• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of ağır vəziyyət (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
vəziyyət attitude noun general
ağır zərbə bash noun general
ağır itki bereavement noun general
ən yaxşı vəziyyət best noun general
qəfil ağır zərbə biff noun general
ağır yük burden noun general
mail vəziyyət cant noun general
vəziyyət circumstance noun general
ağır tərpənmə clumsiness noun general
vəziyyət condition noun general
çıxılmaz vəziyyət deadlock noun general
ümidsiz vəziyyət despair noun general
ümidsiz vəziyyət desperation noun general
əlverişsiz vəziyyət disadvantage noun general
ağır iş drudgery noun general
fövqəladə vəziyyət emergency noun general
ağır vəziyyət encumbrance noun general
çətin vəziyyət encumbrance noun general
vəziyyət fact noun general
üzücü və ağır iş fag noun general
vəziyyət fettle noun general
qızdırmalı vəziyyət fever noun general
narahat vəziyyət fidget noun general
ağır hava fug noun general
əsəbi vəziyyət fuss noun general
həyəcanlı vəziyyət fuss noun general
ağır nəfəs alma gasp noun general
adət halını almış vəziyyət habitude noun general
endirilmiş vəziyyət half-mast noun general
ağır su heavy-water noun general
qısalüləli ağır top howitzer noun general
ağır iş moil noun general
əxlaqi vəziyyət morale noun general
çətin vəziyyət nonplus noun general
normal vəziyyət normal noun general
normal vəziyyət normality noun general
maili vəziyyət obliquity noun general
ağır sınaq ordeal noun general
ağır gəlmə overbalance noun general
ağır məğlubiyyət pasting noun general
acınacaqlı vəziyyət plight noun general
vəziyyət pose noun general
vəziyyət posture noun general
çətin vəziyyət predicament noun general
xoşagəlməyən vəziyyət predicament noun general
sərilmiş vəziyyət prostration noun general
yayılmış vəziyyət prostration noun general
çətin vəziyyət quandary noun general
ağır qum quicksand noun general
vəziyyət situation noun general
ağır çəkic sledge-hammer noun general
vəziyyət state noun general
ağır zərbə swipe noun general
gərgin vəziyyət tensity noun general
ağır zərbə thump noun general
təhlükəli vəziyyət touch-and-go noun general
xətərli vəziyyət touch-and-go noun general
ağır nəfəs alma wheeze noun general
ən pis vəziyyət worst noun general
ağır çəkic sledgehammer noun general
vəziyyət locus noun general
vəziyyət stance noun general
ağır cinayət felony noun general
faktiki vəziyyət actual situation noun general
ağır zərbə death blow noun general
ağır matəm deep mourning noun general
ağır xasiyyət difficult nature noun general
fövqəl'adə vəziyyət extraordinary situation noun general
vəziyyət footing noun general
yaxşı vəziyyət good condition noun general
ağır itki grievous loss noun general
ağır yara grievous wound noun general
ağır zərbə heavy blow noun general
ağır kreyser heavy cruiser noun general
ağır fraksiya heavy fraction noun general
ağır fraksiyası heavy fraction noun general
ağır sənaye heavy industry noun general
ağır yük heavy load noun general
ağır cərimə heavy penalty noun general
ağır neft heavy petroleum noun general
ağır neft qalığı heavy petroleum residual noun general
ağır çamadan heavy suitcase noun general
ağır çəkili pəhləvan heavyweight noun general
hərbi vəziyyət martial law noun general
sakit vəziyyət off-position noun general
sıfır vəziyyət off-position noun general
ağır şərait rigor noun general
ağır xəstəlik serious illness noun general
ağır yara serious wound noun general
ağır cəza severe punishment noun general
ictimai vəziyyət social standing noun general
ictimai vəziyyət social status noun general
çətin vəziyyət strait noun general
ağır əmək toil noun general
ağır wax noun general
ağır atletika weightlifting noun general
çətin vəziyyət fix noun spoken language
