italicize verb general
üstündən keçmək override verb general
üstündən addımlamaq overstep verb general
yenidən yazmaq overwrite verb general
mədhiyyə yazmaq panegyrize verb general
qısa məqalə yazmaq paragraph verb general
parodiya yazmaq parody verb general
yazmaq pen verb general
irəli tarixə yazmaq postdate verb general
giriş yazmaq preamble verb general
preambula yazmaq preamble verb general
əvvəlki tarixə qoymaq predate verb general
giriş yazmaq preface verb general
müqəddimə yazmaq preface verb general
yazmaq prescribe verb general
protokol yazmaq protocol verb general
protokol yazmaq record verb general
yazmaq record verb general
əvvəlki halına salmaq redress verb general
əvvəlki halına qaytarmaq re-establish verb general
əvvəlki halına salmaq re-establish verb general
əvvəlki hüquqları bərpa etmək reinstate verb general
əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq reinstate verb general
yenidən əvvəlki vəziyyət qayıtmaq relapse verb general
əvvəlki yerinə qoymaq replace verb general
təzədən yazmaq rewrite verb general
yenidən yazmaq rewrite verb general
tələsik və səliqəsiz yazmaq scrawl verb general
səliqəsiz yazmaq scribble verb general
tələsik yazmaq scribble verb general
maqnitofona yazmaq tape-record verb general
makinada yazmaq type verb general
makinada yazmaq typewrite verb general
şeir yazmaq verse verb general
şeir yazmaq versify verb general
yazmaq write verb general
faylı bağlamaq close a file verb general
faylı köçürmək copy a file verb general
üstündən xətt çəkmək delete verb general
çek yazmaq draw a cheque verb general
mərsiyə yazmaq elegize verb general
bir kəs haqqında epiqram yazmaq epigrammatize about smb. verb general
üstündən keçmək overlook verb general
şəkilin üstündən yazmaq overprint verb general
üstündən sürüb keçmək override verb general
üstündən keçmək pass over verb general
dərman yazmaq prescribe a medicine verb general
faylı çap etmək print a file verb general
faylı oxumaq read a file verb general
lentə yazmaq record verb general
əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq reset verb general
faylı silmək rub a file verb general
basıb üstündən keçmək run over verb general
faylı yaddaşda saxlamaq save a file verb general
cızma-qara yazmaq scrawl verb general
ilangurbağa yazmaq scrawl verb general
ilangurbağa yazmaq scribble verb general
faylı göndərmək send a file verb general
yazmaq (nəyisə) set down verb general
mühazirə yazmaq take notes verb general
inşa yazmaq write a composition verb general
imla yazmaq write a dictation verb general
namə yazmaq write a letter verb general
namə yazmaq write a love letter verb general
dua yazmaq write a prayer verb general
yazmaq write down verb general
qaydasınca yazmaq write fairly verb general
iri yazmaq write large verb general
asanlıqla yazmaq write off verb general
lövhədə yazmaq write on the board verb general
xırda yazmaq write small verb general
yaxşı yazmaq write well verb general
faktura yazmaq invoice verb medical
hesab yazmaq invoice verb medical
debetə yazmaq debit verb book-keeping
təmsil yazmaq fable verb poetical
üstündən keçmək bypass verb general
bir-birinə məktub yazmaq correspond verb general
adına yazmaq credit verb general
üstündən xətt çəkmək cross verb general
yazmaq dispense verb general
təzədən yazmaq enumerate verb general
ayağına yazmaq foist verb general
bir şeyin üstündən o tərəfə hoppanmaq hop verb general
yazmaq inscribe verb general
həddən artıq yazmaq overwrite verb general
yazmaq pencil verb general
çap hərflərilə yazmaq print verb general
əvvəlki halına salmaq reconstruct verb general
əvvəlki vəziyyətinə salmaq recuperate verb general
yenidən yazmaq reprint verb general
əvvəlki halına salmaq reproduce verb general
əvvəlki vəziyyətə qaytarmaq retrieve verb general
qıvrım yazmaq scroll verb general
üstündən keçmək skim verb general
ipin üstündən hoppanmaq skip verb general
üstündən sükutla keçmək slur verb general
