• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of alovlu nitq söyləmək (133 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
nitq allocution noun general
alovlu müdafiəçi booster noun general
ifşaedici nitq diatribe noun general
nitq discourse noun general
anlaşılmaz nitq gibber noun general
aydın olmayan nitq gibber noun general
anlaşılmaz nitq gibberish noun general
aydın olmayan nitq gibberish noun general
tənqid və təhqirlə dolu açıq nitq harangue noun general
təhqiredici nitq invective noun general
ibarəli nitq rant noun general
məğrur nitq rant noun general
təmtəraqlı nitq rant noun general
təşəxxüslü nitq rant noun general
nitq speech noun general
uzun sıxıcı nitq screed noun general
nitq mədəniyyəti rhetoric noun general
ifşaedici nitq accusing speech noun general
vasitəsiz nitq direct speech noun general
nitq enunciation noun general
axıcı nitq fluent speech noun general
inandırıcı nitq forceful speech noun general
isbatsız nitq improper speech noun general
vasitəli nitq indirect speech noun general
canlı nitq lively speech noun general
monoloji nitq monologue noun general
alovlu qızdırıcı open-fire heater noun general
şifahi nitq oral speech noun general
təntənəli nitq oration noun general
nitq hissələri parts of speech noun general
şifahi nitq spoken language noun general
çox uzun nitq talkathon noun American
köməkçi nitq hissəsi form-word noun linguistic
nitq address noun general
ikimənalı nitq circumlocution noun general
qeyri-səmimi nitq circumlocution noun general
yaltaq nitq coax noun general
odlu-alovlu müraciət harangue noun general
nitq oration noun general
nitq oratory noun general
rabitəsiz nitq ramble noun general
təmtəraqlı yaxud həyəcanlı nitq rhapsody noun general
nitq tongue noun general
nitq word noun general
kəskin və qırıq-qırıq nitq snap noun general
fikirləşmədən söyləmək blunder out verb general
müfəssəl fikir söyləmək descant verb general
fikir söyləmək discourse verb general
açıb söyləmək divulge verb general
söyləmək expound verb general
alovlu nitq söyləmək harangue verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan nitq söyləmək improvise verb general
hədyan söyləmək mutter verb general
açıb söyləmək noise verb general
açıb söyləmək publicize verb general
fikir söyləmək ratiocinate verb general
təfərrüatı ilə söyləmək recount verb general
söyləmək state verb general
söyləmək tell verb general
söyləmək voice verb general
əzbərdən söyləmək bax: əzbərdən demək verb general
nitq irad etmək deliver a speech verb general
fikir söyləmək express an opinion verb general
öz fikrini söyləmək express one's opinion verb general
öz rəyini söyləmək express one's opinion verb general
mülahizə söyləmək express one's view verb general
mənfi fikir söyləmək have an adverse effect verb general
nitq irad etmək make a speech verb general
monoloq söyləmək soliloquize verb general
söyləmək speak verb general
nağıl söyləmək tell a tale verb general
yalan söyləmək tell lies verb general
həqiqəti söyləmək tell the truth verb general
ləhləyə-ləhləyə söyləmək utter breathlessly verb general
yalan söyləmək perjure verb law
nitq söyləmək orate verb jocular
fikir söyləmək censure verb general
fikir söyləmək estimate verb general
alovlu flame verb general
söyləmək impart verb general
əvvəlcədən fikir söyləmək preface verb general
qabaqcadan fikir söyləmək preface verb general
fikir söyləmək remark verb general
söyləmək utter verb general
söyləmək deliver verb general
söyləmək unfold verb general
söyləmək vent verb general
açıb söyləmək babble verb general
fikir söyləmək report on verb general
fikir söyləmək open verb general
alovlu ardent adjective general
alovlu blazing adjective general
alovlu dearly adjective general
alovlu igneous adjective general
alovlu passionate adjective general
alovlu spirited adjective general
alovlu tumultuous adjective general
nitq vocal adjective general
alovlu fervent adjective general
alovlu fiery adjective general
odlu-alovlu fiery adjective general
nitq speech adjective general
alovlu flaming adjective general
alovlu vulcanic adjective figurative meaning
alovlu ardently adverb general
odlu-alovlu heatedly adverb general
odlu-alovlu passionately adverb general
odlu-alovlu with great passion adverb general
nitq irad etmək deliver a speech phrases general
nitq söyləmək deliver a speech phrases general
fikrini söyləmək express one's sentiments phrases general
rəyini söyləmək express one's sentiments phrases general
nitq azadlığı freedom of speech phrases general
odlu-alovlu heart and hand phrases general
nitq irad etmək make a speech phrases general
nitq söyləmək make a speech phrases general
vasitəli nitq oblique speech phrases general
nitq üzvləri organs of speech phrases general
nəzakətli nitq politic speech phrases general
parlaq nitq powerfull speech phrases general
öz mülahizəsini söyləmək put in one's two cents worth phrases general
təmtəraqla söyləmək recite a piece phrases general
əvvəlcədən hazırlanmış nitq set speech phrases general
təmtəraqla söyləmək speak a piece phrases general
şifahi nitq spoken language phrases general
həqiqəti söyləmək tell the truth phrases general
söyləmək let on phrases spoken language
nitq hissələri parts of speech phrases linguistic
fikir söyləmək make a suggestion phrases general
fikir söyləmək offer a suggestion phrases general
nitq söyləmək recite a piece phrases general
rəsmi nitq set speech phrases general
nitq söyləmək speak a piece phrases general
vero