• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of ağıl vermək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ağıl corral 2 1
zinət vermək decorate 2 1
qocalıqdan əmələ gələn ağıl zəifliyi dotage 2 1
tüstü vermək üçün aparat fumigator 2 1
ağıl intellect 2 1
ağıl intelligence 2 1
ağıl mentality 2 1
başa ağıl qoyan mentor 2 1
ağıl perspicacity 2 1
ağıl prudence 2 1
ağıl sanity 2 1
ağıl wit 2 1
nəsihət vermək admonish 2 1
ağıl brains 2 1
ağıl cattle shed 2 1
kirəyə vermək hire out 2 1
fitri ağıl innate intellect 2 1
ağıl mind 2 1
ağıl-kamal mind 2 1
qələmə vermək present 2 1
ağıl dişi wisdom tooth 2 1
bayraqcıqlarla xəbər vermək wig-wag 2 3
bayraqcıqlarla işarə vermək wig-wag 2 3
ağıl zəifliyi imbecile 2 5
ağıl nous 2 8
bitmə siqnalı vermək sound off quarters 2 31
ağıl cote 2 64
ağıl pinfold 2 64
xov vermək teasel 2 92
ağıl brain 2 1
ağıl zəifliyi fatuity 2 1
ağıl headpiece 2 1
ağıl pate 2 1
ağıl pigeon-hole 2 1
ağıl pound 2 1
ağıl dərrakə understanding 2 1
gələcəyi xəbər vermək augury 2 1
nişan vermək decorate 2 1
orden vermək decorate 2 1
ağıl pen 2 1
ağıl reason 2 1
ağıl sense 2 3
ağıl head 2 1
ağıl light 2 1
sağlam ağıl sense 2 1
baş vermək occur 2 22
ağıl poundage 2 1
ağıl yard 2 1
bəraət vermək absolve 3 1
səlahiyyət vermək accredit 3 1
vəkalət vermək accredit 3 1
bəraət vermək acquit 3 1
bəraət vermək acquit of 3 1
bəraət vermək acquitt 3 1
and vermək adjure 3 1
öyüd-nəsihət vermək admonish 3 1
gələcəkdən xəbər vermək adumbrate 3 1
təkan vermək advantage 3 1
üstünlük vermək advantage 3 1
elan vermək advertise 3 1
məsləhət vermək advise 3 1
havaya vermək aerate 3 1
can vermək agonise 3 1
həyəcan siqnalı vermək alarm 3 1
məlumat vermək allege 3 1
pay vermək allocate 3 1
icazə vermək allow 3 1
izin vermək allow 3 1
əlifba sırası ilə vermək alphabetize 3 1
amerikan vətəndaşlığı vermək americanize 3 1
qısa izahat vermək annotate 3 1
qeydlər vermək annotate 3 1
bəyanat vermək announce 3 1
məlumat vermək announce 3 1
xəbər vermək announce 3 1
cavab vermək answer 3 1
şagirdliyə vermək apprentice 3 1
məlumat vermək apprise 3 1
xəbər vermək apprise 3 1
xəcalət vermək ashame 3 1
razılıq vermək assent 3 1
şəhadət vermək attest 3 1
zinət vermək attire 3 1
gələcəkdən xəbər vermək augur 3 1
qabaqcadan xəbər vermək augur 3 1
icazə vermək authorise 3 1
izin vermək authorise 3 1
mükafat vermək award 3 1
əldən vermək balk 3 1
səs vermək ballot 3 1
banket vermək banquet 3 1
ziyafət vermək banquet 3 1
şüa vermək beam 3 1
xeyir-dua vermək beatify 3 1
bəzək vermək beautify 3 1
zinət vermək beautify 3 1
təskinlik vermək becalm 3 1
işarə vermək beck 3 1
bəzək vermək bedeck 3 1
zinət vermək bedeck 3 1
baş vermək befall 3 1
üz vermək befall 3 1
əl vermək befit 3 1
fayda vermək benefit 3 1