sözü hərflərlə yazmaq spell verb general
üstündən keçmək step verb general
üstündən keçmək stride verb general
üstündən xətt çəkmək efface verb figurative meaning
notlarını yazmaq notate verb music
başqa hesaba yazmaq transfer verb book-keeping
üstündən keçmək bestride verb general
hesab yazmaq bill verb general
fırça ilə yazmaq brush verb general
gündəlik yazmaq calendar verb general
baş hərflə yazmaq capitalise verb general
yazmaq note verb general
resenziya yazmaq notice verb general
rəy yazmaq notice verb general
həddən artıq çox əsər yazmaq overwrite verb general
konspekt yazmaq recapitulate verb general
plyonkaya yazmaq record verb general
vala yazmaq record verb general
əvvəlki halına salmaq rehabilitate verb general
yazmaq subscribe verb general
maqnit lentinə yazmaq tape verb general
maqnit lentinə yazmaq transcribe verb general
qiymət yazmaq rate verb American
əvvəlki sahibinə verilmək revert verb law
yazmaq administer verb general
faktura yazmaq bill verb general
yazmaq enter verb general
annotasiya yazmaq note verb general
izahat yazmaq note verb general
şərh yazmaq note verb general
yazmaq notify verb general
bəzəkli üslubla yazmaq overwrite verb general
transkripsiyasını yazmaq transcribe verb general
əvvəlki faylı pozub üstündən yenisini yazmaq overwrite verb general
böyük hərflərlə yazmaq capitalise verb computer
şərh yazmaq comment verb computer
cavab yazmaq  reply verb computer
yazmaq tap verb general
yazmaq make verb general
borca yazmaq charge verb general
debetə yazmaq charge verb general
yazmaq do verb general
əvvəlki antecedent adjective general
əvvəlki tarixlə göstərilmiş fore-dated adjective general
əvvəlki foregoing adjective general
bundan əvvəlki former adjective general
əvvəlki former adjective general
əvvəlki heretofore adjective general
əvvəlki initial adjective general
əvvəlki once adjective general
kapitalizmdən əvvəlki precapitalist adjective general
əvvəlki precedent adjective general
qabaqkı əvvəlki preceding adjective general
tarixdən əvvəlki prehistoric adjective general
doğuşdan əvvəlki prenatal adjective general
bundan əvvəlki previous adjective general
əvvəlki primal adjective general
əvvəlki prior adjective general
əvvəlki previous adjective general
əvvəlki last adjective general
əvvəlki late adjective general
əvvəlki old adjective general
üstündən xətt çəkilmiş strikeout adjective computer
əvvəlki primordial adverb general
üstündən over the top adverb general
əvvəlki kimi still adverb general
üstündən across preposition general
üstündən over preposition general
əvvəlki vəziyyətini itirmək come down in the world phrases general
yazmaq qeyd etmək commit to paper phrases general
yazmaq qeyd etmək commit to writing phrases general
protokol yazmaq draw up a protocol phrases general
yazmaq drive a pen phrases general
yazmaq drive a quill phrases general
əvvəlki vərdişlərə qayıtmaq fall back into the old groove phrases general
pasxa bayramından əvvəlki cümə günü Good Friday phrases general
payız gecə-gündüzünün bərabərliyindən əvvəlki bədr harvest moon phrases general
payız gecə-gündüzünün bərabərliyindən əvvəlki mahtab harvest moon phrases general
tarixdən əvvəlki vaxtlar in prehistoric times phrases general
üstündən atmaq kick about phrases general
üstündən tullamaq kick about phrases general
reseptə görə dərman yazmaq make up a prescription phrases general
yazmaq mark down phrases general
insanın əvvəlki siması one's former self phrases general
əvvəlki hadisələr precedent events phrases general
əvvəlki fəsil preceding chapter phrases general
yazmaq put pen to paper phrases general
bir kəsin ayağına yazmaq score up phrases general
bir kəsin hesabın yazmaq score up phrases general
əvvəlki yerinə qoymaq set back phrases general
üstündən keçmək walk over phrases general
ətraflı yazmaq write up phrases general
yazmaq set down phrases general
yazmaq take back phrases general
bir şeyin üstündən içmək wash smth. down phrases general
vero