• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of aşağı həyat səviyyəsi (297 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
aşağı düşmə anticlimax noun general
həyat fəaliyyətini itirmə atrophy noun general
həyat being noun general
sərsəri həyat keçirən ziyalılar Bohemian noun general
ABŞ-da İngiltərədə aşağı polis rütbəsi constable noun general
materikə xas olan həyat tərzi continentalism noun general
aşağı rütbəli keşiş deacon noun general
dəyərini aşağı salma depreciation noun general
aşağı tərəf downside noun general
aşağı düşmə droop noun general
aşağı salma droop noun general
aşağı enmə drop noun general
ab-həyat elixir noun general
aşağı mərtəbə ground floor noun general
aşağı əyarlı half-penny noun general
həyat yoldaşı helpmate noun general
həyat yoldaşı husband noun general
aşağı səviyyəli adam inferior noun general
həyat life noun general
həyat boyu lifetime noun general
aşağı həyat səviyyəsi lowlife noun general
aşağı səviyyəli məhkəmədə hakim magistrate noun general
zehnin inkişaf səviyyəsi mentality noun general
aşağı düşmə mortification noun general
qiymətlərin aşağı salınması price-cutting noun general
aşağı salma reduction noun general
həyat tonusunu qaldıran dərman tonic noun general
həddən artıq aşağı qiymət undercharge noun general
aşağı hissə underpart noun general
köçəri həyat vagrancy noun general
həyat qabiliyyəti vitality noun general
həyat yoldaşı wife noun general
həyat yoldaşına xəyanət adultery noun general
həyat qayəsi aim in life noun general
həyat yoldaşı bedfellow noun general
aşağı su bottom water noun general
yeni həyat qurucuları builders of a new life noun general
aşağı gedən quyu down hole noun general
həyat iksiri elixir of life noun general
açıq-saçıq həyat free and easy life noun general
gələcək həyat future life noun general
aşağı palata House of Commons noun general
gəlir səviyyəsi income level noun general
firavan həyat life of luxury noun general
işrətli həyat life with feast noun general
həyat lifetime noun general
həyat cığırı line of life noun general
Aşağı palata Lower Chamber noun general
aşağı ətraflar lower extremities noun general
aşağı çənə lower jaw noun general
aşağı dodaq lower lip noun general
həyat tərzi mode of life noun general
aşağı səviyyəli adam narrow-minded person noun general
normal həyat plain living noun general
ictimai həyat public life noun general
həyat əlaməti sign of life noun general
həyat qığılcımı spark of the life noun general
həyat səviyyəsi standard of life noun general
yaşayış səviyyəsi standard of living noun general
aşağı ton undertone noun general
həyat qabiliyyəti viability noun general
həyat qığılcımı vital spark noun general
həyat cığırı walk of life noun general
nominal qiymətlərin aşağı salınması write-down noun medical
kağız pulların məzənnəsinin aşağı düşməsi devaluation noun economy
dinc həyat idyll noun literature
aşağı kilsə təşkilatı benefice noun church
həyat yolu career noun general
aşağı təşkilat chapter noun general
daimi həyat eternity noun general
əbədi həyat eternity noun general
həyat existence noun general
aşağı düşmə relief noun general
elçidən bir rütbə aşağı diplomatik nümayəndə resident noun general
həyat üçün vasitələr subsistence noun general
aşağı keyfiyyətli qəhvə dəni triage noun general
aşağı növlü qəhvə dəni triage noun general
firavan həyat thrift noun American
aşağı dərəcəyə keçirmə relegation noun sport
bilik səviyyəsi horizon noun figurative meaning
məlumat səviyyəsi horizon noun figurative meaning
ən aşağı səviyyə nadir noun figurative meaning
həyat neck noun figurative meaning
keçmiş həyat antecedent noun collective noun
aşağı bottom noun general
aşağı hissə bottom noun general
aşağı salınma cutting noun general
aşağı düşmə descent noun general
aşağı keyfiyyətli şey dog noun general
bilik səviyyəsi sweep noun general
aşağı ətraf toe noun general
aşağı tərəf toe noun general
həyat yolu track noun general
topa yuxarıdan aşağı endirilən zərbə overhead noun sport
aşağı zabit rütbəsi ensign noun nautical
həyat circumstance noun general
həyat time noun general
aşağı sərlövhə footer noun computer
aşağı düşmə cut noun general
aşağı salınma cut noun general
həyat qabiliyyətini itirmək atrophy verb general
aşağı salmaq bate verb general