çətin vəziyyət foul-up noun spoken language
ağır hava frowst noun spoken language
qızdırmalı vəziyyət febriculosity noun medical
normal vəziyyət normalcy noun American
vəziyyət alienage noun law
ağır atletika weight-lifting noun sport
çıxılmaz vəziyyət cul-de-sac noun figurative meaning
ağır metalların sulfat duzu vitriol noun chemistry
divarı saxlayan ağır dayaq abutment noun general
günbəzi saxlayan ağır dayaq abutment noun general
ağırlaşdırıcı vəziyyət aggravation noun general
ağırlaşdırıcı vəziyyət aggravator noun general
vəziyyət air noun general
vəziyyət context noun general
gözlənilməyən vəziyyət contingency noun general
gözlənilməyən vəziyyət contingent noun general
ağır iş encumbrance noun general
ağır yük encumbrance noun general
çətin vəziyyət entanglement noun general
ağır sınaq furnace noun general
vəziyyət go noun general
ağır grind noun general
ağır və cansıxıcı iş üçün muzdla tutulmuş işçi hackney noun general
qeyri-müəyyən vəziyyət hover noun general
huşsuz vəziyyət insensibility noun general
ağır olan bir şey oppressor noun general
saz vəziyyət order noun general
ağır vəziyyət perplexity noun general
çətin vəziyyət perplexity noun general
vəziyyət position noun general
çətin vəziyyət quagmire noun general
ağır məcburi əmək slavery noun general
dolaşıq vəziyyət snarl noun general
çətin vəziyyət stalemate noun general
çıxılmaz vəziyyət stalemate noun general
ictimai vəziyyət status noun general
ağır yük tax noun general
ağır iş travail noun general
ağır zəhmət travail noun general
ağır sınaq trial noun general
dik vəziyyət uprightness noun general
şaquli vəziyyət uprightness noun general
ağır cinayət villainy noun general
ağır zərbə crump noun spoken language
ağır məğlubiyyət walloping noun spoken language
çətin vəziyyət jam noun American
çıxılmaz vəziyyət jam noun American
çox ağır iş servitude noun law
ağır sınaq crucible noun figurative meaning
çətin vəziyyət morass noun figurative meaning
təhlükəli vəziyyət precipice noun figurative meaning
ağır çəkic ram noun technical
çətin vəziyyət impasse noun french
çıxılmaz vəziyyət impasse noun french
hazır vəziyyət ready noun military
ağır yük drag noun general
vəziyyət form noun general
vəziyyət hand noun general
ağır an hour noun general
ağır vaxt hour noun general
neytral vəziyyət neutral noun general
yaxşı fiziki vəziyyət order noun general
normal vəziyyət par noun general
üstün vəziyyət purchase noun general
ağır iş sweat noun general
ağır zərbə sock noun spoken language
xəstəliyin ən ağır anı crisis noun medical
ağır yük weight noun figurative meaning
farağat vəziyyət attention noun general
ağır addım səsi clump noun general
vəziyyət estate noun general
ağır vəziyyət extremity noun general
çıxılmaz vəziyyət extremity noun general
qorxulu vəziyyət extremity noun general
vəziyyət going noun general
dolaşıq vəziyyət knot noun general
xoşagəlməz vəziyyət scrape noun spoken language
vəziyyət shape noun spoken language
ağır iş stolu bench noun general
vəziyyət case noun general
vəziyyət circumscription noun general
çətin vəziyyət need noun general
ilkin vəziyyət default noun computer
vəziyyət status noun computer
çıxılmaz vəziyyət bay noun general
vəziyyət capacity noun general
ağır yeriş clamp noun general
çətin vəziyyət hole noun spoken language
çıxılmaz vəziyyət hole noun spoken language
vəziyyət stand noun general
vəziyyət pass noun general
acınacaqlı vəziyyət picking noun spoken language
xoşagəlməz vəziyyət picking noun spoken language
vəziyyət way noun general
hər cür ağır işi görən adam hack noun general
vəziyyət scale noun general
ağır zərbə endirmək bash verb general
ağır-ağır yerimək clump verb general
ağır-ağır yerimək clump about verb general