xeyir vermək benefit 3 1
tüstü vermək besmoke 3 1
ənam vermək bestow 3 1
hədiyyə vermək bestow 3 1
vermək bestow 3 1
baş vermək betide 3 1
hadisə baş vermək betide 3 1
üz vermək betide 3 1
xəbər vermək betoken 3 1
qiymət vermək bid 3 1
acı dad vermək bitter 3 1
çənəyə vermək blab 3 1
bərk siqnal vermək blare 3 1
hamıya xəbər vermək blazon 3 1
xəbər vermək blazon 3 1
xeyir-dua vermək bless 3 1
ziyan vermək blight 3 1
hisə vermək bloat 3 1
elan vermək blurb 3 1
reklam elanı vermək blurb 3 1
reklam vasitəsilə elan vermək blurb 3 1
söz vermək bode 3 1
xəbər vermək bode 3 1
qabaqcadan xəbər vermək bode 3 1
buğa vermək boiled down 3 1
ürək vermək bolden 3 1
rüşvət vermək bribe 3 1
büruzə vermək bring out 3 1
tərbiyə vermək bring up 3 1
xəbər vermək broadcast 3 1
tunc rəngi vermək bronze 3 1
şeypurla signal vermək bugle 3 1
bülleten vasitəsilə məlumat vermək bulletin 3 1
fidyə vermək buy off 3 1
abrını vermək call down 3 1
cəza vermək cane 3 1
xəbər vermək caution 3 1
vermək cede 3 1
xarakteristika vermək characterise 3 1
imtiyaz vermək charter 3 1
cəza vermək chasten 3 1
bədən cəzası vermək chastise 3 1
cəza vermək chastise 3 1
ürək vermək cheer up 3 1
cəsarət vermək cheer up 3 1
cücərti vermək chit 3 1
əldən vermək chuck away 3 1
fürsəti fövtə vermək chuck away 3 1
şəhər görkəmi vermək citify 3 1
xəbər vermək clue 3 1
baş vermək come about 3 1
baş vermək come of 3 1
təsəlli vermək comfort 3 1
təskinlik vermək comfort 3 1
əmr vermək command 3 1
kommentari vermək comment 3 1
başsağlığı vermək commiserate 3 1
səlahiyyət vermək commission 3 1
tapşırıq vermək commission 3 1
vəkalət vermək commission 3 1
məlumat vermək communicate 3 1
xəbər vermək communicate 3 1
əvəzini vermək compensate 3 1
kompensasiya vermək compensate 3 1
başsağlığı vermək condole 3 1
vermək confer 3 1
imkan vermək connive 3 1
yol vermək connive 3 1
razılıq vermək consent 3 1
himayəsinə vermək consign 3 1
vermək consign 3 1
təsəlli vermək console 3 1
təskinlik vermək console 3 1
ianə vermək contribute 3 1
cavab vermək correspond 3 1
məsləhət vermək counsel 3 1
əvəzini vermək countervail 3 1
əleyhinə səs vermək countervote 3 1
müqavimət vermək counterwork 3 1
hərbi məhkəməyə vermək court-martial 3 1
vermək deal 3 1
mərkəzdən yerli orqanlara vermək decentralise 3 1
məlumat vermək declare 3 1
xəbər vermək declare 3 1
dekret vermək decree 3 1
əmr vermək decree 3 1
fərman vermək decree 3 1
haqqını vermək defray 3 1
muzdunu vermək defray 3 1
pulunu vermək defray 3 1
ləzzət vermək delight 3 1
zövq vermək delight 3 1
təhvil vermək deliver 3 1
vermək deliver 3 1
əmlakı varisliyə görə vermək demise 3 1
əmlakı vəsiyyət vermək demise 3 1
mülki varisliyə görə vermək demise 3 1
mülki vəsiyyət vermək demise 3 1
