• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of ağzında çıxan sözü bilmək (200 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
yolundan çıxan aberrant noun general
ildə bir dəfə çıxan annuary noun general
eyni sözü yersiz təkrar etmə battology noun general
atalar sözü byword noun general
gəmi ilə dövraləm səyahətinə çıxan circumnavigator noun general
bir-birinə dəyən iki metaldan çıxan səs clangour noun general
metaldan çıxan səs clank noun general
hər şeyi bilmək arzusu curiosity noun general
gündə bir dəfə çıxan qəzet daily noun general
gündəlik çıxan qəzet daily noun general
tez özündən çıxan adam hothead noun general
ara sözü paranthesis noun general
öz sözü ilə demə paraphrase noun general
ara sözü parenthesis noun general
seyrə çıxan picnicker noun general
giriş sözü preface noun general
atalar sözü proverb noun general
üç aydan bir çıxan jurnal quarterly noun general
yarım ildə bir dəfə çıxan dövri nəşr semi-annual noun general
hər üç həftədən bir çıxan periodik nəşr triweekly noun general
həftədə bir dəfə çıxan weekly noun general
ağzında süd iyi gələn adam whipper-snapper noun general
ağzında süd iyi gələn oğlancığaz whipper-snapper noun general
ildə bir dəfə çıxan jurnal year-book noun general
illik çıxan məcmuə year-book noun general
atalar sözü adage noun general
qənimət bilmək avail oneself of opportunity noun general
iki həftədən bir çıxan jurnal fortnightly magazine noun general
ara sözü hearsay noun general
aralıq sözü hearsay noun general
ara sözü rumor noun general
ara sözü rumour noun general
ildə bir dəfə çıxan annual noun general
ildə bir dəfə çıxan catalogue noun general
dəniz səyahətinə çıxan gəmi cruiser noun general
giriş sözü introduction noun general
tez özündən çıxan adam wildcat noun general
sıradan çıxan casualty noun military
dənizlə səyahətə çıxan cruiser noun general
sözü böyük çəkiyə malik adam oracle noun figurative meaning
günahkar bilmək accuse verb general
günahkar bilmək accuse of verb general
bir şeyin öhdəsindən gələ bilmək afford verb general
qədrini bilmək appraise verb general
günahkar bilmək blame verb general
suçlu bilmək blame verb general
bilmək can verb general
məsləhət bilmək counsel verb general
müqəssir bilmək criminate verb general
lazım bilmək deign verb general
bilmək descry verb general
günahkar bilmək fault verb general
xəlvətcə bilmək ferret out verb general
bilmək find out verb general
gələcəyini bilmək foresee verb general
qabaqcadan bilmək foresee verb general
dadını bilmək gust verb general
günahkar bilmək impute verb general
günahkar bilmək incriminate verb general
müqəssir bilmək incriminate verb general
bilmək know verb general
öyrənib bilmək query verb general
soruşub bilmək query verb general
iyindən bilmək smell out verb general
sözü ixtisar etmək syncopate verb general
bilmək savvy verb general
qədrini bilmək appreciate verb general
dostluğun qədrini bilmək appreciate friendship verb general
ar bilmək be ashamed verb general
kəlməsi ağzında qalmaq be interrupted verb general
sözünü bilmək be tactful and considerate in one's talk verb general
əhval bilmək call on verb general
iy bilmək catch the smell verb general
sözünü ağzında qoymaq cut smb. short verb general
soruşub bilmək enquire verb general
ağzının dadını bilmək have a good taste verb general
sözü keçmək have authority verb general
azadlığın dadını bilmək have tasted the freedom verb general
günahkar bilmək impeach verb general
kəlməsini ağzında qoymaq interrupt verb general
sözünü ağzında qoymaq interrupt verb general
təcrübədən bilmək know by experience verb general
əzbər bilmək know by heart verb general
sinədəftər bilmək know by heart verb general
sinədəftər bilmək know from memory verb general
fəndini bilmək know how verb general
öz işini bilmək know one's job verb general
öz qədrini bilmək know one's own value verb general
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety verb general
düşmənə bata bilmək overcome the enemy verb general
iy bilmək pick up the smell verb general
çətinliklə verə bilmək scrape through verb general
iy bilmək smell verb general
sözü çəp gəlmək squabble verb general
qədrini bilmək value verb general
öz həyatının qədrini bilmək value one's own life verb general
darvazanın ağzında gözləmək wait at the gate verb general
günahkar bilmək arraign verb general
daha yaxşı bilmək choose verb general
dayana bilmək defy verb general
qabağında dura bilmək defy verb general
bilmək discover verb general
əvvəlcədən bilmək divine verb general
qabaqcadan bilmək divine verb general
