• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of ağac emal edən dəzgah (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ixtisar edən abbreviator noun general
ləğvedilməni müdafiə edən abolitionist noun general
zina edən kişi adulterer noun general
zina edən qadın adulteress noun general
macəra edən qadın adventuress noun general
ağac əkmə afforestation noun general
amputasiya edən amputator noun general
antologiya tərtib edən anthologist noun general
rəsmi qiymət təyin edən appraiser noun general
ağac arbour noun general
iddia edən aspirant noun general
tələb edən aspirant noun general
hücum edən assailant noun general
atom müharibəsini təbliğ edən atomaniac noun general
hücum edən attacker noun general
müşayiət edən attendant noun general
ziyafətdə iştirak edən qonaq banqueter noun general
ağac bastinado noun general
cinsi əlaqəyə təşviq edən bedroom noun general
hamilik edən benefactor noun general
hamilik edən qadın benefactress noun general
vəsiyyət edən bequeather noun general
ağac lövhə billet noun general
seks qaydalarına nəzarət edən qanun blue-law noun general
kömək edən booster noun general
ağac ev cabin noun general
kataloq tərtib edən cataloguer noun general
kataloq tərtib edən cataloguist noun general
ağac kömürü charcoal noun general
zərb edən chaser noun general
pedikür edən qadın chiropodist noun general
zərb edən chiseller noun general
xorda iştirak edən chorist noun general
xronologiya tərtib edən chronographer noun general
xronologiya tərtib edən mütəxəssis chronologer noun general
xronologiya tərtib edən mütəxəssis chronologist noun general
ədəbiyyatda və incəsənətdə antik nümunələri təqlid edən cərəyan classicism noun general
təsnif edən classifier noun general
işğalçı düşmənlə əməkdaşlıq edən vətən xaini collaborationist noun general
komik rolları ifa edən aktyor comedian noun general
komik rol ifa edən aktrisa comedienne noun general
sakit edən comforter noun general
komik rolları ifa edən aktyor comic noun general
komandanlıq edən commander noun general
ört-basdır edən concealer noun general
qatılaşdırılmış süd istehsal edən zavod condensery noun general
tövbə edən confessant noun general
tövbə edən confessor noun general
istila edən conquerer noun general
istila edən conqueror noun general
samit səsi ifadə edən hərf consonant noun general
cinayətdə iştirak edən conspirator noun general
kor-koranə başqalarını təqlid edən copy-cat noun general
ürək fəaliyyətlərinə kömək edən dərman cordial noun general
əks-hücum edən counterattacker noun general
şəxsiyyəti təsdiq edən vəsiqə credential noun general
səlib müharibələrində iştirak edən crusader noun general
kitabxananı mühafizə edən curator noun general
muzeyi mühafizə edən curator noun general
pendir istehsal edən müəssisə dairy noun general
nahar edən diner noun general
ilk kəşf edən discoverer noun general
idarə edən dominator noun general
bəxş edən donor noun general
cərəyan edən yel draught noun general
axıdılmış ağac driftwood noun general
elektrik qüvvəsi hasil edən maşın dynamo noun general
idrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas qəbul edən cərəyan empiricism noun general
yarış edən emulous noun general
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower noun general
əsir edən enslaver noun general
qul edən enslaver noun general
təsis edən establisher noun general
ehtiram edən esteemer noun general
pərəstiş edən esteemer noun general
həmişəyaşıl ağac evergreen noun general
müayinə edən examinee noun general
imtiyazlardan istifadə edən şəxs exempt noun general
məhv edən extirpator noun general
himayə edən favourer noun general
ağac qıran feller noun general
bir polkda qulluq edən fellow-soldier noun general
bir şeyə kor-koranə sitayiş edən fetishist noun general
saxtakarlıq edən şəxs forger noun general
ağacdoğrayan dəzgah gangsaw noun general
ağackəsən dəzgah gangsaw noun general
istehsal edən generator noun general
çox səyahət edən globetrotter noun general
idarə edən governor noun general
fermanı idarə edən şəxs granger noun general
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher noun general
qiymət üstündə həmişə mübahisə edən adam haggler noun general