şəlalə kimi yuxarıdan aşağı axmaq cascade verb general
şəlalə kimi yuxarıdan aşağı tökülmək cascade verb general
qiymətdə aşağı düşmək cheapen verb general
sürəti aşağı salmaq decelerate verb general
aşağı düşmək decline verb general
aşağı enmək decline verb general
aşağı salmaq decline verb general
aşağı salmaq decrease verb general
rütbəsini aşağı salmaq demote verb general
vəzifəsini aşağı salmaq demote verb general
dəyərini aşağı salmaq depreciate verb general
qiymətini aşağı salmaq depreciate verb general
dəyərini aşağı salmaq deteriorate verb general
qiymətini aşağı salmaq deteriorate verb general
həyat sürmək fare verb general
köçəri həyat sürmək Gipsy verb general
aşağı dikmək lower verb general
aşağı düşmək lower verb general
aşağı enmək lower verb general
aşağı salmaq lower verb general
köçəri həyat sürmək nomadize verb general
bir şeyə üstdən aşağı baxmaq overlook verb general
bir şeyə yuxarıdan aşağı baxmaq overlook verb general
eniş aşağı getmək ramp verb general
aşağı düşmək subside verb general
aşağı enmək subside verb general
həddən artıq aşağı qiymət qoymaq undercharge verb general
həddən artıq aşağı qiymətə almaq undercharge verb general
başqalarına nisbətən aşağı qiymətə satmaq undersell verb general
kefi aşağı olmaq be out of sorts verb general
aşağı əyilmək bend down verb general
aşağı salmaq bring down verb general
başını aşağı etmək defame verb general
aşağı salmaq degrade verb general
aşağı düşmək descend verb general
başını aşağı etmək disgrace verb general
pilləkanla aşağı düşmək go downstairs verb general
əli aşağı düşmək grow poorer verb general
dilənçi həyat sürmək lead a beggary life verb general
eyş-işrətli həyat keçirmək lead a rakish life verb general
eyş-işrətli həyat sürmək lead a rakish life verb general
qapalı həyat sürmək lead a secluded life verb general
köçəri həyat keçirtmək live a nomadic life verb general
səfil həyat sürmək live a vagrant life verb general
aşağı salmaq mark down verb general
köçəri həyat keçirmək nomadize verb general
başını aşağı etmək put shame verb general
aşağı oturmaq sit down verb general
dəyərindən aşağı qiymətə almaq underbuy verb medical
qiymətini aşağı salmaq cheapen verb general
qiyməti aşağı düşmək come down verb general
qiyməti aşağı salmaq come down verb general
aşağı düşmək decrease verb general
vəzifəni aşağı salmaq degrade verb general
keyfiyyətini aşağı salmaq murder verb general
pozğun həyat keçirmək philander verb general
pozğun həyat sürmək philander verb general
tüfeyli həyat keçirmək sponge verb general
səs-küylü həyat sürmək racket verb spoken language
rütbəni aşağı salmaq bust verb general
qiyməti aşağı salmaq deflate verb general
rütbəni aşağı salmaq degrade verb general
aşağı əyilmək duck verb general
həyat vermək germinate verb general
kompüter ekranında mətni aşağı-yuxarı aparmaq scroll verb general
aşağı salmaq abate verb general
qiyməti aşağı salmaq degrade verb general
aşağı sallanmaq droop verb general
aşağı salmaq droop verb general
aşağı düşmək sink verb general
aşağı endirmək cut verb general
aşağı salmaq dip verb general
aşağı düşmək recede verb general
həyat qabiliyyətini itirmiş atrophied adjective general
aşağı silkdən olan baseborn adjective general
aşağı bottom adjective general
aşağı keyfiyyətli cheap-jack adjective general
aşağı dikilmiş downcast adjective general
ən aşağı downmost adjective general
aşağı downstairs adjective general
aşağı düşən downward adjective general
aşağı enən downward adjective general
yuxarıdan aşağı downward adjective general
aşağı inferior adjective general
həyat boyu davam edən lifelong adjective general
aşağı low adjective general
aşağı lower adjective general
aşağı keyfiyyətli low-grade adjective general
aşağı səviyyəli low-level adjective general
aşağı keyfiyyətli offal adjective general
həyat verən originative adjective general
aşağı salınmış reduced adjective general
aşağı keyfiyyətli trashy adjective general
aşağı under adjective general
aşağı salınmamış unreduced adjective general
həyat vital adjective general
başı aşağı humble adjective general
aşağı junior adjective general
həyat life adjective general
aşağı menial adjective general
başı aşağı peaceful adjective general
aşağı poor adjective general
həyat tonusunu qaldıran tonic adjective general