dadını bilmək flavour verb general
özünə rəva bilmək indulge verb general
iy bilmək mouse verb general
bilmək recognise verb general
sözü hərflərlə demək spell verb general
sözü hərflərlə yazmaq spell verb general
qədrini bilmək treasure verb general
his bilmək whiff verb general
bilmək istəmək wonder verb general
qədir-qiymət bilmək apprise verb archaism
bilmək possess verb general
qədrini bilmək save verb general
iylə bilmək sniff verb general
sayıb hesabı bilmək total verb general
soruşub bilmək worm verb general
qədrini bilmək cherish verb general
özünü saxlaya bilmək govern verb general
bilmək have verb general
bilmək hear verb general
soruşub bilmək quiz verb American
dadını bilmək taste verb figurative meaning
bilmək tell verb general
çıxan ascendant adjective general
çıxan ascensional adjective general
həftədə iki dəfə çıxan biweekly adjective general
hər şeyi bilmək istəyən curious adjective general
aradan çıxan elusive adjective general
təcrübədən çıxan empiric adjective general
tez özündən çıxan excitable adjective general
işdən başı çıxan expert adjective general
asanca unudulan çıxan forgettable adjective general
asanca yaddan çıxan forgettable adjective general
iki həftədə bir çıxan forthnightly adjective general
tez özündən çıxan fractious adjective general
tez özündən çıxan heady adjective general
hər şeydən başı çıxan hep adjective general
tez özündən çıxan hotheaded adjective general
üzə çıxan incipient adjective general
hər şeyi bilmək istəyən inquisitive adjective general
tez özündən çıxan irascible adjective general
istifadədən çıxan obsolescent adjective general
qabağa çıxan obtrusive adjective general
uzaq səyahətə səfərə çıxan gəmi outbound adjective general
qabağa çıxan prominent adjective general
irəli çıxan protruding adjective general
qabağa çıxan protruding adjective general
meydana çıxan resultant adjective general
irəli çıxan salient adjective general
qabağa çıxan salient adjective general
hər üç həftədən bir çıxan baş verən triweekly adjective general
tez özündən çıxan hair-trigger adjective spoken language
özündən çıxan ornery adjective spoken language
ata-ana qayğısından çıxan emancipated adjective general
altı ayda bir dəfə çıxan half-yearly adjective general
yarimildə bir dəfə çıxan half-yearly adjective general
tez özündən çıxan hot-blooded adjective general
tez özündən çıxan hot-spirited adjective general
tez özündən çıxan inflammable adjective general
çıxan outgoing adjective general
çıxan outstanding adjective general
çıxan rising adjective general
kənara çıxan tangential adjective general
boğazdan çıxan throaty adjective general
qırtlaqdan çıxan throaty adjective general
həftədə üç dəfə çıxan triweekly adjective general
özü-özündən çıxan volunteer adjective general
başı çıxan well-founded adjective general
başı çıxan well-grounded adjective general
tez özündən çıxan warm adjective figurative meaning
aradan çıxan dying adjective general
tez özündən çıxan explosive adjective general
yolundan çıxan wayward adjective general
dili praktik olaraq bilmək know a language practically adverb general
qapının ağzında on the threshold adverb general
bir şeyi yaxşı bilmək have a good command of smth. phrases general
beş barmağı kimi bilmək have at one's finger-tips phrases general
nə etdiyini yaxşı bilmək know one's own min phrases general
nə istədiyini yaxşı bilmək know one's own min phrases general
bir şeyi kamil bilmək know smth. all to pieces phrases general
bir şeyi tam bilmək know smth. all to pieces phrases general
bir şeyi beş barmağı kimi bilmək know smth. to a t phrases general
çirkini də, bikini də bilmək know the ropes phrases general
sudan çıxan balıq kimi like fish out of water phrases general
hər bir qəpiyinin qədrini bilmək look twice at evey penny phrases general
özünə rəva bilmək make bold with phrases general
ağzında çıxan sözü bilmək pick one's words phrases general
yerin altını da üstünü də bilmək read between the lines phrases general
necə hərəkət edəcəyini bilmək see one's way phrases general
öz işini bilmək see one's way phrases general
yerin altını da, üstünü də bilmək see through a brick wall phrases general
yerin altını da, üstünü də bilmək see through a mud wall phrases general
yerin altını da, üstünü də bilmək see through a stone wall phrases general
aləmin ağzında saqqız olmaq common be a matter of common talk phrases general
su kimi bilmək know perfectly phrases general
kişi sözü gentleman's agreement phrases general
bir kəsin sözünü ağzında qoymaq take smb. up short phrases general