edamı icra edən şəxs hanger noun general
metalın möhkəmliyini təmin edən maddə hardener noun general
yenilik tətbiq edən innovator noun general
ixtira edən inventor noun general
kəşf edən inventor noun general
dəmir emal edən zavod ironworks noun general
mühafizə edən keeper noun general
lüğət tərtib edən lexicographer noun general
azad edən şəxs liberator noun general
ləğv edən liquidator noun general
ağac lumber noun general
dəzgah machine noun general
ağac çəkic mallet noun general
adam edən man noun general
işə nəzarət edən şəxs manager noun general
manikür edən manicurist noun general
kompasın istiqamətini müəyyən edən mariner noun general
təmir edən mender noun general
qanundan sui-istifadə edən adam misuser noun general
hərəkət edən cismin inersiyası momentum noun general
silah istehsal edən fəhlə munitioner noun general
mıxça istehsal edən usta nailer noun general
mıx istehsal edən fabrika nailery noun general
mismar istehsal edən fabrika nailery noun general
nağıl edən narrator noun general
iynə istehsal edən needler noun general
inkar edən negationist noun general
danışıqlarda iştirak edən şəxs negotiator noun general
vəzifəyə təyin edən şəxs nominator noun general
yenilik tətbiq edən novator noun general
iy ifraz edən maddə odorant noun general
təhqir edən şəxs offender noun general
təşkil edən organized noun general
ağac hasar palisade noun general
iştirak edən partaker noun general
iştirak edən participant noun general
iştirak edən participator noun general
hami edən adam patron noun general
himayə edən adam patron noun general
pedikür edən adam pedicurist noun general
icra edən performer noun general
təqib edən persecutor noun general
xahiş edən petitioner noun general
ilk kəşf edən pioneer noun general
ağac əkmə plantation noun general
ağac basdıran planter noun general
məhkəmədə çıxış edən vəkil pleader noun general
uzun ağac pole noun general
başı vurulmuş ağac pollard noun general
budanmış ağac pollard noun general
mühafizə edən preserver noun general
emal edilmə processing noun general
emal etmə processing noun general
təchiz edən procurer noun general
istehsal edən producer noun general
proqram tərtib edən programeer noun general
himayə edən promoter noun general
təklif edən adam proposer noun general
müdafiə edən qadın protectress noun general
müdafiə edən qız protectress noun general
protest edən adam protester noun general
qəti etiraz edən adam protester noun general
təchiz edən provisioner noun general
təqib edən pursuer noun general
çayla ağac axıdan raftsman noun general
basqında iştirak edən adam raider noun general
qəbul edən recipient noun general
xilas edən rescuer noun general
bərpa edən restorer noun general
idarə edən ruler noun general
cavan ağac sapling noun general
ağac kəpəyi sawdust noun general
ağac üstə qoyulub taxtadan düzəldilmiş şey seesaw noun general
ağac shaft noun general
kütləvi tamaşalar təşkil edən adam showman noun general
tez-tez günah edən adam sinner noun general
ağac stick noun general
nağıl edən story-teller noun general
tətildə iştirak edən striker noun general
idarə edən adam superintendent noun general
rəhbərlik edən adam superintendent noun general
hərf çap edən teleqraf aparatı tape-machine noun general
vəsiyyət edən testator noun general
vəsiyyət edən qadın testatrix noun general
ağac tree noun general
istifadə edən user noun general
hörmət edən adam venerator noun general
pərəstiş edən adam venerator noun general
ağac üzərində qravüra woodcut noun general
ağac üzərində naxışaçma woodcut noun general
ağac üzərində naxışaçma sənəti wood-cutting noun general
ağac məmulatı woodwork noun general
pərəstiş edən adam worshipper noun general
sitayiş edən adam worshipper noun general
ağac kömürü xylanthrax noun general
ağac üzərində oyma xylograph noun general
ağac üzərində naxışaçma sənəti xylography noun general
ziyarət edən visiting noun general
əvəz edən insan commuter noun general
müşaiət edən nümayəndə heyəti entourage noun general
direktor vəzifəsini icra edən müavin acting director noun general
aktivləşdirilmiş ağac kömürü activated charcoal noun general
sürək edən beater noun general
dəzgah bench noun general
