• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of ağacın kökə yaxın yoğun hissəsi (185 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ömrün son hissəsi afterlife noun general
yoğun kişi səsi bass noun general
kürəyin enli hissəsi broad noun general
söykənəcəyin enli hissəsi broad noun general
şirin kökə bun noun general
kökə bun noun general
yağlı kökə bun noun general
yoğun uc butt noun general
ən yaxın yol byway noun general
musiqi əsərinin xorla oxunan təntənəli hissəsi cantata noun general
yolun nəqliyyat gedə bilən hissəsi carriageway noun general
küçənin döşənmiş hissəsi causeway noun general
avtomobilin əsas hissəsi chassis noun general
kökə cob-loaf noun general
yoğun bağırsaq iltihabı colitis noun general
tərkib hissəsi component noun general
yaxın confidant noun general
yaxın confidante noun general
kökə cookie noun general
yaxın yoldaş crony noun general
paltar qolunun qatlanmış hissəsi cuff noun general
şəhərin qaynar hissəsi downtown noun general
şəhərin işgüzar hissəsi downtown noun general
bir şeyin tərkib hissəsi element noun general
yaxın dost familiar noun general
yaxın tanışlıq familiarity noun general
zəncəfilli kökə gingerbread noun general
yaxın dost hail-fellow noun general
yaxın qohumlar arasında cinsi əlaqə incest noun general
tərkib hissəsi ingredient noun general
yaxın əlaqə intimacy noun general
yaxın adamlar kith noun general
kökə oatcake noun general
dairənin səkkizdə bir hissəsi octant noun general
yaxın gələcəkdə odd-come-shortly noun general
nazik kökə pancake noun general
kökə pastille noun general
sazişin və s. giriş hissəsi preamble noun general
səhnənin qabaq hissəsi proscenium noun general
yumşaq ət hissəsi sirloin noun general
şəhərin yoxsullar yaşayan hissəsi slum noun general
yaxın mənalı söz synonym noun general
ölkənin dağlıq hissəsi upland noun general
döyüş cihazının uc hissəsi warhead noun general
nanəli kökə peppermint noun general
yaxın yoldaş sidekick noun general
yaxın dost bosom friend noun general
yoğun uc butt end noun general
yaxın sinn close synonym noun general
kökə cooky noun general
kökə corn-dodger noun general
kökə flat cake noun general
qaldırıcı kranın hərəkət edən hissəsi jib noun general
Yaxın Şərq Near East noun general
yaxın qohum near relation noun general
yaxın qonşular next-door neighbors noun general
yaxın məsafəyə qaçış sprint noun general
yoğun bağırsaq iltihabı colonitis noun medical
dairənin dörddə bir hissəsi quadrant noun mathematics
yoğun bağırsaq colon noun anatomical
burun hissəsi fore noun nautical
gəmidə yuxarı göyərtənin qabaq hissəsi forecastle noun nautical
köməkçi nitq hissəsi form-word noun linguistic
ehtiyat hissəsi fund noun military
yaxın qohum allied noun general
yaxın olma approximation noun general
döşlüyün yuxarı hissəsi bib noun general
bədənin ətli hissəsi brawn noun general
burunun üst hissəsi bridge noun general
Londonun işgüzar hissəsi city noun general
dəbilqənin boyunu qoruyan hissəsi coif noun general
funksiya artımının bir hissəsi differential noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower noun general
müqavilənin əsas hissəsi gist noun general
çox yaxın zamanda inch noun general
yaxın adam repository noun general
kürək hissəsi shoulder noun general
yaxın məsafə step noun general
fəslin bir hissəsi subsection noun general
ağacın gövdəsində olan şiş wart noun general
bağ yaxud parkın əl dəyməmiş təbii şəkildə başl-başına buraxılmış hissəsi wilderness noun general
ittihamın əsas hissəsi gist noun law
səhnənin qabaq hissəsi foreground noun theatrical
ağacın kökə yaxın yoğun hissəsi butt noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream noun general
gəminin üfüqdə görünməyən hissəsi hull noun general
cəmdəyin bir hissəsi joint noun general
ölkənin quzey hissəsi north noun general
ölkənin şimal hissəsi north noun general