həyat qabiliyyətli viable adjective general
aşağı base adjective general
aşağı keyfiyyətli bastard adjective general
dolğun həyat flush adjective general
həyat qabiliyyəti olan healthy adjective general
aşağı underneath adjective general
aşağı salınmış depressed adjective general
aşağı salınmış cut adjective general
aşağı keyfiyyətli utility adjective general
aşağı keyfiyyətli off adjective general
aşağı below adverb general
aşağı downhill adverb general
aşağı downstairs adverb general
axınla üzü aşağı downstream adverb general
aşağı hereafter adverb general
ortadan aşağı below average adverb general
aşağı-yuxarı down and up adverb general
üstdən-aşağı downwards adverb general
üstdən-aşağı from top to bottom adverb general
dəniz səviyyəsi sea-level adverb general
həyat nemətlərini sevən worldly adverb general
aşağı down adverb computer
aşağı below preposition general
aşağı beneath preposition general
aşağı down preposition general
aşağı sub preposition grammatical
qiyməti aşağı salmaq abate from the price phrases general
qiyməti aşağı salmaq abate of the price phrases general
həyat əlaməti olmayan as dead as mutton phrases general
həyat bahasına at great cost of life phrases general
ən aşağı sürət bottom gear phrases general
həyat vermək bring into being phrases general
pozğun həyat keçirmək burn the candle at both ends phrases general
aşağı qiymətə almaq buy at low figure phrases general
həyat təcrübəsi əldə etmək cut one's wisdom teeth phrases general
həyat nişanəsi olmayan dead as a nit phrases general
dərə aşağı down the valley phrases general
aşağı keyfiyyətli mallar good of poor quality phrases general
cah-calallı həyat high living phrases general
qurşaqdan aşağı zərbə endirmək hit below the belt phrases general
qurşaqdan aşağı zərbə vurmaq hit below the belt phrases general
aşağı məktəb junior school phrases general
həyat təcrübəsi olmaq know the world phrases general
həyat sığortası life insurance phrases general
təmiz həyat sürmək live a good life phrases general
aşağı baxmaq look down phrases general
aşağı palata Low Chamber phrases general
aşağı sinif low class phrases general
aşağı sürətlə low gear phrases general
aşağı palata Low House phrases general
aşağı siniflər lower classes phrases general
aşağı siniflər lower forms phrases general
həyat tərzi manner of life phrases general
həyat tərzi mode of life phrases general
aşağı enmək move down phrases general
köçəri həyat on the wheel phrases general
köçəri həyat on wheels phrases general
oturaq həyat senzi residential qualification phrases general
aşağı düşmək run low phrases general
aşağı enmək run low phrases general
aşağı salmaq send down phrases general
aşağı oturmaq sit down phrases general
yaşayış səviyyəsi standard of living phrases general
həyat thread of life phrases general
aşağı salmaq throw down phrases general
su səviyyəsi water level phrases general
yeraltı suların səviyyəsi water level phrases general
həyat çəkişmələri wear and tear of life phrases general
həyat uğrunda mübarizə wear and tear of life phrases general
aşağı çəkmək weight down phrases general
aşağı dartmaq weight down phrases general
həyat çeşməsi well of life phrases general
həyat təcrübəli qadın woman of the world phrases general
kefi aşağı olmaq be in low spirits phrases general
aşağı-yuxarı danışmaq beat about the bush phrases general
aşağı qalxanabənzər vena inferior thyroid vein phrases anatomical
aşağı boş vena inferior vena cava phrases anatomical
Aşağı tüpürürsən saqqal yuxarı tüpürürsən bığ between the devil and the deep sea phrases proverb
pozğun həyat keçirmək go the pace phrases general
pozğun həyat keçirmək hit the pace phrases general
əxlaqsız həyat sürmək knock about the world phrases general
pozğün həyat sürmək knock about the world phrases general
aşağı endirmək move down phrases general
avara həyat tərzi keçirmək run wild phrases general
nəzarətsiz həyat tərzi keçirmək run wild phrases general
özbaşına həyat tərzi keçirmək run wild phrases general
pozğun həyat tərzi keçirmək run wild phrases general
yeraltı suların səviyyəsi water table phrases general
qiymətini aşağı salmaq mark down phrases medical
yuxarıdan aşağı baxmaq look down phrases figurative meaning
aşağı salmaq knock down phrases general
adi həyat workday plural general