ad vermək denominate 3 1
nişan vermək denote 3 1
saxlamağa vermək deposit 3 1
ixtiyar vermək depute 3 1
vəkalət vermək depute 3 1
qələmə vermək describe 3 1
istiqamət vermək direct 3 1
rədd cavabı vermək disallow 3 1
haqqını vermək disburse 3 1
pulunu vermək disburse 3 1
nəhayət vermək discontinue 3 1
vermək dispense 3 1
əziyyət vermək disquiet 3 1
zərər vermək disserve 3 1
ziyan vermək disserve 3 1
əziyyət vermək distress 3 1
qabaqcadan xəbər vermək divine 3 1
doktor dərəcəsi vermək doctorate 3 1
doktorluq dərəcəsi vermək doctorate 3 1
həvəssiz vermək dole 3 1
qənaətlə vermək dole 3 1
bəxşiş vermək donate 3 1
hədiyyə vermək donate 3 1
peyin vermək dung 3 1
əks-səda vermək echo 3 1
öyüd-nəsihət vermək edify 3 1
təhsil vermək educate 3 1
tərbiyə vermək educate 3 1
baş vermək emanate 3 1
əziyyət vermək embarrass 3 1
zinət vermək embellish 3 1
haşiyə vermək emborder 3 1
vermək emit 3 1
xüsusi əhəmiyyət vermək emphasise 3 1
iş vermək employ 3 1
səlahiyyət vermək empower 3 1
vəkalət vermək empower 3 1
bir kəsə bir şey etmək üçün ixtiyar vermək enable 3 1
imkan vermək enable 3 1
dekret vermək enact 3 1
göstəriş vermək enact 3 1
sərəncam vermək enact 3 1
ruh vermək encourage 3 1
vermək endue 3 1
seçki hüququ vermək enfranchise 3 1
göstəriş vermək enjoin 3 1
əmr vermək enjoin 3 1
zəmanət vermək ensure 3 1
yemək-içmək vermək entertain 3 1
ixtiyar vermək entitle 3 1
səlahiyyət vermək entrust 3 1
epitet vermək epithet 3 1
qısa şərh vermək epitomise 3 1
nəsihət vermək ethicise 3 1
öyüd vermək ethicise 3 1
büruzə vermək evince 3 1
təlim vermək exercise 3 1
güc vermək exert 3 1
nəfəs vermək exhale 3 1
nəfəs vermək expire 3 1
öyüd-nəsihət vermək expostulate 3 1
icarəyə vermək farm out 3 1
forma vermək fashion 3 1
maaş vermək fee 3 1
qonarar vermək fee 3 1
döş vermək feed 3 1
süd vermək feed 3 1
yem vermək feed 3 1
gözaydınlığı vermək felicitate 3 1
dad vermək flavour 3 1
titrək parıltı vermək flicker 3 1
mal-qaraya yem vermək fodder 3 1
qabaqcadan xəbər vermək forebode 3 1
qabaqcadan xəbər vermək forecast 3 1
nəticə haqqında qabaqcadan qərar vermək forejudge 3 1
xəbər vermək foreshadow 3 1
gələcəkdən xəbər vermək foretell 3 1
qabaqcadan xəbər vermək foretell 3 1
müəyyən bir forma vermək form 3 1
müəyyən bir görünüş vermək form 3 1
müəyyən bir şəkil vermək form 3 1
rəsmi status vermək formalise 3 1
gələcəyi qabaqcadan xəbər vermək fortune-tell 3 1
tərbiyə vermək foster 3 1
bar vermək fruit 3 1
meyvə vermək fruit 3 1
hisə vermək fume 3 1
tüstü vermək fume 3 1
tüstü vermək fumigate 3 1
vermək furnish 3 1
hədiyyə vermək gift 3 1
qızıl suyu vermək gild 3 1
vermək give 3 1
vermək give away 3 1
vermək give off 3 1
titrək işıq vermək glimmer 3 1
zinət vermək grace 3 1
cavab vermək gratify 3 1