poemanın giriş hissəsi overture noun general
şeirin giriş hissəsi overture noun general
yüyənin atın ağzına verilən dəmir hissəsi bit noun general
paltarın yuxarı qabaq hissəsi breast noun general
yolun hissəsi leg noun general
məhsulun birdəfəlik yığılan hissəsi pick noun general
boyun hissəsi neck noun general
ən yaxın yol cut noun general
dünyanın bir hissəsi quarter noun general
kainatın bir hissəsi quarter noun general
meydanın yan xəttdən kənar hissəsi touch noun sport
yaxın söhbət eləmək commune verb general
yaxın olmaq hobnob verb general
bıçaqla ağacın qabığını hamarlamaq whittle verb general
bıçaqla ağacın qabığını yonmaq whittle verb general
ağacın qabığını soymaq bark a tree verb general
kökə düşmək be reduced verb general
ağacın kölgəsində uzanmaq lie in the shadow of the tree verb general
yaxın durmaq stand near verb general
yaxın approximate adjective general
yaxın adamını itirmiş bereaved adjective general
çox yaxın bosom adjective general
yoğun chunky adjective general
meridiana yaxın circum-meridian adjective general
yaxın congenial adjective general
çox yaxın familiar adjective general
yaxın familiar adjective general
yaxın familiary adjective general
yaxın fireside adjective general
bir-birinə yaxın frequent adjective general
yoğun kəndirli funicular adjective general
yoğun ipli funicular adjective general
çox yaxın heart-to-heart adjective general
yaxın intimate adjective general
yaxın near adjective general
yaxın neighbouring adjective general
yaxın nigh adjective general
tamamilə və ya bir hissəsi quru ilə keçən overland adjective general
alçaq və yoğun podgy adjective general
ən yaxın proximate adjective general
yoğun thick adjective general
yaxın-uzaq near and distant adjective general
yaxın-uzaq near and far adjective general
yaxın neighboring adjective general
yaxın next-door adjective general
xəbərin ad hissəsi predicative adjective grammatical
ömrün son hissəsi afternoon adjective general
yoğun fat adjective general
yoğun fleshly adjective general
yaxın handy adjective general
ən yaxın immediate adjective general
ayrılmaz tərkib hissəsi necessary adjective general
ən yaxın next adjective general
yoğun thickset adjective general
yaxın close adjective general
yaxın cognate adjective general
çox yaxın close adjective general
kökə aid olan radical adjective mathematics
yaxın thick adjective general
yaxın close upon adverb general
yaxın closely adverb general
çox yaxın hereabout adverb general
yaxın nearby adverb general
ən yaxın next-door adverb general
yaxın some adverb general
günortaya yaxın about noon adverb general
yaxın keçmişdə in recent times adverb general
yaxın gələcəkdə in the near future adverb general
yaxın near adverb general
yaxın nearly adverb general
yaxın keçmişdə not long ago adverb general
yaxın about adverb general
yaxın by adverb general
yaxın by preposition general
yaxın near preposition general
yaxın toward preposition general
bir hissəsi some indefinite adverb general
küldə bişirilmiş kökə ash-cake phrases general
yaxın məsafədə at close range phrases general
yaxın yoldaş bosom friend phrases general
günün əsas hissəsi good part of the day phrases general
yaxın əlaqədə olma hand in with phrases general
çox yaxın hard at hand phrases general
yaxın hard at hand phrases general
ən yaxın gələcək immediate future phrases general
yaxın gələcəkdə in the offing phrases general
əhalinin böyük hissəsi large portion of the population phrases general
Yaxın Şərq Middle East phrases general
yaxın qohum near relation phrases general
yoğun barmaqlar pudgy fingers phrases general
Londonun kübarlar yaşayan qərb hissəsi West End phrases general
yaxın within earshot phrases general
yoğun bağırsaq great gut phrases anatomical
yoğun bağırsaq large intestine phrases anatomical
yaxın gəlmək trench upon phrases general
yaxın adamlar belongings plural general