başa ağır zərbə endirmək conk verb general
ağır danışmaq drawl verb general
ağır iş görmək drudge verb general
ağır işlə məşğul olmaq drudge verb general
ağır-ağır danışmaq gasp out verb general
ağır iş yerinə yetirmək moil verb general
çəkisi daha ağır gəlmək outbalance verb general
daha ağır olmaq outweigh verb general
ağır olmaq overbalance verb general
ağır-ağır yerimək plod verb general
çətin vəziyyət salmaq puzzle verb general
yenidən əvvəlki vəziyyət qayıtmaq relapse verb general
ağır zərbə endirmək thump verb general
ağır-ağır yerimək toddle verb general
ağır-ağır yerimək totter verb general
ağır yaralanmaq be badly wounded verb general
ağır xəstə olmaq be seriously ill verb general
başına ağır zərbə endirmək brain verb general
maili vəziyyət almaq cant verb general
çox ağır yerimək creep verb general
ağır-ağır getmək lumber verb general
ağır stale verb general
ağır-ağır yerimək wallow verb general
ağır zərbə endirmək crump verb spoken language
ağır cinayətə görə ittiham etmək impeach verb law
ağır-ağır yerimək clamp verb general
ağır mərmi ilə atəşə tutmaq crump verb general
ağır-ağır addım atmaq wallop verb general
ağır hack verb general
ağır arduous adjective general
çox ağır backbreaking adjective general
ağır bad adjective general
ağır itki vermiş ana bereaved adjective general
ağır burdensome adjective general
ağır calamitous adjective general
çox ağır catastrophic adjective general
ağır chargeful adjective general
ağır clumsy adjective general
ağır cumbersome adjective general
ağır cumbrous adjective general
ağır depressive adjective general
çox ağır devilish adjective general
ağır dismal adjective general
ağır embarrassing adjective general
ağır equanimous adjective general
çox ağır exhausting adjective general
ağır frowzy adjective general
ağır fusty adjective general
çox ağır gruelling adjective general
ağır heavy adjective general
son dərəcə ağır horrific adjective general
ağır hulking adjective general
çox ağır indescribable adjective general
çox ağır intorable adjective general
ağır knock-down adjective general
ağır laboursome adjective general
ağır onerous adjective general
normadan ağır overweight adjective general
ağır ponderous adjective general
ağır sedate adjective general
ağır slack adjective general
ağır slow adjective general
ağır sluggish adjective general
ağır smart adjective general
ağır staid adjective general
ağır stifling adjective general
ağır stodgy adjective general
ağır stuffy adjective general
ağır sultry adjective general
ağır toilful adjective general
ağır trying adjective general
çox ağır wearisome adjective general
ağır işdən əldən düşmüş work-worn adjective general
ağır işdən gücdən düşmüş work-worn adjective general
ağır temperate adjective general
ağır sanballı demure adjective general
ağır painful adjective general
ağır serious adjective general
ağır severe adjective general
ağır frowsty adjective spoken language
ağır austere adjective general
ağır brute adjective general
ağır critical adjective general
ağır zəhmətli cumbersome adjective general
ağır zəhmətli cumbrous adjective general
çox ağır deadly adjective general
ağır difficult adjective general
ağır dilatory adjective general
ağır exquisite adjective general
ağır feverish adjective general
ağır gawky adjective general
ağır grave adjective general
ağır grievous adjective general
ağır hard adjective general
son dərəcə ağır horrible adjective general
ağır necessitude adjective general
ağır oafish adjective general
ağır oppressive adjective general
ağır penal adjective general
ağır ponderous adjective general
ağır başa düşülən ponderous adjective general
ağır punitive adjective general
hazır vəziyyət ready adjective general
ağır robust adjective general
vero