• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of ağıllı və kinayəli fikir (278 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
başa çox gec gələn fikir afterthought noun general
gecikmiş fikir afterthought noun general
mənfi fikir bigotry noun general
fikir concept noun general
fikir birliyi consensus noun general
fikir contrivance noun general
fikir critique noun general
yanlış fikir delusion noun general
fikir design noun general
fikir ayrılığı disaccord noun general
fikir ayrılığı discord noun general
fikir ayrılığı discrepancy noun general
fikir ayrılığı dissension noun general
fikir ayrılığı dissimilation noun general
fikir estimate noun general
fikir estimation noun general
gözə ağıllı görünən eye-wise noun general
fikir ayrılığı faction noun general
fikir feeling noun general
xülasə edilmiş fikir formulation noun general
fikir idea noun general
fikir if noun general
fikir intent noun general
fikir intention noun general
əsas fikir keynote noun general
ağıllı adam man of sense noun general
səhv fikir misthought noun general
fikir monster noun general
beyindən çıxmayan fikir obsession noun general
fikir opinion noun general
əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş fikir preconception noun general
əvvəlcədən yaradılmış fikir preconception noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış fikir preconception noun general
ədalətsiz fikir prejudice noun general
insafsız fikir prejudice noun general
qərəzli fikir prejudice noun general
tərəfgir fikir prejudice noun general
fikir purpose noun general
kinayəli irad quip noun general
kinayəli mülahizə quip noun general
fikir rating noun general
ağıllı dəlil rationale noun general
ağıllı izahat rationale noun general
ağıllı izahat rationalisation noun general
fikir reasoning noun general
fikir remark noun general
ağıllı cavab repartee noun general
fikir say noun general
ağıllı sober noun general
əsas fikir thesis noun general
fikir thought noun general
təhlükəli fikir venture noun general
fikir dağınıqlığı wool-gathering noun general
parlaq fikir brainstorm noun general
dahiyanə fikir brainstorm noun general
ağıllı a man of sense noun general
əsas fikir basic idea noun general
aydın fikir bright idea noun general
fikir aydınlığı clarity of thought noun general
aydın fikir clear thought noun general
ağıllı it clever dog noun general
ağıllı gediş clever move noun general
şablon fikir commonplace noun general
dolaşıq fikir confused thought noun general
fikir dolaşıqlığı confusion of thought noun general
fikir ayrılığı difference of opinion noun general
təhrif olunmuş fikir distorted idea noun general
fikir glimpse noun general
fikir knotty idea noun general
fikir lucid mind noun general
fikir mediation noun general
fikir əyrılığı odds noun general
qərəzli fikir preconception noun general
fikir proposition noun general
fikir reflection noun general
fikir-xəyal reflection noun general
ağıllı dəlil sensible argument noun general
fikir-zikir thought noun general
ağıllı qərar wise decision noun general
ağıllı rəhbər wise leader noun general
yanlış fikir wrong idea noun general
fikir allegation noun general
fikir aspect noun general
fikir case noun general
fikir ayrılığı cleavage noun general
fikir climate noun general
fikir cogitation noun general
fikir conception noun general
fikir mübadiləsi conference noun general
dərin fikir contemplation noun general
fikir contention noun general
tənqidi fikir critique noun general
fikir ayrılığı disagreement noun general
fikir ayrılığı distraction noun general
fikir ayrılığı disunion noun general
fikir ayrılığı friction noun general
fikir notion noun general
fikir outness noun general
fikir persuasion noun general
fikir preoccupation noun general
kinayəli söz pungency noun general
ağıllı sane noun general
fikir sentiment noun general
fikir statement noun general
fikir thinking noun general
fikir verdict noun general
sağlam fikir wisdom noun general
fikir reaction noun spoken language
fikir account noun general
fikir ayrılığı division noun general
fikir judgement noun general
fikir irəli sürən adam mover noun general
fikir notice noun general
fikir plan noun general
fikir testimony noun general
fikir birliyi understanding noun general
fikir word noun general
əsas fikir burden noun general
fikir ayrılığı gap noun general
fikir ayrılığı odds noun general
əsk fikir opposition noun logic
fikir assumption noun general
acılayan fikir hit noun general
istehzalı fikir hit noun general
kinayəli fikir hit noun general
zəhərli fikir hit noun general
yeni fikir wrinkle noun general
fikir point noun general
müfəssəl fikir söyləmək descant verb general
fikir söyləmək discourse verb general
fikir vermək heed verb general
fikir vermək notice verb general
fikir yürütmək opine verb general
özündə əvvəlcədən fikir yaratmaq preconceive verb general
qərəzli fikir yaratmaq prejudice verb general
fikir söyləmək ratiocinate verb general
ağıllı izahat vermək rationalise verb general
kəskin və ağıllı cavab vermək retort verb general
fikir yürütmək advance an idea verb general
fikir aparmaq become thoughtful verb general
fikir təlqin etmək bring home verb general
fikir etmək brood verb general
fikir-zikir etmək brood verb general
fikir demək express an opinion verb general
fikir söyləmək express an opinion verb general
