• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of a peace (54 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əmin-amanlıq peace noun general
sülh peace noun general
sülh pozan peace-breaker noun general
sülh zamanı peace-time noun general
sülhün istinadgahı bulwark of peace noun general
sülh haqqında dekret Decree on Peace noun general
sülh göyərçini dove of peace noun general
əbədi dinclik eternal peace noun general
sükunət peace noun general
sülh hərəkatı peace movement noun general
ruhi sakitlik peace of mind noun general
sülh danışıqları peace talks noun general
sazişçi peace-maker noun general
barışdırıcı peace-maker noun general
əmin-amanlıq dövrü peace-time noun general
separat sülh separate peace noun general
sülhün dayağı stronghold of peace noun general
ümumdünya sülh şurası World Peace Council noun general
sülh müqaviləsi peace noun general
asayişi pozan şəxs peace-breaker noun law
asayiş peace noun general
dinclik peace noun general
rahatlıq peace noun general
sakitlik peace noun general
bir kəsin sakitliyini pozmaq break smb.'s peace verb general
bir kəsin dincliyini pozmaq break smb.'s peace and quiet verb general
iğtişaş törətmək disturb the peace verb general
farağat durmamaq have no peace verb general
rahatlığı olmamaq have no peace verb general
bir kəsi dinc buraxmaq leave smb. in peace verb general
sülh şəraitində yaşamaq live at peace verb general
dinc yaşamaq live in peace and quiet verb general
sülh bağlamaq make peace verb general
sülhün keşiyində durmaq stand on guard of peace verb general
sülhpərvər peace-lover adjective general
sülhsevər peace-lover adjective general
sülhpərvər peace-loving adjective general
sülhsevər peace-loving adjective general
sülh peace adjective general
sülhpərəst peace-loving adjective general
sülhsevən peace-loving adjective general
sülh şəraitində olmaq be at peace phrases general
sülh tərəfdarı champion of peace phrases general
sülh işi matter of peace phrases general
sülh müqaviləsi peace treaty phrases general
sülh sazişi peace treaty phrases general
dünyada sülhü müdafiə etmək preach international peace phrases general
sülh müqaviləsi treaty of peace phrases general
sülh sazişi treaty of peace phrases general
sülhə can atmaq work for peace phrases general
Yaxamı burax! Leave me in peace! phrases general
Salaməleyküm! Peace be on you! phrases general
sakitləşmək be at peace phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
pursue a peace policy sülh siyasəti yeritmək verb general