ağac blockhead noun general
ağac başmaq clog noun general
ağac club noun general
komandanlıq edən commanding noun general
emal conversion noun general
ağac cudgel noun general
ağac dunderhead noun general
itiləyici dəzgah grinding machine noun general
qaldırıcı kranın hərəkət edən hissəsi jib noun general
ağac-ağac kind of game played with sticks noun general
dəzgah long worktable noun general
emal machining noun general
emal mechanical treatment noun general
ağac spirti methylic alcohol noun general
divarların üstə ağac çəkməsi paneling noun general
divarların üstə ağac çəkməsi panelling noun general
yonucu dəzgah planing machine noun general
emal processing noun general
yayıcı dəzgah rolling mill noun general
kölgəli ağac shadowy tree noun general
ağac qamqalağı sliver of wood noun general
ağac staff noun general
ucu fırlı ağac stick with a knob on the end noun general
istiliklə emal thermoprocessing noun general
ağac timber noun general
ağac sənayesi timber industry noun general
ağac anbarı timber-yard noun general
ağac spirti wood alcohol noun general
ağac kömürü wood coal noun general
ağac spirti wood spirit noun general
ağac qatranı wood tar noun general
ağac sirksi wood vinegar noun general
ağac qaşıq wooden spoon noun general
iynəyarpaqlı ağac conifer noun botanical
qara ağac ebony noun botanical
qırmızı ağac redwood noun botanical
idxal edən adam importer noun medical
şikayət edən appellant noun law
digər dəlilləri inkar edən sübut counterevidence noun law
iddia edən plaintiff noun law
tələb edən plaintiff noun law
ağac bat noun sport
hərəkət edən hədəgə atma trap-shooting noun sport
təyyarəni öz-özünə idarə edən cihaz autopilot noun aeronautics
ağac qurbağası tree-frog noun zoological
şturvalı idarə edən dənizçi helmsman noun nautical
tövbə edən günahkar penitent noun religion
dəzgah machine-tool noun technical
ağac mıx dowel noun technical
ağac kömürü carbo noun pharmacological
əllaməlik edən adam wisehead noun ironical
kövşən doğrayan dəzgah chaff-cutter noun agricultural
topdan istifadə edən ordu artillery noun general
bir şeyi sübut edən imza attest noun general
ağac qabığı bark noun general
mərcə qoyulan pulu qəbul edən bookmaker noun general
top və ağac gətirən oğlan caddy noun general
ağac emal etmə işi carpentry noun general
ağac emalı carpentry noun general
ifşa edən castigator noun general
iddia edən challenger noun general
tələb edən challenger noun general
xor ansamblında iştirak edən chorist noun general
hadisələrin tarixini təsvir edən ədəbi əsər chronicle noun general
küfr edən church-robber noun general
boşboğazlıq edən clacker noun general
təqlid edən copist noun general
səyahətçilərə xidmət edən agent courier noun general
ictimai kampaniyada iştirak edən crusader noun general
daim şikayət edən crybaby noun general
pərəstiş edən devotee noun general
sitayiş edən devotee noun general
qonaq qəbul edən entertainer noun general
müayinə edən examiner noun general
qrim edən face-painter noun general
qüsuru müəyyən edən cihaz faultfinder noun general
təhrik edən firebrand noun general
əsas iştirak edən personaj hero noun general
əsas iştirak edən şəxs hero noun general
təqdim edən holder noun general
dəzgah çatısı holster noun general
ağac hurl noun general
lapta oyununda işlədilən ağac hurl noun general
emal etmə manufacture noun general
mexanizm ilə hərəkət edən kukla marionette noun general
sədrlik edən moderator noun general
hərəkət edən qüvvə momentum noun general
narazılıq edən adam nonconformist noun general
şəxsi-qərəzlik edən adam nonconformist noun general
müşahidəçi kimi iştirak edən observer noun general
yüksək dərəcəli dəzgah ustası operative noun general
özgənin sözlərini təkrar edən şəxs parrot noun general
ağac mıx peg noun general
ağac mıxça peg noun general
deşikaçan dəzgah perforator noun general
dəlikaçan dəzgah perforator noun general
təsis edən promoter noun general
müdafiə edən adam proponent noun general
himayə edən protector noun general
özünü bir şeyə həsr edən pursuer noun general
çayla ağac axıdan rafter noun general
idarə edən steward noun general
rəhbərlik edən steward noun general
intihar edən suicide noun general
vero