fikir çəkmək grieve verb general
mənfi fikir söyləmək have an adverse effect verb general
fikir təlqin etmək impress verb general
fikir vermək pay attention verb general
fikir etmək ponder verb general
fikir irəli sürmək put forward an idea verb general
fikir yürütmək reason verb general
fikir etmək think verb general
fikir-zikir etmək think hardly verb general
fikir söyləmək censure verb general
fikir bildirmək criticise verb general
fikir söyləmək estimate verb general
fikir vermək look verb general
əvvəlcədən fikir söyləmək preface verb general
qabaqcadan fikir söyləmək preface verb general
fikir söyləmək remark verb general
fikir yaratmaq size verb general
fikir verməmək circumvent verb general
sağlamlığına fikir vermək mend verb general
fikir söyləmək report on verb general
fikir verməmək overlook verb general
fikir vermək watch verb general
fikir söyləmək open verb general
ağıllı agute adjective general
kinayəli allegoric adjective general
kinayəli allegorical adjective general
ağıllı canny adjective general
ağıllı clear-headed adjective general
ağıllı clear-sighted adjective general
ağıllı clever adjective general
ağıllı discerning adjective general
ağıllı discreet adjective general
fikir ayrılığı yaradan divisive adjective general
ağıllı intelligent adjective general
ağıllı judicious adjective general
ağıllı knowledgeable adjective general
kinayəli macabre adjective general
hər şeyə fikir verən meticulous adjective general
kinayəli mordant adjective general
ağıllı nimble-minded adjective general
ağıllı nimble-winded adjective general
hər şeyə fikir verən observant adjective general
hər şeyə fikir verən observing adjective general
çox ağıllı perspicacious adjective general
ağıllı politic adjective general
ağıllı prudent adjective general
ağıllı reasonable adjective general
ağıllı sage adjective general
ağıllı sapient adjective general
kinayəli sarcastic adjective general
kinayəli scoffing adjective general
ağıllı shrewd adjective general
fikir oyadan suggestive adjective general
ağıllı understanding adjective general
ağıllı well-advised adjective general
ağıllı wise adjective general
ağıllı witty adjective general
kinayəli allusive adjective general
ağıllı-başlı considerable adjective general
ağıllı-başlı decent adjective general
ağıllı-kamallı judicious adjective general
ağıllı-kamallı prudent adjective general
ağıllı-başlı rather good adjective general
ağıllı-kamallı reasonable adjective general
ağıllı subtile adjective general
ağıllı brainy adjective spoken language
ağıllı cute adjective spoken language
ağıllı able adjective general
kinayəli acrimonious adjective general
ağıllı acute adjective general
ağıllı astute adjective general
kinayəli biting adjective general
kinayəli caustic adjective general
hər şeyə fikir verən circumspect adjective general
ağıllı intellectual adjective general
ağıllı judicial adjective general
ağıllı penetrating adjective general
hər şeyə fikir verən perceptive adjective general
ağıllı quickwitted adjective general
ağıllı rational adjective general
kinayəli roundabout adjective general
ağıllı subtle adjective general
özünə xüsusi fikir verən well-groomed adjective general
fikir frightful adjective spoken language
ağıllı snappy adjective spoken language
ağıllı balanced adjective general
ağıllı infenious adjective general
ağıllı opulent adjective general
ağıllı penetrative adjective general
ağıllı piercing adjective general
ağıllı sound adjective general
ağıllı downy adjective general
ağıllı clear adjective general
ağıllı sharp adjective general
ağıllı smart adjective general
kinayəli mockingly adverb general
kinayəli şəkildə mockingly adverb general
ağıllı perspicaciously adverb general
ağıllı cleverly adverb general
ağıllı-ağıllı cleverly adverb general
ağıllı-kamallı cleverly adverb general
ağıllı-başlı completely adverb general
ağıllı-başlı correctly adverb general
ağıllı-başlı properly adverb general
ağıllı-kamallı prudently adverb general
ağıllı-kamallı reasonably adverb general
ağıllı-başlı suitably adverb general
ağıllı clear-eyed adverb general
ağıllı nimbly adverb general
fikir vermək call attention to phrases general
sağlam fikir common sense phrases general
ağlına fikir gəlmək cross one's mind phrases general
başına fikir gəlmək cross one's mind phrases general
ağıllı olmaq cut one's wisdom teeth phrases general
fikir yaratmaq form an opinion phrases general
öz sözlərinə fikir vermək mind one's P's and Q's phrases general
özünə fikir vermək mind one's P's and Q's phrases general
ictimai fikir public opinion phrases general
ictimai fikir public sentiments phrases general
iki fikir arasında qalmaq seesaw between two opinions phrases general
ağıllı cavab sharp answer phrases general
ağıllı sharp witted phrases general
özünə fikir vermək thrust oneself forward phrases general
havayı fikir wild-goose chase phrases general
Duruşuna-oturuşuna fikir ver! Behave yourself! phrases general
fikir mübadiləsi give and take phrases general
fikir söyləmək make a suggestion phrases general
fikir söyləmək offer a suggestion phrases general
fikir verməmək wave away phrases figurative meaning
fikir verməmək wash out phrases general
fikir eyes plural general
ağıllı və kinayəli fikir sally plural general
ağıllı və kinayəli rəy sally plural general